Sizce Müslümanlar Musevileri seviyor mu?

Sayın Adnan Oktar'ın 15 Şubat 2018 tarihli A9TV canlı yayınından.

 

 


VTR: Sizce Müslümanlar Musevileri seviyor mu?

ADNAN OKTAR: Bu çok korkunç bir hata tabii Musevileri sevmemeleri. Halbuki Museviler Müslümandırlar. Çünkü Allah'ın birliğine, varlığına inanıyorlar. Müslümanları da Müslüman olarak görüyorlar ve ayrıca Peygamberimiz (sav) de “yalancıdır” demiyorlar. Muvahhit bir peygamber olduğuna inanıyorlar. İslam'ın tevhid dini olduğuna inanıyorlar. İslam dini olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla mümin Müslümandırlar Museviler. Çok büyük bir hata olarak yanlış anlaşılıp şeytani bir inançla Musevilere karşı saldırgan bir politika izleniyor. Halbuki ayette söylenen sözü de yanlış anlıyorlar. Allah diyor ki “onlar lanetlenmiştir.” Hangisi lanetlenmiştir? İnkar eden Yahudiler o devirde inkar eden Yahudileri söylüyor Allah. Kim inkar ediyorsa onlar. “Ve Müşrikler de” diyor. Müşriki niye söylemiyorsun? “Müşrikler ve inkar eden Yahudiler bunlar lanetlenmiştir” diyor. Müşrik geçiyor. Müşrikten bahsetsene. Ve inkar eden Yahudiler. Mümin Yahudiler demiyor Allah. İnkar eden Yahudileri diyor. Lanetlenmiştir “sadece onlar lanetlenmiştir” diyor. Adam “cümlesi lanetlenmiştir” diyor. “Yeni doğan çocuklar da lanetlenmiştir” diyor bu haramdır bunu demek.

YASEMİN AYŞE KİRİŞ: Şeytandan Allah'a sığınırım “Musa'nın kavminden adaletle iş gören bir topluluk vardır” diyor Allah övüyor.

ADNAN OKTAR: Tabii ki. Allah Musevilerle evlenebileceğimizi söylüyor. “Onların yemekleri yenir, onlarla ticaret yapabilirsiniz” diyor Cenab-ı Allah.

EBRU ALTAN: Gerekçe olarak “Peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayı” diye ayette geçiyor demiştiniz.

ADNAN OKTAR: Evet, bir daha.

EBRU ALTAN: Gerekçe olarak “Peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayı” diye geçiyor. O suçu işleyenler için geçerli o.

ADNAN OKTAR: Tabii ki kim yapıyorsa o lanetleniyor. Masum Musevi lanetlenmez.