Resulullah (sav)'in müminlere olan sevgisi

"Resulullah (sav)'e en güzel biçimde uymak" belgeselinden