Proteinler neden tesadüfen oluşamaz?

Evrimcilerin iddiası canlılığın tek bir proteinden tesadüfen oluştuğudur.

YANLIŞ

ÇÜNKÜ

- 1 -

Proteinleri enzimler oluşturur.

Ancak enzimlerin kendileri de proteindir.

Yani bir proteinin oluşması için proteinlerin önceden var olması gereklidir.

-2-

Tek bir proteinin oluşması için 60 farklı enzimin aynı anda var olması gerekir.

Bu enzimleri de DNA üretir.

Ancak DNA’nın kopyalanması için de protein gereklidir.

Yani proteinin oluşması için DNA’nın zaten var olması gerekir.

-3-

Canlılığın oluşması için DNA ve proteinlerin aynı anda, birarada bulunmaları şarttır.

BİRİ DİĞERİNDEN ÖNCE OLUŞAMAZ.

-4-

Protein oluşumu için hücrenin tüm organelleriyle tam olarak var olması gerekir.

Proteinler ancak hücre içindeki belirli ısı ve ph derecesinde sentezlenebilirler.

Yani hücreyi oluşturan proteinlerin oluşması için hücrenin tüm özellikleriyle zaten var olması gerekir.

SONUÇ

Darwinistlerin “ilkel çorbada ilk protein tesadüfen oluştu” iddiası tamamen BİLİM DIŞIDIR.