Peygamber Efendimiz (sav)'in haber verdiği Hz. Mehdi (a.s) devrindeki teknolojiler

KİŞİYE SESİNİN KONUŞMASI

Nefsim yed-i kudretinde olan (Allah)'a kasem ederim ki.... KİŞİYE SESİ VE PABUCU KONUŞMADIKÇA VE EHLİNİN NE YAPTIĞINI ONA BİLDİRMEDİKÇE KIYAMET KOPMAZ. (İmam-ı Şa'rani, Ölüm, Kıyamet, Diriliş, sf. 471)

Günümüzde yaygın olarak kullanılan kaset ve CD çalarlarla kişinin sesi kaydedilip sonra dinlenebilmektedir. Rivayette geçen "kişiye sesi konuşması" ifadesiyle Allahualem bu cihazlar kastediliyor.
"Kişiye pabucu konuşmadıkça
" ifadesiyle de günümüzde istihbarat uzmanlarının ayakkabılarına yerleştirdikleri dinleme cihazları kastedilmektedir.
"
Kişiye ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe" ifadesi ise internet kameraları ve görüntülü telefonlarla uzak mesafelerde ailelerin, arkadaşların birbirleriyle iletişim kurup, birbirlerinin ne yaptığından haberdar olmalarına işaret etmektedir.

AYAKKABI TOPUĞUNA YERLEŞTİRİLEN SES ALICISI

Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça. kıyamet kopmaz. 
(Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s.471)

"Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça" ifadesi günümüz teknolojisine ait kamçı gibi çoğu zaman elde taşınan antenli telsiz ve cep telefonlarına işaret etmektedir.
Antenleri de kamçının ucu gibi olan antenli telsiz ve cep telefonlarıyla kişinin karşıdaki kişinin sesini duyması rivayette bildirilen "kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça" ifadesine birebir benzemektedir.

HZ. MEHDİ (AS) DÜNYADAKİ OLAYLARLA İLGİLİ BİLGİ ELDE EDERKEN TEKNOLOJİDEN FAYDALANACAK

 

Hz. Mehdi (as) için kainat avucunun içi kadar açık olacak. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 328)

Hadiste işaret edildiği gibi Hz. Mehdi (as) istediği herhangi bir bilgiye ulaşmak için veya dünyanın herhangi bir yerindeki biriyle iletişim kurmak için avuç içi bilgisayar teknolojisine başvuracaktır.

HZ. MEHDİ (AS), İNTERNET, TELEVİZYON VE RADYO YOLUYLA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA TANINACAKTIR

İmam (as) (Hz. Mehdi (as)) dünyanın doğu ve batısını (manen) fethedip İslam’ı (İslam ahlakını) dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır... ALLAH TEALA İNSANLARA ÖYLE BİR GÜÇ VERECEK Kİ, HERKES OLDUĞU YERDE ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) SÖZLERİNİ DUYACAK ve İmam (a.s) İslam'a hayat verecektir... (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s.12 ikmal'ud- Din, c. 2, s. 367)

Hadislerde ayrıca, yine internet, televizyon radyo gibi iletişim kanalları yoluyla her toplumun, Hz. Mehdi (as)'ın sesini ve görüntülerini, kendi konuştukları lisanda tercüme edilmiş olarak dünyanın her yanından dinleyebileceklerine de işaret edilmiştir:

İkdu'd-Durer'de der ki: BU SES BÜTÜN YERYÜZÜNE YAYILACAKTIR, HER KAVİM KENDİ DİLİNDEN DUYACAKTIR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 51) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, K?yamet Alametleri, s. 201)
 

HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA GÖRÜNTÜLÜ TELEFON VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ İLE BAĞLANTI KURULACAKTIR

İmam Sadık (as) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki Kaim (Hz. Mehdi (as)) zamanında bir mümin doğuda olsa, batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza, batıda olsa, doğuda olan kardeşi kendisini görür." (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 391)

21. yüzyılda görüntülü cep telefonları ve bilgisayarlardaki kamera sistemleriyle dünyanın her yerindeki insanlarla istediğimiz an görüntülü bağlantı kurma ve konuşma imkanı doğmuştur. Bu gelişmeyle birlikte Hz. Mehdi (as)'ın zuhur vaktini işaret eden bir alamet daha gerçekleşmiştir.