'Neden Hristiyanlıktan İslam'a geçtim'

Muhafazakar bir Hıristiyan aile içerisinde yetişen ve kilisede gençlik kollarında görev yaptığını anlatan genç, nasıl İslam'la şereflendiğini anlatıyor. İncil'i ön yargısız bir gözle inceleyen herkesin içindeki çelişkileri ve mantığa uygun olmayan bölümleri kolaylıkla fark edebileceğini anlatan bu genç, 1998 yılında Müslüman olmuş. Hıristiyanların Hz. İsa (as) hakkında öne sürdükleri bazı iddiaların çok ciddi bir yanılgı olduğunu şu şekilde anlatıyor:

 "... Hz. İsa ilah olarak görülemez, çünkü yerin ve göğün Rabbi yalnızca Allah'tır. O her şeyi yaratandır. Hiçbir şey O’nu kontrol edemez (Allah’ı tenzih ederiz), çünkü Her şey O'nun kontrolündedir. Zaten Hz. İsa (as) da hiçbir zaman kendisinin Allah olduğunu ileri sürmemiştir. İnsanlara doğrudan Allah’a yönelmelerini söylemiştir. O Allah'ın bir peygamberidir..."