Münafık deli midir? (İzleyici sorusu)

Sayın Adnan Oktar’ın 07 Aralık 2017 tarihli A9 TV röportajından


VTR: Münafık deli midir?

ADNAN OKTAR: Münafık ölüdür. Ölü olduğu için de tabii deli gibidir. Yani dengesizdir. Yani çok şuursuz böyle deli domuz gibidir yani. Kontrolsüz hareketler yapar. Her hareketi ahmakçadır. Konuşmaları ahmakçadır. Eylemleri ahmakçadır. Hayatı yaşantısı ahmakçadır. Böyle ipi kopmuş, kazığı kopmuş yaban sırtlanı gibi Müslümanlara saldırır. Müslümanların dağılmasını, İslam’ın kuvvetinin yok olmasını ister. Kendisi gibi böyle ahlaksız güruhun oluşmasını ister. Tabii bu beyhude bir çaba olur. Ama bu pis davranışlarından ömür boyu vazgeçmez münafık.