Katliamlara yerde ve göktekiler artık tahammül edemez hale geldiğinde Mehdi zuhur edecek

Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi  çıkmayacak ve katliamlara yerde ve gökdekiler, artık tahammül edemez hale geldiğinde zuhur edecektir...

(El- Kavlul Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

Ahir Zamanda Bağdat alevlerle yok edilir... (Risaletül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf.177, Kayıt 854)

www.DoguTurkistan.com

www.FilistinZulmu.com

www.TurkIslamBirligi.com

İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal suresi, 73)