Hz. Mehdi’nin ömrü hadislere göre kaç yıldır?

Sayın Adnan Oktar'ın 1 Mayıs 2018 tarihli Canlı Sohbetler yayınından


VTR: Mehdi (as)’nin ömrü hadislere göre kaç yıl?

ADNAN OKTAR: Mehdi (as)’nin ömrü uzun görülüyor. Hadislerde benim anladığım kadarıyla bayağı uzun. Çünkü bayağı bir şeyler yapacağı görülüyor. Mucize olarak Allah’tan mucize olarak ömrü uzun ama dünya hâkimiyetinden sonra ömrü kısa 7 veya 9 yıl.

Bu küfrü kızdırmak için tabii Allah’ın bir lütfu. Çünkü Mehdi (as)’ye bütün güçleriyle abanacaklar ama köpek gibi kaçışacaklar. Hiçbir şekilde güçleri yetmeyecek. Bütün küfür birleşecek. Münafıklar birleşecek, bütün pislik ordusu bütün güçleriyle abanacaklar, Mehdi (as)’ye hiçbir şey yapamayacaklar. Allah özellikle de ömrünü uzatıyor ki sırf onları kızdırmak için. Hem İslam’ın hâkimiyetine bol hizmet edebilmek için. Allah onlarla aslında müminleri eğlendiriyor. Çünkü bütün gücüyle çırpınıyor onlar Mehdiyet’i durdurmak için. Ama Mehdiyet eze eze ilerliyor, durdurulamıyor. Yani münafıkların paniğine bakın, küfrün paniğine bakın, insanların paniğine bakın. Mehdiyet’in de sakinliğine,  ferahlığına bakın. Bütün olaylar, tabiat olayları her şey oluyor devam ediyor.

“Hz. Mehdi (as)’de önceki peygamberlerin bazı özellikleri vardır” diyor Peygamberimiz (sav). “Bunların arasında Hz. Âdem ve Hz. Nuh’da olan uzun ömürlülük de vardır” diyor Bihar’ul Envar’da cilt 51’de.