Hz. İsa’nın en önemli alameti nedir?

Adnan Oktar’ın 15 Ekim 2017 tarihli A9 TV röportajından


VTR: Hz. İsa (as)’ın en önemli alameti nedir?

ADNAN OKTAR: Benim yakışıklım neyi kastetti acaba? Çünkü bir beden alametleri var, bir de geliş alametleri var biz ikisini de anlayalım, değil mi? Eğer görünüş olarak söylüyorsan alıştığımız hiçbir insana benzemez hemen anlaşılır peygamber olduğu. Çok şaşırtıcıdır peygamberlerde. Öyle halktan bir insan yüzü olmaz. Çoğu zaman insanlar baygınlık geçiriyorlar peygamber gördüklerinde, çok etkileyici olur. Ama çıkış alameti olarak diyorsan yüze yakın alamet oluştu. Hz. İsa Mesih (as)’ın gelişi için Peygamberimiz (sav)’in söylediği yüze yakın alamet. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları 15 gün arayla oldu. Üç kuyruklu yıldız peş peşe, bir; iki kuyruklu yıldız biri de yıldız, bunların hepsi oldu. İşte bu Suriye’de ve Irak’taki savaşlar Hz. İsa Mesih (as)’ın geliş alametidir. Depremlerin sıklaşması, gökte olaylar olması, gökte alametler olması, Lulin kuyruklu yıldızının çıkışı, iki uçlu kuyruklu yıldız. Halley’in çıkışı ve Bethlehem. Biliyorsunuz 2 bin yıl önce Hz. İsa Mesih (as) doğduğunda Bethlehem zuhur etmişti. Bethlehem 2 bin yıl sonra yine zuhur etti. Basın onu geçiştirdi. Bethlehem bütün romanlarda, kitaplarda, ansiklopedilerde, tablolarda, kabartmalarda, tarihi yazılarda, İncil’de her yerde geçer. Ve çok ünlü bir konudur, bütün tablolarda vardır aşağı yukarı Hz. İsa (as)’a ait tabloların hemen çoğunda vardır. Niye geçiştirdiniz? İki uçlu kuyruklu yıldızı da geçiştirdiler. Tarihte hiç görülmemiş bir şey. Niye gizliyorsunuz? Bilimsel olarak anlatın, bilimsel bir konu olarak da anlatmanız gerekirdi. Niye gizlediniz, niye panik oldunuz? Hiç konuşmadılar onu. İki uçlu kuyruklu yıldızı kapattılar. Halley’in çıkışı bak tam sıralama düzgün, Halley ve Lulin ikisi peş peşe birbirini teyit edecek vaziyette. Arkasından Bethlehem, bunlar Hz. İsa Mesih (as)’ın çıkış alametleridir. Kabe’de baskın ve yüzlerce alamet. Şimdi, Beşar Esad’ın bile ismi veriliyor Peygamberimiz (sav), o devirdeki liderin ismi. Açıkça söylüyor “Beşar” diyor. Abdullah Öcalan’ın da ismini açıkça veriyor “küfür ordusunun başına geçer orada” diyor “Abdullah isimli kişi” diyor Abdullah diye açık net sarih. Yani 1300 yıllık, 1000 yıllık hadis kitapları. Onun için inkarı mümkün değil. Üç ayet var Hz. İsa Mesih (as)’ın gelişiyle ilgili “O kıyamet için bir alamettir” diyor. İnsan bir düşünür, hiçbir peygambere Allah “senin gelişin kıyamet alametidir” demediği halde bir tek Hz. İsa Mesih (as)’a “senin varlığın kıyamet alametidir” niye desin Allah? O zaman hiçbir anlamı kalmıyor ki öbür türlü. “Hz. İsa Mesih (as) kıyamet için bir alamettir” diyor Allah. Ne diyor bu modernistler? “Yok, ne alakası var” diyor. Kardeşim, ayetin hiçbir anlamı yok mu peki? “Yok öylesine söylenmiş bir ayet” diyor. Öylesine söyler mi Allah? Bir anlamla söylüyor “kıyamet için alamettir” diyor açık net. Hiçbir peygambere yine “sana uyanları kıyamete kadar dünyaya hakim kılacağım” dememiş. Hz. Muhammed (sav)’e dememiş, Hz. Musa (as)’a dememiş kimseye dememiş. Ama “seni, sana uyanları, seni sevenleri kıyamete kadar dünyaya hakim kılacağım” diyor. Çok açık. Bir de diyor ki bak “Ehli Kitap’tan sana inanmadık hiçbir fert bırakmayacağım.” Niye Peygamberimiz (sav) için söylemiyor? Niye Hz. Musa (as), Hz. İbrahim (as) için söylemiyor da Hz. İsa (as) için söylüyor? Bunu çocuk olsa anlar, niye anlamazdan geliyorsunuz, niye anlamazdan geliyorsunuz? Buhari’de, Müslim’de, Tırmizi’de, İbni Mace’de, Sünen-i Nesai’de bütün hadis kitaplarında hepsinde mevcut. Ehlisünnet alimlerinin tamamı Hz. Mehdi (as)’ı anlatırken, Hz. İsa Mesih (as)’ın gelişinin kesin olduğunu söylüyor hepsi. Aksini savunan kimse olmamış bak, mesela Şia, Vahabiler, Sünniler hepsi Hz. İsa Mesih (as)’ın gelişinde ittifak halindeler. Bir de niye panik oluyorsunuz, gelmeyecekse niye çırpınıyorsunuz? İçinden gelmeyeceğine kanaat getirirsin sakin ol. Biz de gelecek dedik bu kadar. Niye bu kadar kendinizi yerden yere atıyorsunuz? Gelecek derken geldi konu bu. Hz. Mehdi (as) da geldi, Hz. İsa Mesih (as) da geldi.