Dr. Fabrizio Fratus Evrimciler İçin En Zorlu Konuları Anlatıyor: Ruhun ve Zihnin Varlığı

Evrimciler insan ruhunun nasıl meydana geldiğini açıklayabiliyor mu? Ruh ya da diğer bir deyişle zihin evrimciler için en zorlu konulardan biri değil mi?

Bence bu kesinlikle materyalistlerin geneli için sorun teşkil ediyor. Beynin işlevlerini araştıran araştırmacı psikiyatrist Paolo Cioni ile yürüttüğüm son çalışmalarda gördüm ki, varlığımızın merkezi beynimizin ürettiği her şey, parametrelerle kodlanmış. Paolo Cioni bana materyalistlerin bilinç, özgür irade, insanın seçme yetisi ve böylece iyiyle kötüyü ayırt edebilmesi, benlik hissi, kim olduğu gibi parametrelerin nereden geldiğini açıklayamadığını söyledi. Bunların hepsi kimyasal düzeyde bile açıklanamayan özel ve benzersiz yetiler. Hem bu alanda hem de diğer pek çok alanda neo-Darwinizm ve materyalistler kaybetmeye mahkum, ve biz de çalışmalarımıza gururla devam ediyoruz. İnsanoğlunun tamamen maddesel süreçlerle ve rastlantıyla oluşmuş sıradan bir varlık olduğunu iddia eden kişilere aldanılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ruhumuz ve bilincimiz, varlığımızın temelini oluşturuyor ve buna yol açan da üstün bir varlık. Bu varlık da şahsi fikrimce Allah’tan başka bir şey olamaz.