Dr. Carlo Alberto Cossano: Bakteri fosili kademeli evrim olmadığına dair yeterli delil sunmaktadır.

Evrimciler bakterilerin sözde basit organizmalar olduğunu düşünürler ancak dünyamızda 3.9 milyar yıl önce yaşamış olan siyanobakterinin fotosentez yaptığını ve azot fiksasyonu gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu bakterilerin fosilleri bakterinin milyonlarca yıldır değişmediğini bize gösteriyor. Bu kademeli evrim olmadığını gösterir bir delil değil mi?

Kesinlikle. Darwin'e göre kademeli evrim gözlenebilir olmalıydı. Bulgular yorumlanırken çarpıtılmadığı sürece bu yavaş aşamalı değişimi  gözlemlemek mümkün değildir. Bu gerçeği gösteren pek çok organizma mevcuttur ve bakteriler de bunlardan biridir. Gerçekten evrimin olmadığını gösteren bir durağanlık (stasis) ve homojenite fark ederiz; bazen evrimcilerin bir terim ortaya atarak buna açıklamalar getirdiğini biliyoruz. Fosillerde evrimin olduğunu gösteren tek bir örneğe rastlanmıyor; bazıları çarpıtılmış, yanlış yorumlanmış veya yanlış temsil edilmiş fakat böyle olmadığı belli. Fosil delillerinin gösterdiği görmek yeterli, yani türlerin fiilen aynı kaldığı gerçeğini.