Atın evrimi safsatası

Atın evrimi safsatası

Fosiller canlıların bundan milyonlarca yıl önce yaşamış örneklerine dair bize bilgi sunar. Doğal olaylar sonucunda kimi zaman taşlaşarak kimi zaman amberler içinde korunarak milyonlarca yıl öncesinden korunarak bugüne gelirler. Kelebekten, kaplumbağaya, timsahtan, köpekbalığına kadar herçeşit hayvana ait 750 milyondan fazla fosil bugüne kadar toprak altından çıkarıldı. Çıkarılan bu fosillerden bazıları da atlara ait örnekler. Bugün yaşayan atların kemik yapısını birebir taşıyan örnekler. Ancak bu bulgulara rağmen evrimci paleontologlar soyu tükenmiş bazı canlıların fosillerini sergileyerek atların evrimleştiği safsatasını ortaya attılar. Şimdi atın evrimi diye ortaya atılan asılsız iddia nasıl üretildi izleyelim.

"Atın evrimi" senaryosu, farklı tür canlılara ait fosillerin evrimcilerin hayal güçleri doğrultusunda oluşturdukları bir şemaya dayanır. Farklı araştırmacıların öne sürdüğü 20'den fazla atın evrimi şeması var. Hepsi de birbirinden farklı olan bu soy ağaçları hakkında evrimciler arasında da bir görüş birliği yoktur. Bu sıralamalardaki tek ortak nokta, 55 milyon yıl önceki Eosen devrinde yaşamış Eohippus adlı köpek benzeri bir canlının atın ilk atası olduğuna inanılmasıdır. Oysa atın milyonlarca yıl önce yok olmuş atası olarak sunulan Eohippus, halen Afrika'da yaşayan ve atla hiçbir ilgisi ve benzerliği olmayan Hyrax isimli hayvanın hemen hemen aynısıdır. Ayrıca  Eohippus ile aynı katmanda, günümüzde yaşayan Equus nevadensis ve Equus occidentalis gibi at cinslerinin de fosilleri bulundu. Bu, günümüzdeki at ile onun sözde atasının aynı zamanda yaşadığını gösteriyor ki, bu atın evrimi denen sürecin hiçbir zaman yaşanmadığı kanıtlıyor.

Bugün pek çok evrimci, atın evrimi senaryosunun geçersizliğini kabul ediyor. Ünlü evrimci paleontolog Colin Patterson da, hala İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nin alt katında duran bu şema hakkında şunları söyler:

Hayatın doğası hakkında her biri birbirinden hayali bir sürü kötü hikaye vardır. Bunun en ünlü örneğiyse, belki 50 yıl önce hazırlanmış olan ve hala alt katta duran atın evrimi sergisidir. Atın evrimi, birbirini izleyen yüzlerce bilimsel kaynak tarafından büyük bir gerçek gibi sunulmuştur. Ancak şimdi, bu tip iddiaları ortaya atan kişilerin yaptıkları tahminlerin, yalnızca spekülasyon olduklarını düşünüyorum. 

Evet tüm bu gerçekler, evrim teorisinin en sağlam delillerinden birisi gibi sunulan atın evrimi şemalarının, hiçbir geçerliliğe sahip olmayan hayali sıralamalar olduklarını ispatlıyor. Diğer tüm canlılar gibi bu atlar da, evrimsel bir ataya sahip olmadan ilk andan itibaren mükemmel bir canlı olarak yaratılmışlardır.