Ahiretin varlığına kanıtınız var mı?

Sayın Adnan Oktar'ın 9 Şubat 2018 tarihli A9 TV röportajından


VTR: Ahiretin varlığına kanıtınız var mı?

ADNAN OKTAR: Yani görme gibi falan diyor değil mi? Yani çok istersen bir şeyler görürsün, gösterilir. Ama çok emek vermen lazım. Yani çeşitli makamları görebilirsin. Yani kanaatin gelecek kadar bilgiye erişebilirsin çok istersen, çok talebin olursa aklın ihtiyarını almayacak şekilde böyle nasıl söyleyeyim, yani şu uyanıklıkta ama uyku halinde olduğunu düşünürsün. Sana çok şey gösterilir eğer yani içini rahatlatacaksa bu mümkün. Ama bu alametlerden zaten hemen görürsün, hemen anlarsın. Yani Allah’ın varlığına inanmak çok önemlidir. Varlığına inanınca Allah’ın başıboş bırakmayacağına inanırsın. Yani çünkü sonsuz akıllı bir arlık. Zincirleme akıldan anlaşılır bu. Başıboş bırakmayacağını anlarsın. Yani bir peygamberle seni bilgilendireceğini anlarsın. Peygamber de sana “ahiret var” diyorsa Allah’ın varlığına inandığın gibi ona da inanırsın, yani bir bloktur bu. Ama ayrıca “bir de gözümle görsem” diyorsan onun için de süluk denilen bir makam çıkışı vardır. Emek verirsen onu da elde edebilirsin. Mesela Peygamberimiz (sav)’in süluku vardır, bütün makamları gezmiştir tek tek. Çok talep ettiği için gezmiştir. Herkesi görmüştür, herkesle tanıştırılmıştır. Cehennem uzaktan gösterilmiştir. Cenneti de Allah gösterdi ama “bakma” dedi. Peygamberimiz (sav) de bakmadı yani istese bakardı. Ama Allah diyor “bakmadı” diyor. Onu takdir ediyor. Perdeyle de kapatıldı. Çünkü baksa çok sıkılırdı, dünyadan çok sıkılırdı, onun için baktırtmadı Allah. Ama cehennemi uzaktan gördü. Süluku olursa bir insanın bunu elde edebilir yani illa öğrenmek istiyorsan bu mümkün.