Ahir zaman alametlerinden olan doğal afetler, günümüzde birbiri ardınca gerçekleşmektedir

"Doğal afetler ahir zaman habercisi mi?" belgeselinden