Ahir zaman alametlerinden olan doğal afetler günümüzde birbiri ardınca gerçekleşmekte

"Doğal afetler ahir zaman habercisi mi?" belgeselinden.