Allah'ın İsimleri: Allah Aziz’dir

Aziz: Üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, galip olan

Allah mutlak güç sahibidir. O'ndan üstün hiçbir güç yoktur.

­­­­İnsanların sırrını dahi kavramaya güç yetiremedikleri her türlü kanunu yaratan Allah'tır. Yarattığı tüm varlıklar ancak O'nun emriyle hareket edebilmektedirler.

­­­Allah, yazmıştır: "Andolsun, Ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.  (Mücadele Suresi, 21)