Hz. Mehdi (as) baskıcı değildir, insanları sevgiye, iyiliğe çağıran manevi bir önderdir.

Adnan Oktar’ın 13 Ekim 2016 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: ” Hz. Mehdi (as) insanlara baskı yapan bir insan değil. Sadece şu karmaşayı, şu sevgisizliği ortadan kaldıran bir manevi önder. “Niye birbirinizi sevmiyorsunuz? Hep birbirimizi sevelim, dost olalım, kavgaya ne gerek var, savaşı durdurun, fakire fukaraya yardım edelim yazık-günah değil mi bu insanlara?” diyen bir insan. Ve özü dinleniyor. Bütün dünyanın sözünü dinleyeceği insan. Kiliseye giden de kilisesine gider. Tamir ettirir kiliseleri. Zaten Kuran’da var o. Sinagog varsa sinagogları tamir ettirir, bakımını yaptırır. Gönlüne bırakır. Ama Hz. Muhammed (sav)’i bilen bir insan haşa “bu yalancıdır” diyemez. Hz. Muhammed (sav)’e yalancıdır demiyorsa bir insan mümindir. Hz. Muhammed (sav) derken soruyoruz adama mesela diyoruz ki “yalancı mı, haşa dürüst birisi mi?” Yalancı değil diyorsa bitti Müslümandır o insan. Yalancı değil diyorsa doğru söylüyor demektir. Yalancı demek de çok korkunç bir şey bu kadar dürüst bir insana, bu kadar temiz güzel bir insana. Bunu diyebilecek ben ne bir Hristiyan ne Musevi tanıyorum. Gerçek iman eden hiçbir Hristiyan hiçbir Musevi Resulullah (sav)’a yalancı diyemez. Benim buraya mason dostlarım geliyor. Hristiyan, Katolik Hristiyan, Protestan çeşitli geliyorlar. Peygamberimiz (sav) hakkında soruyorum, okuyorlar araştırıyorlar “yalan söylemiyor” diyorlar “yalan söyleyen bir insan değil” diyorlar. Ne bu? Müslümanım diyor işte bu kadar. Peygamberimiz (sav)’e yalancı diyebilecek insanın haşa ben aklından şüphe ederim. Diyemez, hiç kimse diyemez. Bütün hayatı dürüstlük, tatlılık, güzellik. Ve bu yönde de çok acı çekmiş bir insan. Hayatta bir kere çelişkili konuşmamış bir kere. Mesela hanımı da Hz. Hatice (ra) annemiz “sen doğru söylüyorsun” diyor. Peygamberimiz (sav) tedirgin oluyor o meleği görünce, tam kanaati gelmiyor biraz, “acaba ne oldu bana?” diyor “bir şey mi oluyor bana hakikaten, gördüklerim, duyduklarım, ben buna güvenebilir miyim? Sen bana güveniyor musun?” diyor “bu nedir bu durum?” diyor. “Bak ben sana söyleyeyim sen Allah’ın peygamberisin” diyor “gördüklerin de doğru” diyor Hz. Hatice (ra). “Sen dürüst insansın” diyor “sende yalan olmaz” diyor. Hz. Ebu Bekir (ra)’a anlatıyor “sen doğru insansın sen Allah’ın Resulüsün, gördüğün de Cibril-i Emin” diyor. Niye yalan söylesin ne zoru yani? Normal hayatını idame ettiriyor zaten niye böyle bir belalı işin içine girsin yalan söylesin? Niye yapsın yani? Ne dediyse çıkmış bak Kuran’da ne varsa hepsi doğru çıkmış.