Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Allah'ın izniyle gayba yönelik bildirdiği bazı haberler 2. bölüm


 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Allah'ın izniyle gayba yönelik bildirdiği bazı haberler 2. bölüm

ÜSTAD HAZRETLERİ VEFAT EDECEĞİ TARİHİ VE MEZARININ GİZLİ KALACAĞINI ÖNCEDEN BİLDİRMİŞTİR

Bediüzzaman vefat edeceği tarihi, vefatından  bir süre sonra kendi mezarının yıkılacağını 1921 yılında yazdığı Eddai isimli şiirinde detaylı olarak bildirmiştir. Şiirin adı olan ‘Eddai’ kelimesinin ebcedi de, Üstad’ın vefat yaşı olan 86’yı vermektedir.

Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde 
Said'den yetmiş dokuz emvat (ölüler) ba-asam (günahlar ile) alama (elemler).

Said Nursi Hazretleri,yetmiş dokuz emvat ifadesi ile Hicri 1379 yılına işaret etmektedir. Üstad bu tarihte vefat etmiştir.

Sekseninci olmuştur, mezara bir mezar taş. 
Üstad’ın, bu ifadesi ile belirttiği gibi ölümünden bir süre sonra, yani Hicri 1380 yılında mezarı yıkılmış ve mübarek bedeni başka bir yere nakledilmiştir.

Üstad Hazretleri Eddai’yi 1918-20 yılları arasında yazmış. Yani vefatından yaklaşık 40 sene öncesinden vefat vaktini Allah’ın izni ve rahmetiyle bildirmiştir. 

Ayrıca Barla Lahikasında sayfa 186'da talebesi Hafi Ali ağabeyin bir mektubunda,

... öyle de 14. asrın hadim-i Kur'an’ı da dokuz yaşından altmış yaşına kadar bila-istisna doğrudan doğruya Kur'an namına hizmet ...) ifadesi geçmektedir. Ve bu mektup yazıldığında Üstad Hazretleri 60 yaşındadır. Ve o tarihte aynı mektubun "altmış" ifadesinin üzerine Üstad Hazretleri kendi el yazısıyla "seksenaltı" ifadesini eklemiştir. Yani hem SEKSENALTI yaşına kadar yaşayacağını hem de Kur'an namına hizmet edeceğini vefatından 26 sene önce haber vermektedir.
 

BEDİÜZZAMAN'DAN 1980-1990 YILLARINA İŞARETLER

 

Bediüzzaman Hazretleri, 1911 yılında Emevi cami’nde verdiği ünlü hutbesinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur vakti ve faaliyet dönemlerine ait önemli tarihler vermiştir:

 

YETMİŞ BİRDE FECR-İ SADIK(Güneş doğmadan önceki aydınlık) BAŞLADI VEYA BAŞLAYACAK. EĞER BU, FECR-İ KAZİB (yani sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan ilk kızıllık) DE OLSA, OTUZ KIRK SENE SONRA FECR-İ SADIK (Güneş doğmadan önceki aydınlık)ÇIKACAK. (Hutbe-i Şamiye, s. 23)
 

Said Nursi Hazretleri Hicri 1371 yılından 30 ve 40 sene sonrasına dikkatleri çekmiştir.

1371 + 30 = 1401 = 1980 Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur vakti
    1371     +     40     =     1411           1990                       

 

Hicri 1371’den 30 sene sonrası bilindiği gibi Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur vakti olarak haber verilen Hicri 1400 yani Miladi 1980 yılına denk gelmektedir. 1990’lı yıllar ise Hz. Mehdi (as)’ın faaliyet yıllarıdır.
 

ÜSTAD'IN 2001 YILINA YÖNELİK İŞARETLERİ

 

Bediüzzaman Hazretleri, Şam hutbesinin devamında ise bu sefer, 1371 den yarım asır yani 50 yıl sonrasına denk gelen 2000’li yıllara dikkatleri çekmektedir.

...O sekiz düşman taifesinin sekiz cephesine göndermiş. Şimdi onları kaçırmaya başlamış,inşaAllahYARIM ASIR SONRA ONLARI DARMADAĞIN EDECEK.”(Hutbe-i Şamiye, s. 25)

Hicri 1371 +50 = Hicri 1421 Yani Miladi 2001

2000’li yıllar Hz. Mehdi (as)'ın, inkarcı fikir sistemini fen, ilim ve medeniyetin imkanları sayesinde fikren susturacağı çok önemli bir dönemdir.

 

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ YILLAR ÖNCESİNDEN İNTERNETİ TARİF ETMİŞTİR

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1929 yılında kaleme aldığı Mektubat'ta 1980'li yıllarda kullanılmaya başlayan internet teknolojisinden bahsetmiştir.

Havada, küçücük mikyasta, BÜTÜN DÜNYADA MEVCUD TELEFONLARIN, TELGRAFLARIN, RADYOLARIN VE HADSİZ VE MUHTELİF KONUŞMALARIN MERKEZLERİ, SANTRALLARI, ÂHİZE VE NÂKİLELERİ BULUNSUN VE O HADSİZ İŞLERİ BERABER VE BİR ANDA YAPABİLSİN;(Sözler, s. 147)

Üstad bu sözüyle telsiz, telefon, telgraf, radyo gibi teknolojik aletlerin işini toplu olarak yapacak yüksek bir teknolojiden bahsetmiştir. Açıkça görülmeketedir ki bu teknoloji Bediüzzaman’ın bu sözleri yazmasından yaklaşık  50 sene sonra yaygınlaşmaya başlayan internet teknolojisidir.

 

Tüm bu bilgiler Bediüzzaman Hazretleri’nin, Allah’ın dilemesiyle, çok üstün bir alim olduğunun göstergesidir. Allah’ın ilhamıyla birçok gelişmeyi haber veren Bediüzzaman Hazretleri’nin eserlerinde müjdelediği “İslam’ın baharın” yani İttihadı İslam’ın gerçekleştiği, İslam ahlakının dünyaya hakim olduğu günler de Allah’ın izniyle çok yakındır.

 


 

 

 


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler