İran'ın Hz. Mehdi (a.s)'ın zuhuru ile ilgili, 2011 yılında yayınladığı propaganda filmi


Bu film İran Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad'ın ofisi ve İran'ın gönüllü askeri teşkilatı Besic işbirliği ile hazırlandı. Film 2011 yılı başında İran Devleti tarafından, Devrim Muhafızlarına ve üst düzey din adamlarına izlettirildi.

 • Zuhur Çok Yakın

 • Mehdi’ye selamlar olsun, yeryüzünde ve göklerde var olan her canlının çok fazla sevgiyle sevdiğine

 • Onun zuhuru için hazırlık yapan ve Güneş'in doğuşunu ümitle bekleyen herkese selamlar olsun

 • Hadislerin incelenmesi [Hz. Mehdi (as)'ın] zuhuruyla ilgili sırları çözüyor.

 

İRAN'IN HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURU İLE İLGİLİ HADİSLERDEKİ HATALI YORUMLARI

 

Yanılgı 1: Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru için, Kudüs'ün askeri ordularla fethedilmesi ve İsrail'in yok edilmesi gerektiği inancı

 • İmam Ali’ye sordular: “Bu belalar ve kargaşa uzun mu sürecek?”

 • İmam Ali cevap verdi: “Hayır, Araplar kendilerini başkalarının etkisinden kurtardıkları, kontrolü geri aldıkları ve güçlü bir kararlılığa sahip oldukları zamana kadar.”

 • O zaman Filistin topraklarını fethedecekler ve Araplar zafer kazanıp, birlik olacaklar.

 • Daha sonra Irak topraklarından, bayraklarının üzerinde “El Kuvvet” yazılı olan ek kuvvetler gelecek.

 • “Mevcut Filistin nesli İsrail’in yenilgisine şahit olacak.” – İran gazetesi Kayhan

 • Lübnan’a saldırdılar; bir hataydı.

 • Gazze’ye saldırdılar; bir hataydı.

 • gemilere saldırdılar; bir hataydı.

 • Birbirini takip eden bu hatalar, İsrail’deki katil Siyonist rejimin son kez düşüşüne ve yok oluşuna yaklaştığını göstermektedir.

 • “Yeni bir savaşın başlamasıyla, İsrail’in yıkımı kesindir.” – Nasrallah, İran gazetesi Kayhan

 • Siyonist rejimin ortadan kaldırılması ve Beyt-ül Makdis’in (yani Kudüs'ün) fethedilmesi Zuhur dönemindeki en önemli olaylardan biridir.

 

Yanılgı 2: Hz. Mehdi (as)'ın askerlerinin deccaliyete karşı silahla savaşmaları gerektiğine inanmaları

 • Zuhur Yaklaştığında İran’da Olacak Olaylar Hakkında

 • Mütevatir hadislere göre, zuhurun yaklaştığının büyük bir alameti olarak, İran’da bir devrim gerçekleşecek ve bu, son Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] zuhuru için dünya çapında gerçekleştirilecek hareketin şartlarını hazırlayacaktır.

 • Kum şehrinden bir adam insanları doğruya çağıracaktır;

 • Demirden kalplere sahip olan kişiler, onun çevresinde olacaktır.

 • Fırtınalar onları zayıflatmayacak.

 • Savaştan yorulmayacaklar ve savaşmaktan korkmayacaklardır.

 • “Zulme uğratılanların Doğu’dan çıktıklarını ve adaleti talep ettiklerini görebiliyorum, fakat bu onlara verilmediğinde kılıçlarını çekerler ve düşmana karşı dururlar. İşte onlar böyle başarılı olacaklar. Fakat herkesin, son Mesih'in [yani Hz. Mehdi (as)'ın] hidayet rehberi olduğunu görmeleri için ayaklanmalarına kadar tatmin bulmayacaklar ve onların içinden öldürülenler, şehitlerden sayılacaklardır!” -- İmam Muhammed Bakır

 

Yanılgı 3: Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru için güçlü bir orduya sahip olmak gerektiği inancı

 • Hadislerde 'Seyyid Horasani'nin belirli özellikleri ve alametleri anlatılmaktadır.

 • Beni Haşim’den cesur bir adam Horasan şehrinden siyah bayraklarla çıkacak ve sağ elinde bir alamet olacak.

 • Seyyid Horasani, İslam bayrağını son Mesih'e [yani Hz. Mehdi (as)'a] teslim edecektir.

 • Seyyid Horasani’nin güçlü ve seferberlik halinde bir ordusu vardır.

 • Seyyid Horasani, Doğu’dan harekete geçen halkın lideridir.

 • Seyyid Horasani’nin zuhur öncesinde gerçekleşecek şiddetli savaşlarda zafer kazanması için güçlü bir orduya sahip olması gerekmez mi?

 • İran İslam Cumhuriyeti çok sayıda modernize savaş gemisine sahiptir.

 • Yüzlerce modernize bombardıman uçağı bulunuyor.

 • Binlerce modernize roket atara sahiptir.

 • Ve milyonlarca şehit olmaya istekli askeri kuvveti vardır.

 • [İran] Ortadoğu’nun en güçlü kuvvetlerinden birisi haline gelmiştir.

 • Siyonist rejimin liderleri ile bir toplantı sonrasında Amerikan Genel Kurmay Başkanı, İran ile bir savaş durumu halinde, askeri olarak karşı karşıya çarpışmanın artık mümkün olmadığını ilan etmiştir.

 • Alimlerin büyük çoğunluğu hadislerde kendisinden söz edilen Seyyid Horasani’nin, büyük lider Ayetullah Ali Hamaney olduğuna inanmaktadır.

 

Yanılgı 4: Şeytana karşı mücadelede askeri ittifak olması gerektiği inancı

 • Zuhur döneminde bir başka kilit isim 'Yemeni'dir. Onun varlığı da zuhurun yakın olduğunu gösteren bir başka alamettir.

 • Bazı alimler hadislerde Yemeni ismiyle bildirilen bu kişinin, Seyyid Hasan Nasrallah olduğuna inanmaktadır.

 • Seyyid Hasan Nasrallah’ın, Şiiler ve Sünniler arasında sevilen bir Cihad bayrağı bulunur.

 • Seyyid Hasan Nasrallah, kendisini İmam Hamaney’in bir askeri olarak kabul eder.

 • Öyle ise açıktır: Seyyid Horasani ve Yemeni kuvvetleri, şeytana karşı devrimi yöneteceklerdir.

 

Yanılgı 5 : Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önce, Mahmut Ahmedinejad'ın Kudüs'ü ordularıyla fethetmesi gerektiği inancı

 • Zuhur döneminde bir başka önemli kişi de Şuayb Bin Salih’tir.

 • Hadislere göre Şuayb, zuhurdan 72 ay önce harekete geçer.

 • Şuayb, Seyyid Horasani tarafından başkumandan olarak görevlendirilecektir.

 • Doktor Ahmedinejad, [Hz. Mehdi (as)'ın] zuhuru sırasında İslam’ın büyük komutanı olan Şuayb Bin Salih olabilir mi?

 • Hadislere göre Şuayb, Seyyid Horasani’nin onayını alır ve zuhur yaklaştığında İran askeri kuvvetlerinin komutanı olarak görevlendirilir.

 • Çeşitli hadislerde, Şuayb’ın nihai hedefinin Beyt-ül Makdis’in (yani Kudüs'ün) fethi olduğuna ve zuhur pek yakın iken, bu kutsal beldenin Şuayb ve kuvvetleri tarafından fethedileceğine işaret edilmektedir.

 

Yanılgı 6: Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru için Suudi Kralı Abdullah'ın ölmesi ve Arabistan'da karışıklığın çıkmasını beklemeleri

 • Hadislere göre, Abdullah adında bir emirin ölümü üzerine, Suudi Arabistan’da anlaşmazlıklar ve iktidar mücadelesi artacak ve bunlar son mesih, Mehdi’nin zuhuruna kadar devam edecektir.

 • Suudi Arabistan’da son 100 yıldır Abdullah adında bir kralın var olmadığına önemle dikkat etmek gerekir.

 • Abdullah’ın halihazırda var olması, hastalığı ve belirsiz durumu, zuhuru heyecanla bekleyenler için çok büyük bir müjdedir.

 • Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah’ın ölümünü kim teyit ederse, ben de Mehdi’nin zuhurunun hemen yakın olduğunu teyit edeceğim.

 • Abdullah öldüğünde, zuhur kesindir.

 

Hz. Mehdi (as) tek bir damla kan akıtmayacak, uyuyan kişiyi uyandırmayacaktır

Hz. Mehdi (as) savaştan kaçınan, barış insanıdır. Hz. Mehdi (as) savaşla değil, sevgiyle, Allah'ı anarak Kuran ahlakını dünyaya hakim kılacaktır:

Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in yolunda gidecek, UYUYAN KİŞİYİ UYANDIRMAYACAK, KAN DA AKITILMAYACAKTIR. (Kıyamet Alametleri, sf. 163)

[HZ. MEHDİ (AS)'IN] ZAMANINDA NE BİR KİMSE UYKUSUNDAN UYANDIRILACAK, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 44)

Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır... Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş [erbabı] da ağırlıklarını [silah ve malzemelerini] bırakacak. (Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334)


DEVAMINI GÖSTER