Hz. Mehdi (a.s)'ın görünmez bir varlık olarak yüzyıllardır yaşadığı iddiasında olan bazı Şii kardeşlerimize soruyoruz


 

BAZI Şİİ KARDEŞLERİMİZ HZ. MEHDİ (AS)’IN YÜZLERCE YILDIR BİR MAĞARANIN İÇİNDE GAYBET HAYATI YAŞADIĞINI VE İSTEDİĞİ ZAMAN İSTEDİĞİ KİŞİLERE GÖRÜNÜP ONLARI YÖNLENDİRDİĞİNİ İDDİA ETMEKTEDİRLER

SORUYORUZ!

EĞER HZ. MEHDİ (AS) ONLARIN İDDİA ETTİKLERİ GİBİ görünmez olarak faaliyet yapma gücüne sahipse, o zaman Hz. Mehdi (as) nasıl imtihan olacaktır?

Kimi Şii kardeşlerimiz bazı hadisleri yanlış yorumlayarak Hz. Mehdi (as)’ın yüzyıllardır yaşayan özel yaratılışta bir insan olduğunu savunmaktadır. Gaybet döneminde her istediği eve gireceğini, insanlarla sadece görüntü ya da sadece ses olarak bağlantı kurabileceğini, yani görünmez-hayalet benzeri bir suretle faaliyet yapacağını iddia etmektedirler.

HZ. MEHDİ (A.S.) ZUHUR ETTİĞİNDE Allah iman edenlerin üzerinde öyle görme ve işitme güçleri tecelli ettirir ki, ARADA BİR POSTACI OLMADAN HZ. MEHDİ (A.S.) BULUNDUĞU YERDEN TÜM DÜNYAYA SESLENİR, ONLAR DA ONU DUYAR HATTA GÖRÜRLER. (Muntakab el Ezhar, s. 483)

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: (Hz. Mehdi (a.s.)) Rükn ve Makam arasında durur, yüksek sesle şöyle seslenir: “Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım, ey BEN ZUHUR ETMEDEN ALLAH’IN BANA YARDIM ETMESİ İÇİN YERYÜZÜNDE HAZIRLADIĞI KİMSELER, itaat ederek bana gelin.” Onlar YERYÜZÜNÜN DOĞU VEYA BATISINDA MİHRAP VEYA YATAKLARINDA OLDUĞU HALDE İMAM MEHDİ (A.S.)’NİN SESİNİ İŞİTİRLER. Bu bir tek ses onların HEPSİNİN KULAĞINA GİDER VE HEPSİ ONA DOĞRU HAREKET EDERLER. ÇOK GEÇMEDEN GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KADAR HEPSİ HUZURUNA VARIRLAR. Bu (azametli toplantı) Rükn ve Makam arasında (güneş doğmadan önce) gerçekleşecektir.”Bihar-ül Envar, C. 53, S. 7

 

Sedir-i Seyrefi der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam’dan duydum ki: ... Hakkı gaspolunan ve inkar olunan mazlum imamınız ve bu (gaybetin) sahibi (HZ. MEHDİ (A.S.)) ONLARIN ARASINDA DOLAŞIR, PAZARLARINDA GEZER, ONLARIN BASTIĞI YERLERDEN GEÇER. AMA ONLAR ONU (HZ. MEHDİ (A.S.))'Yİ TANIMAZLAR, ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hz. Yusuf’a verdiği gibi ona izin verir. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 189)

 

Amr bin Sa’d, Emirülmüminin Ali bin Ebi Talib aleyhisselam’dan nakleder: “... Ali’nin Rabbine andolsun ki hüccet (HZ. MEHDİ (A.S.)) AYAKTA OLACAK, DÜNYANIN YOLLARINDA YÜRÜYECEK, EVLERE VE SARAYLARA GİRECEK, BU YERİN DOĞUSUNDA VE BATISINDA GEZECEK, SÖZLERİ DUYULACAK, CEMAATE SELAM VERECEK, GÖRECEK ama vaadedilen zamana ve gökten şu ses gelene kadar bilinmeyecek.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 167)

 

Peygamberimiz (sav) bu hadislerinde; Hz. Mehdi (as)’ın aşikar olarak zuhur edip faaliyetlerini sürdüreceğine, insanların arasına karışmasına, onların gittiği yerlerde dolaşmasına yanlarından geçmesine hatta onlarla konuşmasına rağmen Hz. Mehdi (as) olarak tanınmayacağına dikkat çekmiştir.

Ayrıca bu hadisler Hz. Mehdi (as) döneminde kullanılan yüksek teknoloji sayesinde insanların televizyon, internet, uydu ve cep telefonları gibi teknoloji ürünlerini kullanarak oturdukları yerden onun tebliğini dinleyebileceklerine, görüntüsünü görebileceklerine de birer işarettir.

Zaten yüzyıllardır ölmeden bir mağarada zuhurunu bekleyen, dilediğinde istediği insanın evine, odasına ruh olarak girip onlarla konuşan bir hayalet Mehdi anlayışı adetullaha da aykırı bir durumdur. Böyle bir iddianın aklın ihtiyarini kaldıracağı açıktır. Hz. Mehdi (as) hadislerde bildirildiği üzere, anne ve babadan doğan, hapis, işkence, gibi ağır ve çileli uzun bir imtihan döneminin ardından İslam ahlakını dünya üzerinde hakim edecek olan normal bir insandır.

DEVAM EDECEK İNŞAALLAH…..


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net