Big Bang'deki muhteşem denge


Bütün patlamalar, var olan düzeni bozar, parçalar ve yok eder, etkileri hep yıkıcı olur.

Sadece tek bir patlama bu tanımlamanın dışında kalmıştır...
Big Bang yani Büyük Patlama
Big Bang teorisi evrenin tek ve büyük bir patlama ile başladığını kabul eder. Normalde patlamalar maddeyi dağıtır ve düzensizleştirirler. Oysa Big Bang bunun tam aksi bir etki meydana getirmiştir. Maddeyi birbiriyle birleşecek ve galaksileri oluşturacak hale getirmiştir. 
Big Bang ile oluşan madde "olağanüstü" bir biçimde şekil ve düzen almıştır. Bu patlamanın ardından gezegenler, galaksiler,  yıldızlarkusursuz bir biçimde oluşmuştur.
Modern bilimin bulgularıyla ispatlanan Big Bang’deki kusursuz düzen ve dengelerevrenin üstün kudret sahibi Allah tarafından kusursuzca yaratıldığı gerçeğini kesin bir biçimde isptalamaktadır.

O (Allah) gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. (Enam Suresi, 101)

Big Bang'deki akıllara durgunluk verecek kadar hassas düzenlemenin bir boyutu, patlamanın hızıdır.

Evrenin patlama hızı olağanüstü hassas bir kesinlikle belirlenmiş, mükemmel hesaplanmış ve düzenlenmiştir:

  • Evrenin genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki, Big Bang'ten sonraki birinci saniyede bu oran eğer yüz bin milyon kere milyonda bir daha küçük olsaydı evren şimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi.
  • Eğer Big Bang’den sonra evren biraz daha hızlı genişlese mevcut tüm materyal tamamen etrafa dağılıp gidecekti.
  • Eğer patlama hızı 10-18de 1 oranında bile farklılaşsaydı, bu gerekli dengeyi yok etmeye yetecekti.
  • Eğer evrenin yoğunluğu bir parça daha fazla olsaydı, o zaman evren bir türlü genişleyemeyecek ve tekrar küçülerek bir noktacığa dönüşecekti.
  • Eğer yoğunluk başlangıçta bir parça daha az olsaydı, o zaman evren son hızla genişleyecek, fakat bu takdirde atomik parçacıklar birbirini çekip yakalayamayacak ve yıldızlarla galaksiler hiçbir zaman oluşamayacaktı.

Böylesine hassas dengeler, kusursuz bir evren, evren içindeki sistemler, yıldızlar, Dünya, Dünya üzerindeki insanlar, ağaçlar, hayvanlar, çiçekler, ve diğer canlılar tesadüfi bir patlamanın ardından, atomların kendiliğinden dizilimiyle oluşamaz. Gözümüzü çevirdiğimiz her yerde gördüğümüz detaylar Yüce Allah'ın varlığının ve üstün kudretinin delilleridir. 

Bilim yaratılışı ispatlamaktadır. Allah kesin olarak vardır. O, göklerin, yerin ve evrendeki muazzam dengenin tek Sahibi'dir. Allah evreni yoktan yaratmıştır.

Modern bilimin ulaştığı bu sonuç, Kuran'da bundan 14 yüzyıl önce haber verilmiş olan bir gerçektir:

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, Güneş'e, Ay'a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. (Araf Suresi, 54)


DEVAMINI GÖSTER