Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri kıyamet alametlerini ve Hz. Mehdi (a.s)'ın İstanbul'dan çıkacağını anlatıyor.


 

“Fırat nehrinin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir.”
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 39) Türkiye’nin en büyük akarsuyu:

Fırat Nehri...

Bu nehir 1975 yılında çok büyük bir olaya tanık oldu. Üzerinde inşa edilen 210 m. yüksekliğindeki devasa Keban Barajı, Fırat’ın akışını kesti, diğer bir deyişle nehir “durduruldu”. Peygamberimiz (sav)'in hadisinde işaret edilen alamet, gerçekleşmişti.

Resulullah (sav) buyurdu ki:

Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz.

 

Onun (Hz. Mehdi (a.s.)'ın) çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak. (Kıyamet Alametleri, s. 168-169)

Hadiste tarif edilen bu katliam tam 1979 Hicri 1 Muharrem 1400 yılında Hac sırasında gerçekleşen Kabe baskınında yaşandı. Suud askerleri ile saldırgan militanlar arasında yaşanan çarpışmada 30 kişi hayatını kaybetti.

 

"Vaad edilen Mehdi (a.s.)'ın zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ MÜNEVVER BİR BOYNUZ ÇIKAR." (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184)

Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hz. Mehdi (a.s.)'ın çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam Rabbani'nin de detaylı olarak tasvir ettiği "İKİ DİŞLİ MÜNEVVER (FAZLA PARLAK AYDINLIK) BİR BOYNUZ ÇIKAR" ifadesi 24 şubat 2009 yılında yani hicri 1430 da dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir.

 

 

Hz. İbni Amrdan (r.a.) rivayet edilmiştir: Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz (altıncısı) medinenin (şehrin)fethi.

    -Denildi ki : Hangi medine? (Hangi şehir?)
    -Buyurdu ki: Konstantiniyye.
    (*) Bu Konstantiniyyenin Hz. Mehdi (a.s.) tarafından yapılacak fethidir.

 

 

Ahir zamanda meydana gelecek önemli bir savaş hadiste şöyle haber verilir.

"Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak." (Kıyamet Alametleri,s. 166)

hadiste belirtilen, Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran Irak savaşının gelişim aşamaları ile aynı tarihlere denk gelmektedir.


 

Şevval ayında ayaklanma...


 

İran Şahına karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 yani (8 Eylül 1976) yılında olmuştur.


 

... Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak.

Hicri 1400 Zilhicce yani yani miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasında savaş tam olarak başlamıştır, aynen hadiste bildirildiği gibi.


 


 

"Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. ''(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59).


 

Rusların Afganistanı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir.

 

"Fakat o İleride gelecek acip (hayret uyandıran) şahsın bir hizmetkârı ve ona yer hazır edecek bir dümdârı (yardımcı bir kuvveti) ve o büyük kumandanın pîşdâr bir neferi (önde giden bir askeri) olduğumu zannediyorum."

 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Ahirzamanın büyük mehdisinin kendi yaşadığı yüzyıldan bir asır sonra yani Hicri 1400'de zuhur edeceğini açıklamıştır.

İSTİKBAL-İ DÜNYEVİYEDE 1400 SENE SONRA GELECEK bir HAKİKATİ ASIRLARINDA KARİB (yakın) ZANNETMİŞLER.

Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zât dahi bu zamanda gelse harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum.


 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bu ifadesi Hicri 1355'de yazdığı Kastamonu Lahikasın'da yer almaktadır.


 

Hicri 1300'lere gelen bu tarihten bir asır sonrasıysa tam hakiki beklenilen o zatın yani hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhur vakti olan Hicri 1400'lerdir. 


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler