Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri diyor ki; Gavs Hazretleri ve oğlu Muhammed Raşit Erol Hazretleri, tam hidayetin Hz. Mehdi (a.s) ile oluşacağını söylemiştir.


Sunucu:Kitabın ismi Muhammed Raşit Erol’un hayatı. Selahattin Kınacı Bey’in sayfa 87’deki izahı, Gavs Hazretlerine sorulmuş, yani Muhammed Raşit Erol Hazretlerinin babasına,Zat-ı aliniz zaten çok çok yakinen biliyorsunuz o silsileyi.“Efendimiz bu kadar cezbe ehli, bu kadar muhabbet ehli, vird ehli vardı, şimdi hepsi gevşemişler ve tembellik içindedirler. Bu niçin böyle oluyor?” Gavs Hazretleri buyurmuş, “evet artık hidayet kalmamış da ondan.Bizimkisi bu zamanda (yemin ediyor) vallahi bir durum muhafazadır, aldatmaca gibi birşeyçünkü tam hidayet Hz. Mehdi (a.s)’ın elindedir .Tam manasıyla hidayeti o yapacak. Biz ise çoluk çocuk nasılaldatılırsa, eğlendirilirse öyle yapıyoruz” diyor. Bu çok olağanüstü ve çok önemli bir izah.

Şeyh Ahmed Yasin Hazretleri:  Çok doğru bir söz. Bu bizzat Gavs Hazretlerinin kendi sözüdür. Muhammed Raşit Hazretlerinin bizzatihi ağzındanda ben bunu işitmişimdir.Bizzat ağzındanişitmişimdir. Oğlu Seyyid Fevzeddin  Hazretleri de şahittir bu olaya, o da bilir.Gavs Hazretlerinin ilk çıkan kitabı 80’li senelerde,Sohbetler isminde bir kitap vardı. Kendi sohbetlerinde bu geçer. Daha sonra ikinci bir kitap çıkardılar, sonra şimdiki bahsetmiş olduğunuz, Muhammed Raşit Hazretlerinin Hayatıisminde üçüncü kitabıçıkarttılar ve aynı sözler hala içerisinde geçerlidir.

Doğru, hakiki manadaki irşad ve hidayet Mehdi (a.s) tevdi edildi, fakat bu aradaki zaman mevcut yetişmiş, kamil Allah dostlarının ümmet-i Muhammedi muhafaza edip, Vaktin Sahibine yetiştirmek içindir. Hepimizinde yaptığı budur. Bütün şeyhlerin yaptığı budur. Bunun haricindeki bir düşünceye kapılan kim varsa kendisine yazık eder, nefsine uyar, zarar eder.Bunu Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleride kendisi söylüyor. Şeyh Abdullah Faiz Dağıstanlı Hazretleri Sultanımız söylüyor. Özellikle sultanımız Şeyh Muhammed Nazım Hakkani Hazretleri defalarca ifade ediyor. O söz çok doğrudur. Bugünkü bütün mürşit kardeslerimizin, ağabeylerimizin,büyüklerimizin yapmışolduğu tek şey; Efendimiz (sav) himmeti, şefaatiyle ümmeti Muhammed-i muhafaza edip, kemalatınıarttırıp, Mehdi (a.s) yetiştirmektir.

Mürid de itaat ederde kendini yetiştirirse, inşaAllah Vaktin Sahibine yetişirçünkü zaman çok daraldı.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler