Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri kıyamet alametlerini ve Hz. Mehdi (a.s)'ın İstanbul'dan çıkacağını anlatıyor


Efendimizin (s.a.v)  hadis-i şeriflerini hep anlatıyoruz. Öyle özel hadis-i şeriflerden bahsetti ki, bunlar her gün olan hadiseler değil yani. 1400 küsür sene geçti, bir kere oldu. Sahih ve sıhatleri bize o zaman belli oldu.  Efendimiz ne buyurdu? Kıyamete yakın Fıratın suyu tutulacak. Bu diğer hadis-i şerifler gibi on kere, yirmi kere, elli kere olmadı, bir kere oldu. Kıyamete yakın Kabe baskını olacak dedi, bu her zaman olmadı ki, 1400 sene de böyle bir şey görülmedi ve Kabe’de kan akıtılacak dedi,  Hac yolu kapanacak dedi o sene kapandı. Bunlar her zaman olan olaylar değildir. Peygamber (s.a.v)’ın mucizesinin tecelli ettiği hadislerdir. Kıyamete yakın kuyruklu yıldız geçecek dendi. Bu geçdi. İki boynuzlu olarak söylendi. Mehdi (a.s) Mediney-i Münevverede çıkacak diyorlar. Burada da bir  yanılgıya düşüyorlar.  Medine arabçada şehir demekdir, büyük bir İslam şehrinden çıkacak. Şu an da İstanbul’dan  daha büyük İslam şehir var mı? Ve sizin ülkenizde bu, Türkiye’de. Medine, şehir orasıdır. İki denizin birleştiği yerdir. Ve bütün bu hadis-i şerifler tecelli etmiş, İran-Irak savaşları olmuş, Afganistan-Talikan çok iyidir diyor ama yazık oldu Talikana diyor hadis-i şerifde ve yazık etdiler. Ve bu Mehdi (a.s) Allah nasip ederse bizim ülkemizden çıkacak ki, bu da çok büyük bir nimetdir. Cenab-ı Allah’a sığınalım, mevcud hadis-i şerifleri takip edelim,  Allah’ın kitabı Kuran’a sarılalım. Vaktin sahibi bir an önce tecelli etsin diye dua edelim, Ya Rabbi o zattan bize haberdar et diye yalvaralım, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin kerametleri açık açık ortadadır. Tarih vermiştir “benden yüz sene sonra diyor  çıkacak olan o acaib zat”, acib zat diye hitab ediyor, e o vakit yaklaştı, ona hazırlık yapalım.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler