Deccaliyet 1 milyardan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur

ETİKETLER:


 

Peygamberimiz (sav)'ındeccalin insanlık tarihinin en büyük fitnesi olacağını ve içinde bulunduğumuz ahir zamanda deccalin çıkacağını haber vermiştir:

Allah Hz. Adem'iyaratmışolduğugündenbuyana, Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. (Muhammed B. Resul El-Hüseyni el Berzenci, KıyametAlametleri, PamukYayıncılık, Genişletilmiş 8.Baskı, s.225)

Peygamberimiz (sav)’in, hadislerinde deccalin çıkış alametleri olduğunu bildirdiği olayların hepsi birbiri ardınca gerçekleşmiştir.Peygamberimiz (sav) deccaliyetin insanları dinsizleştireceğini söylemiştir. Bugün insanların %99'u dinsizliğin getirdiği savaşlar, çatışmalar, anarşi, terör, masumların katledilmesi, cinayetler, intiharların artması gibi deccalin görev başında olduğunu gösteren belaların etkisi altındadır. Peygamberimiz (sav)diğer hadislerinde deccalin sebep olduğu ortamı şöyle anlatır:

... (O sırada) FİTNELER, KARIŞIKLIKLAR, İHTİLALLER çok olur dainsanlar BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRÜRLER.İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İşte öyle sıkıntılı bir zamanda... MEL'UN (lanetlenmiş) DECCAL ... çıkar.. (İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, sf. 482)

"Zaman (kıyamet) yakınlaşır, amel eksilir, insanlara aşırı cimrilik ve hırs atılır, herc çok olur" buyurdu.

Sahabiler: Herc nedir? diye sordular.

Rasulullah: "ÖLDÜRMEK, ÖLDÜRMEK!" buyurdu. (Buhari, Cilt 13 syf.6023)

20. yüzyıl dünya tarihinde eşi görülmemiş büyük savaşların yaşandığı bir yüzyıl olmuştur. Deccaliyet,Darwinist, materyalist, komünist ve faşist ideolojilerin etkisiyle,Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında binlerce kasaba köy ve şehrinyerle bir  olmasına, açlık, bakımsızlık, hastalık, sefalet intiharlar ve katliamlar sonucu 1 milyarın üstünde kişinin ölmesine en az bir okadar insanın da yaralanmasına ve sakat kalmasına sebep olmuştur

Birinci Dünya Savaşında ilk defa kullanılan hava bombardımanlarıyla geniş kitleler katledilmiş, şehirler yerle bir olmuştur.Hadislerde de deccalin uçak teknolojisini kullanacağı müteşabih anlatımla haber verilmiştir.

(Deccalin) ayaklarının altında yeryüzü, koçun derisinin yünden dürüldüğü gibi dürülecektir. (Deccal öylesine hızlı hareket edecektir.) (Hakim, Müstedrek, 4: 529-530).

Deccal önüne bulutu katan rüzgar gibi hızlı gider (Müslim, Fiten: 110)

Deccaliyetin bu katliamların gerçekleşmesinde kullandığı Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao gibi faşist ve komünist diktatörlerin psikopatkişilikleriDarwinizme dayanır.Hepsi, deccaliyetin fikri temeli olan Darwinizmin öğretileri doğrultusunda insanların bir tür hayvan olduklarını düşünüyor, toplumların savaşarak ilerleyeceklerine inanıyorlardı.

Darwinin öğretilerinebağlılıklarını açıkça ifade etmişler,bir çok konuşma ve yazılarında hayat felsefelerinin ve dünya görüşlerinin,darwine ve evrim teorisine dayandığını itiraf etmişlerdir.

Örneğin Marx 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında (Darwin’in Türlerin Kökeni kitabı için) şöyle diyordu: "Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap, işte budur."(Marx ve Engels, Mektuplar, s. 426)

  • Stalin ise Darwin'in fikirlerine verdiği önemi şöyle açıklıyordu:

"Genç nesillere… üç şeyi öğretmeliyiz: Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini."(Kent Hovind, The False Religion of Evolution, http://www.hsv.tis.net/….ke4vol/evolve/ndxng.html (Bu kitap sadece internette yayınlanmıştır.)


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler