Hz. Mehdi ve talebeleri hakkında bazı bilgiler

Sayın Adnan Oktar'ın 12 Şubat 2018 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: “Hz. Mehdi'nin talebeleri yiğit, şecaatli, salih, imanlı kişilerdir. Mehdi (as)’a itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere erişirler” diyor Peygamberimiz (sav). (Bihar'ul Envar cilt 52, sayfa 279)

İmam-ı Rabbani diyor ki: “Geleceği Allah tarafından söz verilen İmam Mehdi velilik olgunluğunu tam alır.” Tam yani ekmeli velayet, en yüksek velayet mertebesine çıkar. “Bu yüce yol üzerine gelir” velayet yolu üzerine gelir “ve bu yüce silsileyi tamamlar. Çünkü bütün velilik bağlılıkları bu yüce bağlılığın altında bulunur” yani bütün gelmiş geçmiş bütün veliler Mehdi’nin velayet bağının altında bulunur diyor. En yüksek velidir diyor. “Çünkü bütün velilik bağlılıkları bu yüce bağlılığın altında bulunur.” (İmam-ı Rabbani, Serhendi, Mektubat 251- 1. Cilt. 550. Sayfa)

“Mehdi maneviyatı manası büyüktür onunla İslam’a ve Müslümanlara büyük güç gelir” diyor İmam-ı Rabbani. “Onun veliliğinin de de açık ve gizli büyük etkileri vardır.” Bak “Onun veliliğinin de” velayet mertebeliğinin de “açık ve gizli büyük etkileri vardır.” Bak açık etkisi var bir de gizli etkileri vardır. “Çok olağanüstü durumların sahibi olur” Mehdi, “onun zamanında” Mehdi (as)’nin zamanında “hayret veren durumlar ortaya çıkar.” (Mektubat 381 2. Cilt 1169)

“Mehdi saf İslam ilkeleri üzerine yeni düşünce oluşturur ve halkın anlayışını değiştirir. İlimde ve siyasette güçlü bir harekete girişir. Cahiliye onu parçalamak üzere bütün gücünü bir araya toplar.” Cahiliye yani münafıklar, iti kopuğu, sırtlanı, çiyanı, homosu hepsi birleşirler diyor. “Cahiliye onu parçalamak üzere bütün gücünü bir araya toplar ama sonunda cahiliye yenilir ve güçlü bir İslam Birliği kurulur.” Kim diyor bunu? Mevdudi diyor. Büyük İslam alimi Mevdudi. (İslam’da İhya Hareketleri sayfa 47-48)

Yine Mevdudi diyor ki, büyük İslam Alimi Mevdudi; “Mehdi zamanının en iyi komutanı ve önderidir. Çağının bütün gerçeklerini bilir.” Biliyorsunuz Mevdudi çok ünlü bir alim. “Çağının bütün gerçeklerini bilir, tam bir yönetici yeteneğine sahiptir. Ona ilk karşı çıkanlar çağının yeniliklerine ayak uyduramayan gelenekçi alimler sınıfından sufi takımından başkası olmaz.” Gelenekçi Ortodoks Müslümanlar ona karşı çıkarlar diyor bir kısmı. Ve sufiler, bazı tarikat ehli kişiler ona karşı çıkarlar diyor. Yani tarikat ehli olan bazı kişiler. Kim diyor? Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri sayfa 52-55. 

“Ey Ebu Hureyre” diyor Peygamberiz (sav)  “Bu Mehdi cemaati zor ve güçlü bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşurlar.” Hureyre’ye diyor Peygamberimiz (sav). “Allah kendilerini doyurduktan sonra açlığı, giydirdikten sonra çıplaklığı, içirdikten sonra susuzluğu tercih ederler. Allah’ın Katındakine ümitlerini bağlayıp bunları terk ederler” dünyayı terk ederler. “Hesabından korku duyarak helali dahi dikkatli kullanırlar. Dünyaya sadece bedenleri ile ilgi gösterirler. Onun herhangi bir şeyi ile bile iştigal de etmezler. Onlar Rablerine olan itaatleri karşılığında melekler ve peygamberler dahi hayrete düşerler” diyor. “Ne mutlu Mehdi talebelerine, ne mutlu Mehdi talebelerine Allah’ın onlarla aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim” diyor Resulullah (sav). Bak nasıl imreniyor Peygamberimiz (sav). El-Vesaya li-İbnü'l-Arabi, Halet Ef. no:198/2, 486-a yaprağında var.

Dedi ki “Ey Emir-ül müminin” Hz. Ali (kv)’ye soruyorlar: “Hz. Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Beni Haşim’dendir.” Haşimi yani Peygamberimiz (sav)’in soyu Ben-i Haşim. “Arapların yüce dağının zirvesinden o öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur, kendisine sığınanlar için amandır. Halk kinle dolduğunda, öfkeyle, nefretle dolduğunda onları pak, temiz kılan madendir.” İnsanları nefret, kin ve öfkeden temizleyecek diyor. “Temiz kılan bir madendir. Mehdi’ye ölüm nazil olduğunda korkmaz. Ölüm ona vardığında sarsılmaz,” Mehdi (as)’nin özelliği. “Mücadele meydanından asla geri çekilmez. Tecrübelidir, galiptir, muzafferdir, arslandır, sağlamdır, kavminin direğidir, cesurdur, Allah’ın ilim kılıcıdır. Liderdir herkesi etrafına toplar. Yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür. Onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır” diyor. Kim? Resulullah (sav). Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani sayfa 251’de. 

“Kim Mehdi cemaatinden çıkar ve cemaatinden ayrılır bu halde ölürse cahiliye, küfür ölümü ile ölür.” (Müslim, İmare 53)

Allah ayette diyor ki Muhammet Suresi, 7’de  “Ey iman edenler eğer siz Allah’a (Allah adına İslam’a ve Müslümanlara) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.” Bu bir mucizedir mesela Mehdi cemaati yenilmiyor. Bir mucize. Bütün küfür bir araya geliyor. İngiliz derin devleti, homoseksüel lobisi, iti kopuğu, gelenekçi Ortodoksların içindeki homoseksüeller, üçkağıtçılar. Hepsi bir araya geliyor ama Mehdi (as)’nin kılına dokunamıyorlar elhamdülillah.

Bak dört bin yıllık Tevrat’ta ne geçiyor?  Yeşaya 54/15 “Moşiyah; sana saldıran herkes önünde yenilgiye uğrayacak” diyor Allah. Kim saldırırsa yenilgiye uğrayacak. “Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak. Mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkartacaksın. Rabbe kulluk edenlerin mirası şudur. Onun gönenci Bendendir diyor Rab.” Yeşaya 54/15-17. “Korkma” diyor Moşiyah’a Cenab-ı Allah Tevrat’ta “Çünkü Ben seninleyim yılma çünkü Tanrın Benim seni güçlendireceğim. Evet sana yardım edeceğim, sana destek olacağım. Sana öfkelenenlerin, kin tutanların hepsi utanacak, rezil olacak. Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak. Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın. Seninle savaşanlar hiçten beter olacak” diyor. (Yeşaya 41/10-12)

Seyit Abdülkadir Geylani; Şah biliyorsunuz. Kadiri tarikatının kurucusu. Büyük. Şeyh değildir şah yani tarikat kurucusu. Şah Abdülkadir Geylani. Fethu'r Rabbani adlı eserinin altmışıncı meclisinde şöyle buyuruyor; “Her kim Mehdi’ye erişirse artık aziz ve celil olan Allah’ın kapısından onu hiçbir engel alıkoyamaz. Mehdi’nin bayrağı indirilemez, talebeleri mağlup edilemez, Hakkı haykıran sesi susturulamaz. Tevhit kılıcı için bir hudut çizilemez. İhlas adımları yürümekte yorulmaz. Hiçbir iş Mehdi’ye güç gelmez. Hiçbir kapı onun önünde kapalı durmaz. Açılınca da kapanmaz. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur. Bütün yönler açılır, o Hak Teala’nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse Mehdi’yi durdurmaya güç yetiremez.”

Allah diyor ki Rum Suresi, 47’de “İman edenlere yardım etmek ise, bizim üzerimizde bir haktır.” Müsterih olun diyor Allah.

“Mehdi, imdada gelen feryadresttir. (Feryad edenin yardımına koşan, yardım edendir.) Allah Mehdi’yi dünyadaki insanın yardımına yetişmesi için gönderecektir.” El Mehdiyyil Mevud’da geçiyor.

“Mehdi doğu ve batı arasındaki her yeri aydınlatacak. Kulların kafalarını ele geçirecektir.” Kafalarını, beyinlerini ele geçirecektir diyor. Kurtuluş yok ondan. Adam diyor ki “ben yok” Mehdi’yi dinledikten sonra beyni ondan kurtulamaz. Yani Mehdi’yle karşılaşan, göz göze gelen, Mehdi’nin konuşmasını dinleyen bir insanın ikinci bir yolu yoktur. Yani mutlaka etki altına girer. Yani Allah ona özel bir kuvvet veriyor, tesir gücü veriyor. Yani göz göze gelen ve dinleyen mutlaka etkisi altında kalır. Yani ondan çıkış diye bir konu yoktur. Kilitleniyor yani. 

AYLİN KOCAMAN: “Beyni kabul eder” demiştiniz.

ADNAN OKTAR: Evet beyni kabul ediyor. Yani kendi dirense de beyni kabul ediyor. Yani vicdanı, beyni kabul ediyor.

İsmail Hakkı Bursevi kitabında diyor ki; “Doktorun, kuvvetli hastalığın, illetin, derdin,  belanın şiddetine göre tedavisi vardır. Ahir zamanda ise dünyanın ne derece hastalığa, illete, belaya, derde, müptela olacağı malumdur. O vakitte hazır olanlar bunu görecektir. Mehdi bütün bu hastalıkları tedavi edecek doktordur” diyor.

“Hz. Mehdi süresince” yani kendi vaktinde “akıl insanlar arasında öyle bir dağıtılacak ki evinde oturan dini eğitim almamış bir kadın Allah’ın kitabından ve Allah’ın Resulünün sünnetinden yüksek hüküm verecektir.” Yani çok muazzam bir akıl gelişecek diyor. (Bihar’ul Envar cilt 52, sayfa 352)

“İmam Mehdi, Hz. Musa’nın fiziki gücünü, Hz. İsa Mesih’in ihtişamını, Hz. Eyüp’ün belalara olan sabrını gösterecek. Geleceği zamanda onun seçilenleri (talebeleri) aşağılanacak” insanlar onlara hakaret edecek, talebelerine. “Küçük düşürülecekler” diyor, talebeleri. “Korku talebelerini kuşatacak. İşte bunlar benim dostlarımdır” diyor Peygamberimiz (sav). (Beheyullah: Kitab-ı İkan sayfa 245)

“Mehdi talebeleri Allah yolunda mücahittirler ve büyüklenenler onları küçük görür. Onların kıymeti dünyada bilinmez. Ahirette iyi tanınırlar” diyor. (Muntakab el Ezhar sayfa 474) 

“Koyunların çobanlarından kaçması gibi insanlar Mehdi’den kaçacaklardır. Daha sonra insanlar her yerde bir ıslahatçı aramaya başlarlar. Ancak Mehdi’den başka kendilerine yardım edecek birini bulamadıklarından ona doğru koşmaya başlarlar.” (Bihar’ul Envar cilt 53, sayfa 326)

Mehdi (as)’ye karşı mücadele edenler köpek gibi, domuzlar gibi ezilecekler. Nasıl? İlimle, irfanla, kanunla, hukukla.

“El Kaim İmam Mehdi için 9 bin 313 melek inecektir.” Bak 9 bin 313. “Ki bunlar Allah’ın İsa’yı göğe yükselttiğinde onun beraberinde refakat ediyorlardı” diyor. 9 bin 313 melekle göğe alınmış. Aynı melekler Mehdi (as)’ye yardım ediyorlar. 9 bin 313. 9-3-1 ve 3.

İmam Mehdi (as)’nin geleceğini söyleyen alimler; İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Hanbel, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Buhari, İmam-ı Müslim, İmam-ı Tırmizi, İmam-ı Davut, Sünen-i İmamı İbni Mace, Muhammet Bin Resul Berzenci, Abdülkadir Geylani, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Muhyiddin Arabi, İbn-i Kesir, İbn-i Teymiye, Zahid-ül Kevseri, Celalettin Suyuti, Bediüzzaman Said Nursi, Şahabettin ibni Hacer Askerani, Hüseyin Hilmi Işık, Muhammet Esat Coşan, Mahmut Sami Ramazanoğlu, Ebu'l-Kasım Taberanî, Elmalılı Hamdi Yazır, Muhammed Ali eş-Şevkani, Muhammed Cemaleddin el-Kasımi ed-Dımaşkî, Kurtubi, İmam-ı Maturudi, İmam-ı Acuri, İmam-ı Hazım. Say say say yüzlerce alim aksini iddia eden kimse olmamış.

İmam Bakır (as) şöyle buyuruyor; “Resulullah (sav)’tan işittim ki Kaim İmam-ı Mehdi’ye düşman olanların kalbinde Allah tarafından korku yaratılacak. Ve bu kalplerine korku dağıtılacak insanlarla Mehdi’ye yardım edilecek” diyor. Yani kalplerine korku verilerek Mehdi’ye yardım edilecek diyor. (Kemalüddin cilt 1, bab 16 sayfa 603)

“Yüce Allah Mehdi’nin veladetini gizleyecek” yani doğumunu gizleyecek. “Ve şahsını saklayacaktır. Böylece Mehdi zuhur ettiğinde kimsenin biatı onun boynunda olmayacaktır” yani hiçbir tarikata bağı olmayacak. “Allah-u Teala, Kaim Mehdi’nin ömrünü uzatacak.” Bir rivayette yüz yirmi yaşın üzerinde olacağı yazıyor. “Sonra kendi kudreti ile Allah onu kırk yaşından daha genç görünümlü olarak aşikar edecektir.” Mesela altmış, yetmiş yaşında olsa bile kırk yaşında görünecek. “Ve bunu Allah’ın her şeye kadir olduğunun bilinmesi için bir harika olarak meydana getirecektir” diyor. (Kemalüddin cilt 1, sayfa 305)

İmam Bakır, İmam Mehdi (as) hakkında şöyle diyor; “Resulullah ferman etti ki: Yeryüzü Mehdi için dönecektir.” Yani devam etmesinin nedeni Mehdi’dir diyor. (Kemalüddin cilt 1, bab 32)

“Zamanın İmam Mehdi’nin zuhurundan önce kalpler buraya ve oraya dönmeye başlar. Bir kısmı bereketli bir kısmı çoraktır. O zaman kötü niyetler helak olacak, ortadan kaybolanlar kaybolacak” yani münafıklar gidecek, kaybolacak. “Ve iman edenler kalacak.” Mehdi cemaatinde “Onlar ne az olacak. Üç yüz veya biraz daha fazla. Bedir Savaşı’nda Peygamber (sav) ile birlikten savaşan bir grup melek onlara Mehdi ve talebeleriyle birlikte mücadele edecek.” Ta Bedir Savaşı’ndan kalma melekler yardım ediyorlar Mehdi (as)’ye. Bak, Bedir Savaşı'na katılmışlar, bu sefer de Mehdi (as)’ye yardım ediyorlar. İsa Mesih’i 2000 yıl önce göğe götüren melekler geri dönüyor Mehdi (as)’ye, yardım ediyorlar. Tecrübeye bak, tecrübeli melekler geliyor yani.

İmam Caferi Sadık’a soruldu: “Kaim İmam Mehdi, doğmuş mudur?” Dedi ki: “Hayır. Eğer Mehdi'nin zamanında doğmuş olsaydım, hayatımın her gününü Mehdi (as)’ye hizmet ederek geçirirdim” diyor, her gün ona hizmet ederdim diyor.

“İmam Mehdi, kendisi için dünyanın yuvarlanacağı” yani onun için dönecek dünya. “Ve her zorlu işin kendisi için kolaylaştırılacağı kişidir.” Her iş Mehdi (as)’ye kolaylaştırılacak. “Bedir’in, 313 mücahidine eşit olan şakirtleri, dünyanın uzak yerlerinden gelip onun çevresinde toplanır.” Mesela Azerbaycan'dan geliyor, Çin’den geliyor, Amerika'dan geliyor, etrafında toplanıyorlar. (Gaybet kitabı, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi sayfa 232)

“Ey Ali” diyor, Peygamberimiz (sav), “bilmelisin ki zamanın sonunda, ahir zamanda olanların imanı müthiş ve eminliği büyük olacak.” Müthiş imanlı olacaklar diyor bak Peygamberimiz (sav) Hz. Ali (kv)'ye diyor, Mehdi talebelerinin, imanları müthiş, eminlikleri de büyük olacak yani kendilerinden çok emin olacaklar. “Onların arasında peygamber olmayacak ve ilahi delil, onlardan gizlenecek” yani vahiy almayacaklar; “fakat bunun yerine, beyaz üzerindeki siyaha inanacaklar” yani kâğıdın üzerine yazılan yazılara, kitaplara bakacaklar ve onları okuyacaklar diyor. Görüyor musun ifadeyi? (Muhammed Bakır el Meclisi Bihar'ul Envar İngilizce tercümesi Cilt 13)

“İmam Mehdi, Allah'ın azameti karşısında çok huşu edendir. Kanatlarını açıp başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden, yere doğru inen bir kartal gibi Mehdi, Allah'ın Celali karşısında böyle huzu (tevazu) ve huşu edendir. Allah ve yüceliği onun (Mehdi'nin) vücudunda tecelli etmiştir. Mehdi, Allah'ın varlığında yok olmuştur” diyor, bu çok önemli bir delil. Yani fena makamına ulaştığını söylüyor burada Resulullah (sav), Mehdi (as)'nin yani Allah'ın varlığında yok olması.

“İnananların Prensi dedi ki” Hz Ali (kv): “Şu olaylar, şu olaylar olduğunda dinin İslam'ın Üstadı” diyor, “Üstat” diyor Mehdi (as)’ye görüyor musun? “Kendisiyle birlikte olan bağlılarıyla, yolculuk eder; sonbahar bulutları gibi onun çevresinde, Mehdi'nin etrafında toplanır talebeleri” diyor. Sonbahar bulutları gibi.

“İmam Mehdi, Hz. Musa'nın fiziki gücünü, Hz. İsa'nın ihtişamını, Hz. Eyüp’ün sabrını gösterecek. Geleceği zaman da onun seçilen talebeleri, aşağılanacak, küçük düşürülecekler.” Yani halk, işte basın, oradan buradan küfredenler, hakaret edenlerin haddi hesabı olmayacak. “Korku, onları kuşatacak.” İşte şöyle olacak, böyle olacak diye laflar edilecek. Resulullah (sav) diyor ki, “işte bunlar benim dostlarımdır.” Bak, imtihan olarak oluyor bu çok önemli bir şey.


DEVAMINI GÖSTER