Münafıklar, ayetleri Peygamberimiz (sav)'e ve sahabelere karşı kullanıyorlardı

Adnan Oktar’ın 17 Kasım 2017 tarihli A9 TV sohbetinden


ADNAN OKTAR: Münafık hayret edecek şekilde Allah’ın hikmeti bak mucizedir bu, küfürle işi olmaz. Sadece sadece Müslümanlarla uğraşır. Ama hangi Müslüman biliyor musun? Köpekliğini yaptığı Müslümanlarla uğraşır. Yani şimdi Müslümanlar içerisinde de adam yanlış adamlar görebilir, değil mi? Mahmut Hoca cemaati var, işte Esat Coşan cemaati var, Süleymancılar var, Nurcular var falan onlar da onu ilgilendirmez. Onlar da hiç ilgilendirmez, küfrün hiçbiri ilgilendirmez. Darwinistler hiç ilgilendirmez. Irak’ta katliam yapanlar ilgilendirmez. Suriye’de katliam yapanlar ilgilendirmez. Libya’da Müslümanların konumu onu ilgilendirmez. Mısır’daki Müslümanlar, dünyanın hiçbir yerinde Müslümanların acı çekmesi ilgilendirmez. Sadece yal yedikleri, köpeklik yaptıkları Müslümanlara saldırmak durumunda kalır. Sadece görevi o olur. Peygamberimiz (sav) zamanında öyleydi münafıklar, sadece müminlere kafayı takmışlardı, kendi yanından ayrıldıkları Resulullah (sav)’e  ve sahabelere, başka kimseye kafayı takmadılar. Orada mesela Hristiyanlar da var, Museviler var, dinsizler var, Sasaniler var, Bizans var hiçbirine kafayı takmadılar. Sadece Resulullah (sav)’e, en çok Resulullah (sav)’e ve onun yanındaki sahabelere Hz. Ali (kv), Hz. Osman (ra), Hz. Ömer (ra), Hz. Ebubekir (ra) en ziyade onlar. Ve Kuran ayetlerini hep Müslümanların aleyhine kullanıyorlardı hangi ayet olursa olsun. Yani bütün ayetleri Kuran ayetlerini Peygamberimiz (sav)’in aleyhine kullanıyorlardı. Kafirler için inen ayetleri Peygamber (sav)’e, münafıklar için inen ayetleri Peygamber (sav)’e, Peygamber (sav)’e ve sahabelere karşı kullanıyorlardı. “Buradaki ayet Peygambere işaret ediyor” mesela “sahabeye işaret ediyor” diyor. Küfre ve münafıklara yönelik ayetlere. Onun için Peygamberimiz (sav) çok dikkat çekiyor münafıkların bu vasfına. Ama en bariz yönü küfürle hiç ilgilenmemeleridir. Yani oradan münafığın kahpeliği çok açık anlaşılır. Küfür onu hiç ilgilendirmez. Varsa yoksa yal yediği yere yönelir. Onun dışında çok dikkat çekecek şekilde hiçbir yerde hiçbir şey onu ilgilendirmez. Ve Kuran ayetlerini sadece Müslümanların aleyhine kullanırlar. Halbuki açık açık bilir mesela aşağılık olduğunu, ahlaksız olduğunu bilir ama kendini kandırarak gibi görünerek, çünkü biliyor zaten bilir. Allah diyor ki “zulüm ve büyüklenme dolayısıyla anlamazdan gelirler” diyor. Müslümanların aleyhine onu kullanırlar. Kuran ayetlerine baktığımızda bunu açıkça görüyoruz.

Münafıklar münafıklarla ilgili ayetleri Peygamberimiz (sav)’e karşı kullanıyordu. Kafirlerle ilgili ayetleri hep sahabeye ve Peygamberimiz (sav)’e karşı kullanıyorlardı. O açtıkları o pislik dergahı, yaptıkları o rezillikler için bir kale gibiydi. Haysiyetsiz o nursuz yüzleriyle hem orada homoseksüellik yapıyorlardı, hem ahlaksızlık yapıyorlardı hem de Kuran’dan sanki hoşnutlarmış gibi Kuran’ı açıp rahlelerde, “bak işte Hz. Osman (ra)’a bakıyor bu, bu Hz. Ebubekir (ra)’a bakıyor, bu Peygamberimiz (sav)’e bakıyor.” En ziyade Peygamberimiz (sav)’e kinliydiler, ona karşı çok ukala, küstah, saygısız, kindar ve nefret doluydular. Allah hepsini cehennem çukuruna doldurdu, elhamdülillah.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler