Münafıklar Deccalin Yardımcılarıdır

Adnan Oktar’ın 9 Kasım 2017 tarihli A9 TV sohbetinden


VTR: Deccal bir münafık mı?

ADNAN OKTAR: Deccal evet. Bir şeytan olayıdır, bir şeytan yansımasıdır. Şeytanın bir insanın üzerini kaplaması sonucu meydana gelen Allah’ın özel yarattığı bir varlıktır, Allah’tan bahseder. Ama kendisinin Allah olduğunu söyler, dürüstlük adına, iyilik, güzellik adına çıkar deccal. İnsanları kardeşliğe, işte güzelliğe götüreceğini iddia eder. Halbuki zalimdir, alçaktır, homoseksüelliği savunur, Darwinizm’i savunur, materyalizmi savunur, gaddar bir ruha sahiptir, saldırgandır, kan dökücüdür. Ona uyan münafıklar da, münafıkun ve münafıkat da öyle kan dökücü ve acımasızdırlar, psikopattırlar. İslam’ı ve Müslümanlığı hedef alırlar. Şu anda da deccalın avanesi olan münafıklar dünya çapında Müslümanları hedef almış durumdalar. Her yerde Pakistan’da, Türkiye’de, Hindistan’da bütün münafıklar dört koldan Müslümanlara saldırıyorlar kendi kafalarınca. Ama Müslümanlar daima galip olandır. Münafıklar genellikle dürüstlük, iyilik, akılcılık adına ortaya çıkarlar. Fakat tabii çok karaktersiz zalim dinsiz imansız alçak tiynetli olurlar. Daha ziyade böyle sahtekarlıkla, hani böyle sahtekar bazı esnaflar olur kafalamacı, o tarz üslup kullanırlar bütün münafıklar. Yalancıdır münafıklar çok yalan söylerler, çok geveze olurlar ana özellikleri budur. Şeytani bir zekaya sahip olurlar şeytan içlerine girdiği için şeytanın zekası onlara geçer. Kendileri normalde ahmak oluyorlar. “Bir dessası ahmaktır” diyor Bediüzzaman yani desiseci bir ahmak. Müslümanlara desise vermeye çalışan desiseci bir ahmaktır. Zekası şeytandan kaynaklanır. Yazılarına, konuşmalarına falan bu yansır. Çünkü şeytan üstünü kabuk gibi kapladığı için zekasına da hulul eder münafığın. Dolayısıyla münafıkta meydan gelen istidracın sebebi şeytandır. Dünyanın her yerinde Müslümanların başına bela olurlar. FETÖ hareketi de bir istidraci deccaliyet hareketidir. Müslümanların içine musallat olup Müslümanların büyük bir bölümünü şeytanlaştırmış, deccalın avanesi haline getirmiş, kendi milletine düşman etmiş azgın bir güruhattır. Her yerde var, Pakistan’da var, Mısır’da da var her yerde var böyle tipler.

 

 


DEVAMINI GÖSTER