Kenneth Keathley: Doğa Evrimi Reddeder


 

Soru: 'Teistik evrim' hakkında ne düşünüyorsunuz? Evrimsel yaratılışı savunanlar Cennet'teki yaratılışı nasıl açıklıyorlar?

 

Teistik evrimin anlamını isminden de anlayabilirsiniz. Bu kişiler sözde evrimin gerçek olduğunu ve Allah’ın dünyayı evrim ile yarattığını iddia ediyorlar. Fakat tartışmalarında genellikle evrime çok geniş yer verirken, Allah ile ilgili çok az konuşurlar. Aslında çoğu zaman İlahi yaratılışa çok az hatta hiç yer vermeyen bir dünya görüşünü teistik kelimesini ekleyerek, din ile ilişkilendirdiler. Allah dünyayı evrim ile yaratabilir miydi? Elbette yaratabilirdi. Allah, İlah'tır. Allah dilediğini yaratır. Asıl sorulması gereken, Allah dünyayı evrim ile mi yarattı? Allah dünyayı nasıl yarattığını bu şekilde mi açıklıyor? Benim görüşüme göre doğa ve Kutsal Kitaplar bizlere gösterdikleri ayetler ve harikalar ile çok açık delillere dayanarak dünyayı Allah'ın yarattığını öğretiyor. Başka bir deyişle, Kutsal Kitap ve doğanın kendisi, bizlere Allah’ın dünyayı mucizevi bir şekilde yarattığını gösteriyor.  Dolayısıyla, teistik evrim kavramının gördüklerimizi açıklamadığını ve böyle bir iddiaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bazılarının neden teistik evrimi savunduğunu anlıyorum, ancak bu akla uygun bir hareket değil.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler