Sohbetler (22 Ekim 2017; 12:00)


BÜLENT SEZGİN: İyi günler değerli izleyicilerimiz. Hoş Sohbetler’e başlıyoruz, inşaAllah. Hoş geldiniz Adnan Bey.

ADNAN OKTAR: Hadi bakalım başlayalım.

KARTAL GÖKTAN: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika’ya yönelik şunları söyledi: “Beni davet edeceksin, orada bizi dövdürmeye, tehditle karşı karşıya bırakacaksın. Benim korumalarım tedbir alınca da gıyaplarında gözaltı kararı vereceksin. Böyle demokrasi, adalet, merhamet olmaz.”

ADNAN OKTAR: Bir eşkıyalık sistemi dünyaya hakim olmuş rezalet yani dünya halkı çok mazlum, dünya halkı gariban. Bir avuç eşkıya dünyayı esir almış, dünya insanlığını esir almış bir avuç eşkıya. 300-500 tane eşkıya bunlar. Dünya halkı bir araya bir gelse bunları paldır-küldür aşağı indirirler, inlerinden yuvalarından çıkarırlar. Milleti mahveden böyle savaştıran, dehşet saçan, terör örgütlerini organize eden bir avuç şeytan ordusu var. Bunlar etkisiz hale getirilse, öldürülseler demiyorum da hapsedilse veyahut durdurulsa dünya bir anda cennete döner. Bak, anarşiyi bunlar örgütlüyor, savaşı da bunlar örgütlüyor, İslam ülkelerini mahveden de bunlar, gelenekçi Ortodoks sistemi kışkırtıp içinden çıkılmaz hale getiren de bunlar. Şimdi Tayyip Hoca’ya musallat oldular ama Mehdiyet’in desteği olduğu için onunla baş edemiyorlar. Yani hiç alışmadıkları bir şeyle karşılaştılar. Normalde alaşağı ediyorlardı daha önce hiç sorun çıkmıyordu. Kim olursa olsun alaşağı ediyorlardı. Bu sefer zınk diye durdular, bir mana da veremiyorlar. Çünkü Mehdiyet’le baş edemiyorlar konu bu, edemeyecekler de. Ama dünya insanlığı bir araya gelsin, bu facia üreten pislik makinesi deccaliyeti elbirliğiyle durduralım. Yoksa bunlar dünyaya kan kusturmaya katlamalı devam edecekler.

Evet, dinliyorum.

VTR: Neden Kuran’da, Nisa Suresi 34. Ayette kadın ve erkeğin eşit olmadığını savunuyor? Hatta erkek kadını dövebilir her türlü bu hakka sahip ama mesela kadın erkekten boşanamıyor. Bunların kanıtı da var başka ayetlerde. Neden, ben bunu merak ediyorum.

ADNAN OKTAR: Benim güzel yüzlüm bak sen aydınlanmışsın bu oyunu da fark etmişsin. Gelenekçi Ortodoks sistemin bu acımasız açmazını hurafelerini yüzlerine vuruyorsun. Bir oyundu bu, bu oyunu bozduk. Kadının dövülmesi diye Kuran’da bir ayet yok. Nisa Suresi 34’te de erkeklere kadınları koruyup kollama teşviki var. Kadınlara karşı üstün olmadan bahsetmiyor Allah ayette. Kadınları koruyup-kollamada görevden bahsediyor. Çünkü “gücünüz kuvvetiniz var, imkanınız var kadınları koruyup-kollayın siz bu konuda görevlisiniz” diyor Allah. Özetle, Kuran’da kadını dövme diye bir ayet yok kadından uzaklaşma vardır. Yani seyahate çıkma, annesinin yanına gönderme veyahut kendi evine gönderme, bir süre görüşmemek. Dövme yok, çok şiddetli bir gerilim varsa bir süre görüşmeme var. O arada da sonra da hakemler araya giriyor, ayette “hakem tutun” diyor. Hakemler barıştırmaya çalışıyorlar. Ama buna rağmen olmuyorsa boşanma oluyor. Boşandıktan sonra kadın iddet bekliyor, bekledikten sonra yine istiyorsa kocasına dönmek istiyorsa geri dönüyor yahut istemiyorsa da başkasıyla evleniyor, konu bu. Orada dövme ifadesi yok bir kere o yanlış. Erkeklere de Allah sorumluluk veriyor yani bakacaksın, koruyacaksın, kollayacaksın, yardımcı olacaksın, para vereceksin. Mesela erkeğe nasıl Allah emrediyor? Diyor ki “boşandığında evinden çıkartma kadını, evinde dursun” kendine imkan buluncaya kadar işte o “iddeti bitinceye kadar evinizde tutun, kadın ev aramak durumunda kalmasın. Ve yüklüce bolca ona para ve imkan verin, bundan da kaçınmayın” diyor Allah, bunda iktisat edeceğiniz tutmasın. Evlenirken de yine ona para verin” diyor. Bu yükümlülüklerden bahsediyor ayet. Yani birçok yükümlülüğünüz var, ama bu bir üstünlüktür güzelliktir erkek için, bunu söylüyor Allah. Bu hakikaten bir güzellik. Çünkü bak, evlenirken para veriyor, boşanma durumunda da para veriyor, onu evinde tutuyor ve güzel davranma emri veriliyor, Allah ayette bunları belirtiyor. Ama bu paralar yani kadının geçimini sağlayacak şekilde nafaka verilmesi, kadına para veriyorsun geçindiriyorsun. Bu nimet yönüyle “Allah sizi nimetlendirdi” diyor erkeklere Allah. Yani böyle bir güzelliği yapma imkanı verdi, bu sizin için bir üstünlüktür diyor. Mesela bir insan çok saygılıdır üstünlüktür bu, cömertlik yapar üstünlüktür, bu cömertliğiniz de bir üstünlüktür diyor Allah. Yoksa insani üstünlük yani yaratılıştan gelen bir üstünlüğünüz var demiyor, ırk üstünlüğü var demiyor ayette, hizmet üstünlüğü var diyor. Hizmet yönü bu yönüyle ama bu yönüyle bir üstünlük var diyor bir güzellik var. Nisa Suresi 34: “Allah'ın, bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle” bak “onların kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler, kadınlar üzerinde 'sorumlu gözeticidir.'” Bu tabii ki bir üstünlüktür. Ama Allah ayette bunu sorumlu gözeticidir anlamında diyor, bir ahlak üstünlüğüdür bu güzelliğidir. “Saliha kadınlar, gönülden (Allah'a), itaat edenler, Allah nasıl koruduysa görünmeyeni koruyanlardır. Nüşuzundan korktuğunuz kadınlara (önce) öğüt verin, (sonra onları) yataklarda yalnız bırakın,” yani sevişmeye yaklaşmayın, “(bu da yetmezse (darabe, darabtüm- evden uzaklaştırın). Ve size karşı davranışlarını düzeltirlerse aleyhlerinde bir yol aramayın.” Yani onları zorlayacak bir şey yapmayın. Ama buna rağmen düzelmiyorsa diyor ayet devam ediyor “hakem oluşturun” aranızda hakem oluşturun iki taraftan hakem, mesela 4 kişilik hakem, 2 kız tarafından, 2 erkek tarafından hakem. Durumu değerlendirirken hep bunlar iknaya çalışıyorlar bu kişileri “buna rağmen olmazsa boşanın, boşanmada da kadın iddet beklesin.” Boşanma müddeti beklediği yaklaşık 3 ay kadar, bekledikten sonra kadın pişman olur da vazgeçerse yine eşine dönsün” diyor Allah ayette. İstemiyorsa da başkasıyla evlensin. Burada adaletsiz hukuksuz bir tane ifade yok. Hepsi güzellik hepsi sevgi.

OKTAR BABUNA: Bu aynı kelime Hocam siz demiştiniz “Kuran’ın başka yerinde de yine geçiyor yolculuk olarak geçiyor ‘darabe’ kelimesi.

ADNAN OKTAR: Tabii. Kuran ayetiyle aynı kelime, kelimesi kelimesine yolculuk olarak geçiyor. Zaten ayet bakın böyle dümdüz giderken aniden böyle bir şey olmaz. Bak dümdüz gidiyor böyle gider o peş peşe yani çok makul bir akış var. Birdenbire kadının ağzını burnunu patlatın kaşını gözünü yarın diyorsun gelenekçi izah. Ee sonra? Dövdükten sonra da hakem çağırın diyorsun. Adam tedavi için mi geliyor, muayeneye mi geliyor, iki tarafı anlaştırmaya mı geliyor? Kadını dövdükten sonra hakem niye arıyorsun? Dövmüşsün zaten ağzını burnunu kırmışsın ne hakemi? Bak, kadın annesinin evine gidiyor iki taraf ayrılıyor, iki tarafa hakem gönderiliyor. Hakem onlarla da konuşuyor, onlarla da konuşuyor, erkekle de kadınla da konuşuyor aralarını düzeltmeye çalışıyor. Yine olmazsa boşanıyor bu kadar. Bak boşanmayı da Kuran yine yeterli görmüyor diyor ki “iddet beklesin belki pişman olur. Bekliyor sinirleri geçer, sonra istiyorsa yine eşine geri dönebilir. Ama buna rağmen dönmek istemiyorsa kesin kararlıdır “başka erkekle evlenir, ama ondan da boşanmak isterse yine eski eşine de dönebilir” diyor Allah ayette. Kadınları öyle zorlayan açmaza sokan hiçbir hüküm yok.

Evet, dinliyorum.

VTR: Darwin’in internette Türk düşmanı olduğunu okudum. Bunun nedeni var mıdır?

ADNAN OKTAR: İngiliz derin devletinin psikopatlığı başka bir şey yok. İngiliz derin devleti o aklı ona veriyor. “Türkler insanla hayvan arası bir mahlukattır” diyor haşa. Ee? “Hepsinin öldürülmesi gerekir” diyor, özetle bunu anlatıyor. Bu Darwin’in düşüncesi. İngiliz derin devletinin elemanlarına bakıyoruz eski başbakanlar şunlar bunlar, bunlar da Türk milletinin yok edilmesini söylüyor. Niye? Çünkü şeytanın manyaklığı. Niye? Çünkü Hz. Mehdi (as) Türkler arasından çıkacak ya, Türk milletini yok ettiğinde Hz. Mehdi (as)’ı da yok edeceğini düşünüyor. Yani oyunun kuralını adamlar 1000 yıl öncesinden düşünmüş. Çünkü Resulullah (sav)’in hadislerine bakıyorlar, bakıyorlar ki Hz. Mehdi (as) Türklerden çıkacak belli, Türkiye’den çıkacak. O zaman “ne yapalım?” diyorlar “Türkiye’yi yıkalım, Türk milletini yıkalım.” Bu tam bir deccal kafası.

Mesela Nisa Suresi 101’de Cenab-ı Allah diyor ki, şeytandan Allah’a sığınırım: “Yeryüzünde adım attığınızda (yolculuğa ya da savaşa çıktığınızda),” bir yerden bir yere gittiğinizde “kafirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur.” Ne diyor? “yeryüzünde sefere çıktığınızda” Cenab-ı Allah “darabtüm-darabe.” Neymiş? Sefer, bir yerden bir yere gitmek. “Bir yerden bir yere gittiğinizde ‘darabtüm-darebe’” nerede bu sopa? Sopayı nereden çıkarttın? Ayetin akışından anlaşılmıyor mu? Ayetin akışında çok barışçıl bir anlatım var, sevgi dolu bir anlatım var. Birdenbire ağzını burnunu kırın der mi kadının? Kepazeliğe bak.

Bak, Darwin diyor ki: “Yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı Avrupa ırkları galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların” yani Türk ırkını söylüyor, zaten Türk ırkından bahsediyor, ama “bu tür aşağı ırkların” diyor haşa “çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından” yani Anglosakson ırkı tarafından “elimine” yani yok “edileceğini görüyorum.” Bu bir derin devlet açıklaması. İngiliz derin devletinin açıklaması. Ne diyor? “Bu tür aşağı ırkların çoğunun” yani Türk ırkının haşa “modernleşmiş” bak modernleşmiş dikkat et. Bunlar modernlik iddiasında ya entellik iddiasında “yüksek ırklar tarafından” yani Anglosakson ırkı tarafından “yok edileceğini görüyorum.” İşte onun için Tayyip Hoca’ya bunlar bastırıyorlar, ezmeye çalışıyorlar. Onun için Tayyip Hoca’yı milli lider olarak kabul edip ittifak ederek milli devlet modelinde her yere milli devlet görevlileri yerleştirerek milli bir mücadele vereceğiz. Bunun dışında bir yol yok.

OKTAR BABUNA: Siz daha önce söylemiştiniz “Darwin’le hemen hemen aynı dönemde yaşayan İngiliz Başbakanı Gladstone “Türkleri Orta Asya’ya geri sürmeliyiz, daha da iyisi yok etmeliyiz” diyor.

ADNAN OKTAR: Orta Asya’ya orada imha etmek için söylüyor, “burada imha etmeyelim de orada imha edelim” diyor. “Önce bir sürelim Orta Asya’ya sonra da imha edelim” diyor, kitle katliamı yani.

Evet, dinliyorum.

ASLI HANTAL: Cumhurbaşkanı, protokolde otururken yanına gelen bir kız çocuğuyla yakından ilgilendi. O güzel anlar objektiflere yansıdı. Görebiliriz.

ADNAN OKTAR: Tayyip Hocam babadır, güzel insandır. Ama büyük bir oyun oynanıyor ona karşı bunu görmezden gelmek çok büyük bir gaflet olur. Parti meselesi değil bu, Türkiye’ye karşı bir oyun oynanıyor, o kişi de Türkiye’nin lideri olduğu için Türkiye’ye oyun oynamak için ona oyun oynamaya çalışıyorlar. Tayyip Hoca’yı korumak demek Türkiye’yi korumak demektir. Konuyu anlamıyor adam, particilikle falan bunun alakası yok.

Evet, dinliyorum.

VTR: Kuran ahlakının yeryüzüne hakim olması için ne yapmam gerekir?

ADNAN OKTAR: Güzel yüzlüm genel kültürünü artır, bilgini artır, kaliteni artır, sevdiğin insanlar çok olsun çok arkadaş edin ve Kuran’ın yeterliliğini kısa kısa küçük örneklerle anlatabilirsin, yavaş yavaş anlatabilirsin. Sıkmadan böyle çok önemli konularda özellikle ağırlıklı olarak konuyu açabilirsin.

Evet, dinliyorum.

VTR: Sorgulamak günah mıdır? Bu beynimize bahşedildiyse bunu kullanmamak suç olmaz mı?

ADNAN OKTAR: Yakışıklım, sorgulamak tabii ki olur ama akıllı sorgulama gerekir. Yani böyle kibirlenerek büyüklenerek değil de aklı başında bir insanın makul bir insanın üslubuyla olur. Bir insan bakar, “bu kainatı kim yarattı?” der ama bunu hemen böyle kötü bir bakış açısına çevirmeye gayret etmez. İyi niyetle bakar, iyi niyetle baktığımızda bir yaratıcının olduğu anlaşılıyor. Dürüst yaklaşmak lazım. Çirkin olan züppelik yapmaya kalkmak, böyle züppe mantığıyla kindar ve nefret dolu inatçı ve kavgacı bir ruhla olaylara yaklaşmak. Her şeyle zıtlaşan kafayla olaylara bakmamak lazım. Halim, tutarlı, makul, sevecen, olaylara ılımlı bakan nezih insan ruhuyla insanlara yaklaştığımızda her türlü sorgulamayı yapabiliriz. Yani deriz ki mesela ben bakarım dışarıda bir görüntü var, meyveler ağaçlar var bu harika derim. Ama bu nerede nasıl oluyor, sorgularım onu, sorguladığımda beynimin içinde olduğunu görüyorum. Beynimin içinde bunu ne yapabilir, tesadüf yapabilir mi? Yapamaz. Belli ki yüksek bir bilinç Allah yaratıyor böyle anlarız.

Evet, dinliyorum.

VTR: Hz. İsa (as) hangi Hristiyan cemaat içerisindedir?

ADNAN OKTAR: Tek bir Hristiyan cemaati değil de bence Hristiyanlardan Hz. İsa (as)’ı bu yüzyılda bekleyen cemaatler var bu yüzyılda. O cemaatlerin içerisinde faaliyet yaptığını düşünüyorum. Mesela bu 7 gün tarikatı diye bir tarikat var herhalde Hristiyan cemaati, değil mi kilise var. Onlar bu yüzyılda bekliyorlar. Mormonlar var onlar da bu yüzyılda bekliyorlar. Müslümanlığa çok benziyor Mormonlar biliyorsunuz. Bu cemaatlerin içinde ve masonluğun da bir kolunun içinde faaliyet yaptığını düşünüyorum. Tapınak Şövalyelerinin de bir kolunun içinde faaliyet yaptığını düşünüyorum. İlluminati’de de talebeleri olduğunu düşünüyorum. Öyle gibi görünüyor. Ama daha çok Hz. İsa Mesih (as)’ın özelliği, en güçlü silahı onun duasıdır. Yani her duası kabul olan bir Peygamberdir Hz. İsa Mesih (as). Allah kalbine vahyeder, dua ettiğinde olay oluyor hemen olur. En olunmaz olmayacak gibi görünen olay bile oluyor dua ettiğinde. Kuran’da da bu ifade ediliyor.

Evet, dinliyorum.

VTR: Günümüzün Musa’sı ve Harun’u kimdir?

ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (as)’dır ve Hz. İsa Mesih (as). Kuran’da zaten anlatılan o. Deccalla tek başına Allah mücadele etmesini istemiyor Hz. Mehdi (as)’ın. Aslında ağırlık ondadır işin doğrusu benim anladığım, rivayetlerden anladığım kadarıyla yüzde 90 ağırlık onun üzerinde görünüyor. Ama Hz. İsa Mesih (as)’la birliktedir. Hz. Hızır (as) da sessiz sedasız destek sağlayan bir güçtür. Hz. Hızır (as) da öyle dünya yöneticilerine yönelik faaliyetleri olur daha çok.

Evet, dinliyorum.

VTR: Kehf Suresi’nde gençler neden mağaraya sığınıyor?

ADNAN OKTAR: Benim güzel yüzlüm tertemiz tertemiz nur gibi eli-yüzü. Allah seni cennetle müjdelesin. Kehf Suresi’nde anlatılan aslında Mehdiyet’tir. Yani açık havada değil Mehdiyet genellikle kapalı, evde, ev içerisinde faaliyet yapan bir topluluk ona işaret ediyor. Çünkü salonda “geniş bir yerde toplanırlar” diyor geniş bir yer, çok detay veriyor ayette. Durduk yere denmez bu. “Mağaranın geniş bir yerinde toplanıyorlar” diyor. Bir salon gibi bir yer geniş. Sayısı belirtilmiyor yedi diyorlar ama sayısı yedi değil. İşte Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayyuş, Kıtmir sayılır bunlar tahmin. Yedi değil sayıları daha kalabalık yahut daha az olabilir Ashab-ı Kehf. Bu kadar, evet.

VTR: Adam olunur mu doğulur mu?

ADNAN OKTAR: Adam ne olunur ne de doğulur. Müslüman doğulur, Müslüman ölünür, Müslüman dirilinir. Adam olma diye bir şey yoktur. Bu, son zamanda çıkan bir din adamlık dini, adam olma. Kendine has kuralları vardır, adam gibi adam olma çok muğlaktır. Böyle bilmişlik yapma, bilmiş konuşmalar yapma, ana zeminde bunun ayini olur bir köşeye çekilir böyle erkeklerde de var kadınlarda da var. Kendinden çok emin, Allah’tan büyük olduğunu düşünerek çok abartılı bilmiş konuşmalar. Böyle adam gördü mü adam der ki “bu adam gibi adam” der. Ama tabii zemininde yine dürüst olma iddiası vardır, dürüst olma, yalan söylememe iddiası vardır ama muazzam bir enaniyet ve büyüklük hissiyle devam eder. Ama Müslümanlıkta dürüstlük, samimiyet vardır ama alabildiğine tevazu vardır, Allah’a teslimiyet vardır. Arada büyük fark var. Dolayısıyla adamlık diye bir şey olmaz.

Evet, dinliyorum.

VTR: Her şeye hikmet gözüyle bakmak doğruluk mu yoksa Pollyannacılık mı?

ADNAN OKTAR: Her şeye hikmet gözüyle bakmak doğruluktur. Çünkü Pollyannacılık ayrı. Adam kafasına silah doğrultuyor, “bana elmaşekeri doğrulttu” diyor adam. Izgara üslubu bu yahut alay üslubu bu, bu olmaz yani aptalca. Ama hikmet ayrıdır. Tarikatlarda vardır hikmet, Kuran’da asıl vurgulanır. Kuran’da Allah hikmetle her şeyi anlattığını ifade eder. Baktığımızda Kuran’da Allah’ın kısa, özlü, muhteşem bir anlatımını görürüz, buna hikmet denir. Tarikatlarda da hikmet önemlidir, tarikat şahlarında da önemlidir. Peygamberimiz (sav) mesela konuşmalarında hikmetli konuşur, kısa ve özlü konuşur. Masonlukta hikmet çok önemlidir. Tapınak Şövalyeliğinde hikmet çok önemlidir. Zaten masonlar üstad seçerlerken hikmete çok önem verirler. Hikmetli konuşuyor mu, hikmetle meramını anlatabiliyor mu ona dikkat ederler. Hikmet için samimiyet gerekiyor. Samimi insan hikmetli konuşur. Yani az kelime çok anlam, buna hikmet denir.

Evet, dinliyorum.

 VTR: Peygamberlerimiz vahiyleri hemen nasıl ezberliyordu?

ADNAN OKTAR: Bu ne yakışıklılık böyle. Hem güzel hem de çok yakışıklısın, maşaAllah. Allah seni hidayetle sarsın cennetiyle müjdelesin. Allah peygamberleri müthiş bir hafızayla yaratıyor, bütün peygamberlerde vardır bu. Görülmemiş bir zeka ve görülmemiş bir hafıza. Mesela Hz. Musa (as) çok telaşlı bir insan olmasına rağmen Tevrat’ı baştan sona ezbere biliyordu. Hz. Musa (as)’dan sonra gelen bütün peygamberler de yine Tevrat’ı ezberden biliyorlardı. Bizim Peygamberimiz (sav) de Kuran’ı ezberden biliyordu. Hz. İsa (as) da öyle İsa Mesih, ezber kabiliyeti çok yüksek. Mesela Kuran bir sayfa okuduğunda o anda bitiyor ezber aklında kalıyor su gibi ezber. Özel bir yetenek. Bazı insanlarda vardır bu ama bir peygamber alametidir aynı zamanda. Bir harikuladelik olarak peygamberlerde var bu. Ama dünyanın birçok yerinde şu an var öyle insanlar, yani bir sayfa okur okumaz ezberleyen.

Evet, dinliyorum.

VTR: Merhaba Adnan Ağabey. Ben Merzifon’dan Necati. Abur-cubur yiyor musunuz?

ADNAN OKTAR: Şekerliği, tatlılığı görüyor musun sen güzelliği. Abur-cubur her insan yer. Abur-cubur olmadan eğlence olmaz. Fındık, fıstık, kuruyemiş, çikolata, gofret, dondurma bunlar şart ve elzem olan yiyecekler. Ama bunlara abur-cubur ismi konması güzel değil. Ne denebilir? İşte Türkçeye yeni bir kelime eklemek lazım güzel bir kelime. Ama çok olmaması lazım fındık, fıstık mesela doyasıya yenmez bir avuç falan çok az yenmesi lazım. Üzüm de öyle bir avuç çok az. Bir avuç bir avuç değil, toplamında kilo eder o zaman öyle değil ama eline geçtiğinde öyle. Çikolata da paketle satılıyor şimdi. Masanın üstünde gördüm şöyle bir çikolata, ferah yarım kilo gelir. Çikolata aldım yiyeyim bari falan olmaz. Çok az bir şey, şöyle ufak bir parça olabilir. Abur-cubur kilo aldırır insana iyi bir şey değil, kilo almanın nedeni o. Normal yemekle insanlar pek kilo almıyorlar ama abur-cuburla kilo alıyorlar. Bu riskli. Kilo bir kere eklem bozuklukları yapar, omurgada bozukluklar yapar, mafsallarda bozukluk yapar, şeker hastalığını tetikleyebilir, kalbi zorlar kalp büyür, enfarktüse sebep olabilir her şey. Onun için makul kiloda olmak lazım.

Evet.

ASLI HANTAL: ABD Başkanı Trump, Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesiyle ilgili terör örgütü PKK-PYD’yi tebrik ederken “Güçlerimiz bütün şehri DEAŞ’tan temizledi” ifadesini kullandı.

ADNAN OKTAR: DEAŞ’ı ve PKK’yı örgütleyen İngiliz derin devleti. Bir örgütümüz diğer örgütümüz lehine çekildi diyor, bu. Yoksa gerçek çatışmaya girse IŞİD onların tozunu dumanını birbirine katar. Yani gerçek bir saldırı yapmış olsa orada tek bir fert bırakmaz kitle katliamı yapar. Ama yenen kim? İngiliz derin devleti. Yenilen kim? İngiliz derin devleti. İki kukla, “kuklalarımız birbirini yeniyor” diyor. Aslında diğer kuklasını serbest bıraksa alayını kazır tamamını kazır. Çünkü çok daha gözü dönmüş onlar. Ama onlar oraya onların yerleşmesini istiyor şu an. Şehirleşmelerini, geniş alanda onların oturmasını bekliyorlar. Büyük bir kitle katliamı düşünüyorlar. Ama yine olan oradaki garibanlara olacak. ‘Atlar tepişir insanlar mağdur olur’ derler. Yeni bir atasözünün değişik şekli.

Evet, dinliyorum.

VTR: Rüyalarımızdan ve kabuslarımızdan ders çıkartabilir miyiz?

ADNAN OKTAR: Sen bir kere şu yakışıklılığı bana bir anlat bakayım. Sen hem çok güzelsin hem çok yakışıklısın. Saçlar falan bu nedir böyle bu güzellik böyle. Bir de tertemiz giyinmişsin aferin sana. Yüzün de çok temiz. Allah seni kutsasın, cennetiyle şereflendirsin seni. Tabii, rüyadan uyanan insan gününü büyük bir sevinçle geçiriyor. Mesela rüyasında feci şekilde sopa yediğini görüyor, kolu-bacağı kırılmış görüyor. Kalkıyor bakıyor kolu-bacağı duruyor acayip şükrediyor hamd ediyor. Akşama kadar onun sevinci içinde oluyor. Oradaki imtihan daha elastiki bir imtihan olduğu için Allah rüyada çok imtihan eder insanları eğitir, insanlar da haline şükreder o rüyadan kalktıktan sonra.

Evet, dinliyorum.

VTR: İnsanlar aşık olmaktan niye korkuyor?

ADNAN OKTAR: Yakışıklım, aşık olmak şeklinde olmuyor o. Mesela zengin bir kız oluyor, arabası var evi de var, eli-yüzü düzgün, babası zengin, çevresi de çok geniş. Bazı delikanlılar hicranlı bir şekilde ona aşık oluyor. Eve gidip ağlıyor evlenemedim falan diye. Aslında aşık olduğu onun malı-mülkü imkanları, o kızla elde edeceği eğlence. Yoksa onun dini imanı, geleceği, sağlığı sıhhati, iffeti onuru onu ilgilendirmiyor öyle bir şey yok. Egoistçe bakar insanların bir kısmı. Dolayısıyla ona inanmak doğru değil. O aşk değil, o bir çıkar hevesidir. Delikanlılarda da olur o kızlarda da olur. Mesela çok zengin bir delikanlı oluyor, altında araba son model, inşaatlar mal-mülk, kotrası teknesi her şeyi var. Genç de, genç olması ölüm riski az olması açısından önemli görüyorlar bazen. Babası zengin, çevresi zengin, “deli gibi aşık oldum” diyor. Hatta yamuk-yumuk da oluyor adam bazen, kişiliği bozuk oluyor, dengesiz falan da oluyor. Ama “gönül bu sevdim” diyor “bayılıyorum” falan diyor. Yalan. Bir çıkar hırsı var, hatta cinnet geçiriyor onu elinden alırlarsa yeri-göğü birbirine katıyor suç da işleyebiliyor cam-çerçeve kırıyor, kendini doğruyor. Çünkü o menfaate göre kendini alıştırdığı için o menfaatin ani elinden alınması yani elindeki para dolu torbanın çalınması gibi. Kapkaççıya parasını kaptıran bir insanın dehşeti neyse o da kapkaççıya kendini kaptırmış bir zavallı olarak kendini görüyor ve şiddetli bir reaksiyon gösteriyor. “Aşkım nereye gitti?” işte bilmem ne falan. Böyle bir şey yok. Menfaati nereye gitti onun peşinde oluyor. Aşk, Allah’ın aşkıdır, Allah aşkına dayalı aşka, Allah’ın aşkıyla bezenen aşkla biz aşk deriz. O aşk sonsuzdur, cennette de devam etmesi Allah’tan istenir ve hiçbir karşılığı yoktur. O kız hastalansa da seversin, yaralansa da seversin, kanser olsa da seversin. Hatta daha da çok seversin. Ama bu aşıklara bakıyoruz kız kanser olunca hemen boşayıp gönderiyor. Ki kanser çok rahat rastlanan bir hastalık. Yaşlanınca da aşkı bitiyor. Kız doğum yapıyor vücudu bozuluyor yine aşkı bitiyor. Para gelmiyor kızdan yine aşkı bitiyor. Yahut erkekte de aynı şey olabilir. Dolayısıyla bunlar samimiyetsiz olaylar. Dikkatlice incelerseniz bunun kökeninde görebilirsiniz. Bazı vakalar için söylüyorum tabii.

Dinliyorum.

ASLI HANTAL: Erzincan'ın Dikmen Köyü’nde yol boyunca asılan “Bu köydeki ağaçlardan zarar vermeden meyve yiyebilirsiniz helaldir” yazılı tabelalar dikkat çekiyor. Köy sakinlerinden Ali Karaca; “Yolun iki tarafına dikilen meyve ağaçlarından gelip geçen herkes istediği şekilde yiyebilir yalnız ağaçlara zarar vermemek şartıyla” dedi.

ADNAN OKTAR: Öyle olması lazım öbür türlü çok işkence yani çünkü çok güzel görünüyor ağaçlarda ama bence oradan meyve alanlar da nezaket gösterip oraya parasını bıraksalar çok güzel olur. Çünkü emek veriyor o çiftçiler. Nasıl yapabilirler? Bir naylona falan sarıp oraya bir yazı bırakıp taşın altına falan bir yere bırakabilirler para. Az da olsa bıraksalar onlara bir kazanç yani çünkü adamların başka kazancı yok ki maaş da almıyorlar, bir şey de almıyorlar. İlaçlıyorlar, bakım yapıyorlar yazık günah yani on lira versen ne olur yani, beş lira versen? Ağaçta meyve dehşet bir şey şahane. Biz Fuat'ın Konağı'nın oradan geçerdik Tokat'ta köyden gelip giderken. Şahane çaka çaka her yer elma çok fazla yetişiyordu şeftali. Ahmet Kılıç eniştenin evine giderdik biz geldiğimizde. Fayton; taksi bilmem öyle bir olay yok. Şahane bir şey fayton ya niye kullanılmıyor ben anlamıyorum. Şak şak şak şak şak gayet güzel giderdik. Oralar için çok mükemmel bir şey her yer için çok mükemmel. Geldi mi Kılıç eniştenin direkt bağına inerdim ben. Kardeşim şeftali ben böyle şeftali görmedim kocaman garç diye bölünüyordu ortadan ikiye çekirdeği ayrılıyor içi de kıpkırmızı böyle sulu. O zaman steril olma sorunu yoktu yani öyle yıkama falan. Erik, elma hakikaten onların üstü puslu oluyordu böyle mumlu artık cekete, gömleğe, kazağa ne varsa sürerdik biz gıcır gıcır parlardı. Sonra da haşır huşur yerdik. Bahçe çok önemli ya her yerde bahçe olması lazım. Bahçe hayati bir şey yani şehir yayılması lazım özetle. Çok yayılması lazım. Bir de meyve konusunda egoist olmamak lazım. Ama meyve alanların da saygılı olması gerekiyor. Yine yolda bir benzin istasyonu gibi bir yerde durduk orada da bahçe var. Bahçe sahibi de oradaydı tanıştık falan “Buyurun bahçeye” dedi. Bir gittik kardeşim domatesler falan artık tadından çatlamış domatesler dandik domates değil bölüm bölüm parça parça. Salatalıklar, kabaklar, patlıcanlar “buyurun toplayın istediğiniz kadar” dedi. Çaka çaka topladık. Ama tabii nezaket gösterdik adamın hakkı olan parayı verdik. Ama kardeşim yani hepsi taze biber acı acı kokuyor. Biber alıyoruz hiç kokusu yok. Domates alıyoruz kokusu yok. Acı acı kokardı domates bizim zamanımızda. Bir şeyler oldu memlekete bunu da düzelteceğiz inşaAllah.

Evet, dinliyorum.

VTR: İsmim Hayriye. Kuran'da kadına bir erkeğe iki miras hakkı veriliyor. Bu doğru mu?

ADNAN OKTAR: Benim güzel yüzlüm tablo gibi yüzü ne kadar güzel çok temiz yüzü. Yaklaştır bakayım çok çok çok güzel kızsın çok. MaşaAllah Allah nurunu artırsın. Allah seni nuruyla sarsın, hidayet versin. Seni cennette kardeş etsin bana yani mutlaka görülmesi gereken bir güzellik çok çok güzel bir insansın. Sorunu bir daha alayım.

VTR: İsmim Hayriye. Kuran'da kadına bir erkeğe iki miras hakkı veriliyor. Bu doğru mu?

ADNAN OKTAR: Şimdi iki türlü anladım ben bir; Kuran'a göre böyle bir şey varmış yazan böyle bir şey yazıyor mu? Doğru mu? İkincisi bu adaletli mi anlamında. Ben ikincisi anlamında anlıyorum. Şimdi İslam'da kadın bu gördüğünüz gibi değil. Şu an kız çocukları ne oluyor? Liseye gidiyorlar “çocuğum” diyor “mutlaka üniversiteyi oku kimseye güvenme, kocan seni sokakta bırakır, ağabeyin evlenir gider, baban da ölür, sokakta kalırsın, kimse sana yardım etmez sürünürsün” diyor. Bütün kız çocuklarına diyorlar bütün kız çocuklarının kabusu şu an bu, yüzde doksan dokuzunun kabusu. “Evin olmaz sokakta kalırsın, aç kalırsın, aç olarak ölürsün” diyorlar. Şimdi İslam'da bu böyle değil kardeşim. İslam'da ağabeyinin kız kardeşine ömür boyu bakması farzdır. Yemesini, içmesini, elbisesini, arabasını, evini her şeyini hazırlamakla mükelleftir çünkü velisi. İhtiyacı olanı koruyan velisi. Şimdi veli istediği kadar zengin olsun çünkü olduğu gibi kardeşine akıtacak onu, farz. İslam toplumunda ikinci bir şey olmaz. Kız çocuğu dedin mi tamam okulu bitirir de ister çalışır ister çalışmaz keyfine bağlı. Babası, kardeşleri, erkek kardeşleri ona bakmakla mükelleftir. Annesi bakmakla mükelleftir. Halası, amcası, dayısı bakmakla mükelleftir ama aktif olan erkek olduğu için yani işyeri kuran, fabrika kuran, tesis kuran, bakkal, dükkan ne bileyim imalathane kuran erkek olduğu için, parayı kazanan erkek olduğu için Allah onlara daha imkan veriyor ki kız kardeşine ve kadınlara bakabilsin. Hem eşine bakması farz, hem annesine bakması farz erkeğin. Eşine, annesine ve kız kardeşine bakması farz. Koruyup kollaması da farz. Onun mirastan biraz daha fazla pay alması bu kutsal varlıkların korunması için bir garanti ve güzellik, kolaylık. Çünkü bütün ömrünü onlara hasretmiş oluyor o amaçladır. Yani Kuran'da erkeğe mirasın fazla olmasının sebebi budur. Yani kız kardeşine, annesine bakmasını sağlamak amacıyladır. Kendi yesin diye değil. Zaten kendi para biriktiremez. İhtiyaçtan fazlasını harcamakla mükellef ama Kuran tam uygulanıyorsa yani Mehdiyet İslam'ı varsa, Mehdi İslam'ı varsa, Muhammedi İslamiyet varsa. Yoksa Ebu Hanife tarzı bir İslam varsa tabii ki kırkta birini, karısının altınının kırkta birini verecek. Kardeşine de bakmaz niye bakacak yani? Kendi haline bırakır isterse sürünsün, isterse ölsün umurunda bile olmaz yani öyle bir şey yok. Kız kardeşin evlendi bitti. Evlenmese de alakası yok “kız kardeşim beni ne ilgilendirir ya” diyor. “Ha sadaka veririm” diyor. “Olur sadaka fıtır sadakası vereyim size” diyor. Bayram günü tespit ediliyor size de geliyorlar zarfın içinde. Yaklaşık bir ekmek, bir de 100 gram peynir alacak kadar falan para. Bak kurnazlığa bak onu ucu ucuna bilmem ne kadar buğday karşılığı hesap ediyorlar. Görüyor musun bak cimriliği ve mantığı? İnsan utanç duyar. İşte bir kaç litre buğday karşılığı yani kaç litre tam hatırlamıyorum da. Bir sa mı bir şey diyor buğday karşılığı. Fakire fıtır sadakası veriyorsun o kadar. Zekat karısının altınının 40'ta biri bu da gelenekçi uydurması. Ya sen Türkçe bilmiyor musun be adam? Allah diyor ki; “ihtiyacından arta kalanın kırkta da biri” demiyor “tamamını vereceksin” diyor. “Karının altının kırkta biri” de demiyor Allah ayette. Nereden çıkarttın onu? Acayip uyduruyorlar yani öyle bir konu yok. Uyduruyorlar derken kim uydurduysa ilk önce uydurmuş. Öbürü de o uydurmadan alıyor konu bu. Böyle bir şey olmaz. Mesela benim kız kardeşim var ölünceye kadar bakmakla mükellefim ben. Evli de olsa bakmakla mükellefim ben. Evli olması bir şeyi değiştirmiyor yine bakmakla mükellefim. Kocası bakıyor mu? Yiyor mu? İçiyor mu? Ben kontrol etmekle mükellefim. Kocası mükellef tamam ama kardeşi olarak ben de mükellefim. Öyle kız çocuğu sokağa bırakılmıyor şu an olduğu gibi. Şu an çocuklar dehşet yaşıyorlar, ödleri kopuyor mesela kocası küfrediyor, sesini çıkartmıyor. Dövüyor, sesini çıkartmıyor. Aşağılıyor, sesini çıkartmıyor. Yalnız kalırım mahvolurum korkusuyla. Adamı çoktan def edecek ama korkudan sesini çıkaramıyor. Bazı insanlar için söylüyorum. Tabii bu kepazelik şu an son bulmak üzere Allah'ın izniyle. Çünkü anlaşıldı teşhis kondu bundan sonra çok güç bu oyunun olması.

Evet dinliyorum.

VTR: Dünyadaki Müslümanlar nasıl bir araya geliriz onu öğrenmek istiyoruz?

ADNAN OKTAR: Yakışıklım durduk yere bu olmaz yani Müslümanlar dese ki Şiilerle beraber olalım. “Gelin” derler işte “bizim mollalarımız hazır, alimlerimiz hazır gelin biat edin yaşayın” der. “İran'ın gücünü biliyorsunuz. Gel burada bir iş güç sahibi ol yaşa” der adam ne diyecek. Şii olabilirsin yani adamı ilgilendirmez. Sünni olsa mesela gitse bir farz edelim bir Nakşibendi tarikatına. Adam sen çalışıyor musun? Ne iş yapıyorsun falan der zoraki kabul eder bazı tarikatlar da. Çalışıyorsan çalış der. “Gelirsin arada zikir yaparsın işte” der. Adamı ilgilendirmez onun ne olduğu. “Birleşelim” dediğinde “Şiiler gelsin şeyhimize bağlansın” der adam “kimse şeyhi gelsin ona bağlansın” der. Birleşme şu an sıfır ihtimaldir. Nasıl birleşme olur? İmam Mehdi (as)'nin dışında birleşme mümkün değil. İmkansız. Ya İmam Mehdi (as) zuhur eder aleni alametleri görülür, yeni bir muazzam bir İslami devrimi olur mana devrimi olur. Bütün herkes kayıtsız şartsız onda ittifak eder. Şii, Sünni, Vahabi herkes ateist, dinsiz, Mason, komünist bile onda ittifak etmesi lazım. Allah buna göre yaratmış bu sistemi. Kabul ediyorlarsa böyle. Onun dışında mümkünü yok. Kime bağlanacak? Hayrettin Karaman'a mı bağlanacaklar? Cübbeli Ahmet'e mi bağlanacaklar? Şii alimlerine mi? Vahabi alemlerine mi bağlanacaklar? Öyle bir şey olmaz. İslam alemini kırar geçirirler böyle döve döve, söve söve, eze eze, öldüre öldüre. Şehit ede ede ilerlerler. Mehdi (as)'nin dışında bir yol yok. Var diyen bana projesini açıklasın. Allah'ın hazır projesi varken, Allah'ın hazır planı varken, Allah'ın hazır kaderi varken yeni kadere kalkışırsan, yeni kadere kalkışmaya kalkarsan yerinde kalırsın. Hiçbir şey yapamazsın.

ASLI HANTAL: Adı geçenlerin cevap hakkı vardır.

ADNAN OKTAR: Evet, dinliyorum.

VTR: Sabah kahvaltısında ne yiyorsunuz Adnan Ağabey?

ADNAN OKTAR: Sen ne güzelsin sen, ne şekersin sen, ne yakışıklısın nasıl nurlusun sen. Sabah kahvaltısında ne yiyorum? Yani ben keyif için yemek yemem. Vücut neye ihtiyaç duyar? Protein, mineral ve vitamin. Bunları karşılayacak şekilde yemek yerim. Hayvani proteinler işte kalsiyum, magnezyum için biraz peynir. Hayvani protein için et, biraz sebze bu tarzda. Zevk almak için pek yemek yemem. Nadir olur yani böyle eğlenmek için yemek yemek. Beslenme amaçlı yerim ben yemek yediğimde. Ama ideal kahvaltı tabii tereyağlı. Biz çocukluğumuzda keyfine yerdik yani öyle ihtiyaç için öyle bir konu yoktu biz gıcık olurduk kolesterol falan duyardık. Ne alaka ya kolesterol falan çok illet olurdum ben. Artistlik yapıyorlar falan diye düşünürdüm. Ama ideal bir mutfak, ideal bir kahvaltı bir kere beyaz peynir olacak bir. Kaşar peyniri olacak iki. Pide veya simit olması lazım üç. Çay olması lazım dört. Vişne reçeli olması lazım, çilek reçeli olması lazım, ayva reçeli olması lazım. Bal olması lazım. Salam, sosis cinsinden bir şeyler olması lazım garnitür tarzında. Kilo alma probleminin olmaması lazım. Yani yumulacaksın. Kahvaltıyı güçlü yapmak lazım. Sabah ilk yemeyi ondan sonrası o kadar değil de sabah kahvaltısı önemli. Ama peyniri eksik etmemek lazım peynir önemlidir beslenmede.

Evet, dinliyorum.

VTR: Ruhsuz olan bir insan acaba ben ruhsuz muyum diye düşünür mü?

ADNAN OKTAR: Yok, ruhsuz olan bir insan ruhun ne olduğunu anlamayacağı için ruhlu muyum ruhsuz muyum diye de düşünmez. Yani bakın, insanları Allah yaratır. İnsanların içinden insanlara bakar, onların içinden uygun olanlara ama bu zahiri. Batini ayrı tabii. Kutsal ruh üflenir. Allah Kendi ruhundan üfler kutsal ruh. O insanın üstüne o çöker kutsal ruh. Kutsal ruh olan bir insan hiçbir şekilde ölmez. Bu İncil’de, Tevrat'ta da vardır. Yani bir daha sonsuza kadar ölmez. Kutsaldır ruh üflenen insan. Ama kutsal ruh verilmeyen her insan yok olur. Yani ne olur? Cehenneme gider. Cehenneme ne diyor Tevrat? “Ölüler diyarı” diyor “karanlık” diyor sadece onunla açıklanıyor. Orada sonsuza kadar kalır. O kadar. Yani yokluktan gelir yokluğa gider. Ama insan ruh üflenen varlık zaten o kilitlenmiştir. O bir daha ölmez. Samimi ruh sahibi bir varlık da hiçbir şekilde cehenneme gitmez. Bak çocukların dikkatini çekti o konu. Çok zekiler. Hakikaten ruh üflenmemiş bir insan yani kutsal ruh taşımayan bir insan benim ruhum var mı yok mu diye asla düşünmez asla. Hiçbir anlamı yok zaten kavrayamaz da öyle bir olay olmaz, Tevrat'ta ve masonlukta da o geçer çok uzundur o. “Ben ben olduğum için benim. Sen sen olduğun için sensin” diye uzun bir anlatımdır. Kuran'da da var. Onları bana gönderirseniz orada okuyabilirim.

Evet, dinliyorum.

VTR: Merhaba biz Amasya'dan sizi çok seviyoruz Adnan Ağabey.

ADNAN OKTAR: Ah severim ben sizin tatlılığınızı, güzelliğinizi. Gençler yakışıklı, kızlar çok güzel ben de sizi çok seviyorum. Siz cennet kuzusuna benziyorsunuz siz. Tek tek yaklaştırsana hepsi çok şekerler maşaAllah çok güzeller. Kabadayıları göster delikanlıları. Aferin benim canlarıma.

Bak şöyle “Eğer ben bensem” kendi beni için söylüyor bak “bensem sen de sen olduğun için sensin” bu şuurun açıklaması işte şuuru çok güzel anlatan bir ifade. “Çünkü ben benim” bak daha da pekiştiriyor “o zaman ben de ben değilim” bu daha da batın bir açıklama “ben de ben değilim.” Yani çünkü ortada bir eşya yok birisi yok, bir şey yok. Ben varlık değilim diyor varlık olan sensin. Var olan bir tek Allah. Ben gölge bir varlığım. O gölge varlığın sahibi de sensin. “Sen de sen değilsin. Eğer ben bensem, ben ben olduğum için sen de sensin. Çünkü sen sen olduğun için o zaman ben benim sen de sensin.” Yani mesela bir varlık oluyor birisine sen diyor o da sen değil. Hepsi Allah.

“Musa şöyle karşılık verdi İsraillilere gidip: Beni size atalarınızın tanrısı gönderdi dersem, adı nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim?” diyor Allah’a. Bak şekerliğe bak. Hep bütün konuşmaları böyle Allah’la. Allah diyor ki bak “Allah: ‘Ben Benim’ dedi” görüyor musun bak, “Ben Benim.” “İsraillilere de ki: Beni size ‘Ben Benim’ diyen gönderdi.’” Yani şuurlu varlık gönderdi. Burada ruh açıklanıyor, ruhun varlığı açıklanmış oluyor. Bunu bilemeyen, bunu anlamayan cehennemdedir. Açıkça söyleyeyim. Yani çünkü Allah’a iman edemiyor. “İsraillilere de ki: Beni size atalarınız İbrahim, İshak ve Yakup Tanrısı Allah gönderdi. Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca da böyle anılacağım.” Bak “Ya Rab beni ölüler diyarından çıkardın, yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin” onlar ölüm çukuruna düşürülmüş oluyor.  Ruhu olmayanlar ölü.

Evet.

VTR: Oğlunuz olsa hangi ismi koyardınız?

ADNAN OKTAR: Adnan. Benim yakışıklım Fatih Sultan Mehmet’e benziyor. Onun gençliği, yakışıklı bir delikanlı. Ses tonu da güzel, davudi.

Evet dinliyorum. 

VTR: Bir insanın karakterini tamamen değiştirmesi mümkün müdür acaba?

ADNAN OKTAR: Yakışıklım tabii, eğer ruh sahibi ise çok rahat şekil alır. Müslüman; Kuran bir bardaksa, Müslüman da sudur. Dökersin içine hemen o bardağın şeklini alır. Anında onun şeklini alır. Ama iman sahibi olması, ruh sahibi olması gerekir. Hiç diretmez. Yalnız iman sahibi olmayan ölülerlw ben Müslümanları görüyorum yazık çok uğraşıyorlar. Ağlamaklı oluyor inanamıyor, gözleri inanmıyor. Bütün delillerini anlatıyor, gözlerinin içine bakıyor. Halbuki ölü. Yani çok garip bir konu. Morga gidip de birisine iman konusu anlattığında bir anlam oluyor mu? Morgda anlamaz adam. Aynısıdır yani. Fakat o gözü açık olduğu için konuştuğu için onu canlı zannediyor. Halbuki ölü o.  Kendini paralıyor, Peygamberimiz (sav) de canım benim, ayet gelmeden önce bilmiyor, “neredeyse kendini helak edeceksin” diyor Cenab-ı Allah. “Onlar” bak “ölüler” diyor “ölüler seni bırakıp ters dönüp gittiklerinde sen onlara çağrıyı işittiremezsin. Kulakları duymaz onların” diyor. “Kalp gözleri” yani şuurları da “kapalıdır” diyor “sen onları diri zannedersin, onlar ölüdürler. Hayvanlar gibidirler, hayvanlardan da aşağıdırlar” diyor. Adamlar zannediyor ki sembolik anlatıyor Kuran. Sembolik anlatmıyor muhkem ayet bu, açık. Niye sembolik anlatsın? Doğrudan muhkem ayet.

Evet dinliyorum.

VTR: Cehennem ne zaman yaratılmıştır?

ADNAN OKTAR: Cehennem ne zaman yaratıldı? Gelenekçiler korkuyor bu konudan ama çok yüzeysel düşünüyorlar. Hayret ediyorum, çocuk gibi. Diyor ki “Allah yalnızdı” diyor “bir gün baktı hiçlik aynasında Kendini gördü” diyor. “Sıkıldı Allah bir gün” diyor. “Yalnız duruyordu” diyor. “Trilyonlarca sene yalnız bekledi” diyor. Akıl edemiyor zamanın bizim için olduğu. Yani bir algı biçimi olduğunu akıl edemiyor. Zaman diye bir şey yok. An vardır. Şimdi an olduğunda cehennem ne zaman yaratılmış oluyor? Sonsuz öncede yaratılmış oluyor. Ve sonsuz sonrada da olmuş oluyor. Dolayısıyla cehennem ehli sonsuz evvelde vardı sonsuz sonrada da var. Özel yaratılır. Ruh sahibi ise bir insan özetle cehenneme hiçbir şekilde gitmez. Şuuru açıksa samimi ise gitmez.

Evet dinliyorum.

VTR: Neden iki bayram arası düğün olmaz?

ADNAN OKTAR: Yakışıklım sen hiç dinleme iki bayram arası davul ve zurna ile şahane bir düğün yap hiçbir şey olmaz. Nerden çıkıyor? Bir akıllı derler, güzel bir söz söyler yüz köy bundan istifade eder derler. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Nereden çıkıyor? Bilakis iki bayram arası olur düğün. Ne alakası var?

Evet dinliyorum.

ASLI HANTAL: AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar “Tarikatların emniyette iktidar mücadelesi var” açıklaması yaptı. FETÖ’den boşalan kadrolara Menzilciler, Süleymancılar gibi tarikatların yerleştiğine dair iddialar TSK için değil ancak emniyet için geçerli diyen Tayyar şöyle devam etti. “Ancak bu tehlikeli bir şey. Görev dağılımı yapılırken inisiyatifin hiçbir grubu yapılmaması gerekir. Mili görüşçü olsa bile. Farklı gruplara mensup insanları harmanlayan bir kadro yapılanması bence çok sorun oluşturmaz. Çünkü bunlar birbirlerini denetler.”

ADNAN OKTAR: Doğru söylüyor da ben Şamil Hoca’ya şaşıyorum. Devletin yapısını nasıl bilmez? Yani hiç mi polise gitmiyor, hiç mi emniyette misafir olmadı? Bak ben ona söyleyeyim. O son kere sorsun ben son kere açıklayayım.  Emniyet silme ülkücüdür. Mili İstihbarat Teşkilatı silme ülkücüdür. Ordu da silme ülkücüdür. Yani yapısı itibari ile mecburdur zaten. Yani devletin yapısı zaten Türk devleti kuruluş yıllarında Atatürk’ün kurduğu yıllarda resmi ideolojisi ülkücülüktü zaten. Ülkücü milliyetçi sistemdir. Hiçbir şekilde bundan devlet ayrılmaz. Daha önce de bu böyleydi. Hep böyle yani.  Osmanlı döneminde de alttan alta bu şekilde. Nereden çıkarıyorsun sen? Ben gittim mesela tarikatlar olur, bazen Süleymancıya rastlıyorum emniyette. Bazen Nakşibendi olur, tesbih çeker. Ama hep ülkücüdür. Ülkücülüğün içinde erimişlerdir. Atatürk kendisi de ülkücüydü Atatürk’ün. Yani bütün o devrin yazarları, paşaları tamamı ülkücüdür. Enver Paşa başta olmak üzere dolayısıyla öyle bir yapı yok. Yani Hoca’nın olayı görememesine ben şaşıyorum. Ve devletin resmi ideolojisi içten yani derinden. Yazılmamış ideolojisi Kızıl Elma’ya dayanır. Kızıl Elma görüşüne dayanır. Bunu da herkes bilir. Bu oturup anlatılmaz da yani uzun uzun anlatılmaz. Ama bilinen bir şeydir bu. Bazen adamlar oyun oynamaya kalkar. Devlet seyreder. Böyle artistlik yaparlar. İleri geri sağa sola ama devlet kendini yıktırmaz Türkiye’de öyle bir konu olmaz. Yani kendini sarstırmaz dahi.  Seyreder ama öyle bir konu olmaz. Anında tepesine biner ve dümdüz eder. Yani ses çıkarmıyorsa bir bildiği vardır. Dolayısıyla Şamil Hoca bilmiyorum resmi daireleri gezmedi mi, hiçbir yeri incelemedi mi bilmiyorum. Mesela solcu vali bile olsa, komünist vali bile olsa ülkücü olur. Bak Aydınlıkçılar bile sonunda ülkücü oldular. Maocu görüşe sahipler. Silme ülkücü hepsi. CHP’nin içinde de ülkücü çok büyük bir kadro vardır. Ulusalcı adı altında. Çok güçlü bir yapılanmadır. Dolayısıyla Hoca’nın dediklerine katılıyorum. Doğru, hakikaten harmanlama iyi olur, güzel olur. Bir risk yok. Dengelemesi onlar da doğru. Ama belki bir bildiği vardır. Söylemek istemiyor olabilir. Çünkü bu açıkça anlatılan bir sistem değil. Ben söylüyorum tek bunu herkes söylemez bunu bilinir. Mesela ilk mezun olan kaymakamlar bilmez bunu. Kaymakam adayı oluyor ya öğrenci hiçbir şey bilmez. Kaymakam olur bir süre sonra devleti tanırlar. Yani zamanla ona hissettirilir bu. Devleti anlar ve ideolojisini, düşüncesini ona göre değiştirir.

Evet dinliyorum.

ASLI HANTAL: İsrail’in önde gelen haber sitesi The Times Of Israel, İsrail’de en fazla dağıtımı yapılan İsrail Hayom Gazetesi’nde yayınlanan “BDS” yani “boykot geri çekme zihniyeti neden barış için çözüm olamaz?” başlıklı makalenizi içeren bir yorum yaptı. The Times Of Israel haber sitesi İsrail Hayom Gazetesi köşe yazarlarının İsrail’in sorunları ile ilgilenmemekle eleştiriyor. “Musevi köşe yazarları başka konulara ağırlık verirken TV’de sohbet programı olan Türk Müslüman Yazar Adnan Oktar İsrail’e karşı uygulanan boykotu eleştiren yazısını köşesine taşıdı” deniliyor. Yani sizin Musevilerin haklarını Musevilerden daha çok koruduğunuza dikkat çekiyor haber. Adnan Oktar BDS’nin görünürde Filistin halklarının haklarını savunan bir hareket olarak kendini tanıtsa da izledikleri ayrımcı, dayatmacı yöntemler ile barışa ve kardeşliğe hizmet etmekten çok uzak bir yapıya dönüştüğünü anlatılıyor. BDS hareketinin yani boykot geri çekme ve yaptırım hareketi. BDS hareketinin içinde samimi niyette olanlar olsa da aynı nefret üslubundan beslenen radikal örgütlere benzer zihniyette olduğunu, İsrail politikalarını eleştirme görünümünde Musevi nefretini alevlendiren bir propaganda hareketi olduğunu anlattığınız cümlelerinize yer veriyor haberde.

ADNAN OKTAR: Gayet güzel olmuş.

Evet dinliyorum.

VTR: Medeniyetler çatışması diye bir şey var mı?

ADNAN OKTAR: Nasıl benim güzelimin görüntüsü, bayağı güzel değil mi?

EBRU ALTAN: Çok hoş karizmatik.

ADNAN OKTAR: Çok anlamlı bayağı güzel bakıyorlar. Allah nuru ile sarsın. Uzun ömür versin, sağlık sıhhat versin benim güzelime. Huzur içinde yaşamasını nasip etsin. Cennette de Allah dost etsin. Tabii ki var. Yani var hale getiriyorlar. Şöyle; normalde olmaz. Ama gelenekçi Ortodoks sistemi, gelenekçi Ortodoks hocalarla keskinleştirip zıtlaştırıyorlar. Mesela Cübbeli’yi çıkarıyorlar. Muazzam bir Şii karşıtlığı. Orada İngiliz Şiilerini çıkarıyorlar muazzam bir Sünni karşıtlığı. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında muazzam bir zıtlık kendi kafalarınca çıkartmaya kalkıyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Hepimiz Allah’ın kuluyuz. Hepimiz Allah’a inanıyoruz. Hristiyanlar, Museviler efendim Şii, Sünni hiç fark etmez hepsi mümin tertemiz insanlar. İngiliz derin devletinin bir projesi bu yani önce zıt medeniyetler meydana getirmek, sonra o zıt medeniyetlere çatıştırmak. Zıt medeniyetleri birbirine düşman etmek, öfkelendirmek, nefret tohumları ekmek, kin dolu hale getirmek ve bu kinin silahla, kanla ifade edilmesini sağlamak. Şu an bunu yapıyor adamlar. Biz de onların bu oyununu bozuyoruz. Yani medeniyetler çatışmasını medeniyetler sevgisine çeviriyoruz. Medeniyetler muhabbetine çeviriyoruz. Onlar deccallık yapıyor biz de Mehdiyet ruhu ile bu pisliği temizlemeye özel gösteriyoruz. Ve güçleri yetmiyor şu an. Yani bu belayı, bu pisliği dünyaya yaymaya güçleri yetmiyor.

Evet dinliyorum.

VTR: Allah kuluna yeter mi?

ADNAN OKTAR: Nasıl benim güzelim. Güzel kız değil mi? Bayağı güzel. Yaklaştır bakayım. Bakışları çok güzel canım benim. Alın, kaş, göz, dudakları, burnu her yeri çok güzel. Allah kuluna neden yeter? Çünkü biz kendimizi mesela elimiz ile şöyle korurken Allah korur. Biz elimiz ile koruyamayız. Yani bütün korumayı Allah yapar. Şahıs kendini korudu zannediyor ya o korumanın tamamı Allah’a aittir. Aldığı her tedbiri Allah alır. “Dolayısıyla Allah kuluna kafi değil mi?” ayeti bu konunun batın yönünü açıklar. Mesela kendini silah ile koruyor. Silah ile korumayı Allah yapar. Sen yaptığını zannedersin. Hepsini Allah yapar, Allah’a aittir. Öyle gibi görünür.

Evet dinliyorum.

VTR: Adil kullanım kotası ne zaman kalkar?

ADNAN OKTAR: Bu şekerlik ne peki sen önce onu bana söyle bakayım. Bu tatlılık bu ballık. Bu sevimliliğin sebebini bana bir anlat bakayım sen. Allah yaratıyor tabii seni böyle sevimli şeker. Biz bunu tabii acı ile hatırlayacağız ilerde. Ya diyeceğiz bizde adil kullanım kotası vardı bilmem ne. İnternete girerdik beklerdik falan. Çocuklar şaşıracaklar “gerçekten mi?” falan diye. Bu bizim bilgisayarlar antika dükkânlarında satılacak böyle. İnsanlar hayretle bakacaklar “nasıl bir şeymiş?” falan gibi.

“Adnan Bey madem çok saygıdeğer biri, madem Hocanız, yanında bacak bacak üstüne nasıl atıyorsunuz? Bu âcizane” diyor “sormak istedim” diyor. Bacak bacak üstüne de atar, bacağını ayırır da oturur. Öyle bir şey yok rahat yaşayalım. Hayat rahat olsun. Bak Allah diyor ki “yan gelip yatmışken de Allah’ı anın” diyor. Öyle bir şey olmaz. Nereden çıkarıyorsunuz? Hep adap edepli Osmanlıdan kalma. Hayat zehir olur. Böyle şey olmaz. Seviyorum onları, onlar da beni seviyorlar. Rahatız, aile ortamı gibi. İnsanlar rahat yaşaması lazım. Niye öyle cendereye alalım insanları?

Şimdi kısa bir ara verelim devam edelim.

ASLI HANTAL: Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. 


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."