Harun Yahya'nın temsilcileri New York Şabat Musevi Merkezi'nde konuşmacıydılar

Benzer Eserler