Kenneth Keathley: Hıristiyanlar, Müslümanlar İle İyi İlişkiler Kurmak İstiyorlar


Hıristiyanlar İslam hakkında çeşitli görüşlere sahip ve bu bizi şaşırtmamalı. Çünkü Hıristiyanlık, çok fazla mensubu bulunan büyük bir din. Dolayısıyla, Hıristiyan inancında İslam hakkında çeşitli görüşler hep olacaktır. Ben ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Evanjelik Hıristiyan olarak  konuşabilirim. Benim en fazla etkileşim kurduğum insanlar Protestan veya Evanjelik Kiliselerine bağlı Hıristiyanlar. Hıristiyanlar olarak bizler Kurtarıcımız İsa Mesih’e (as) iman eder ve onun yolundan gideriz. Dürüstçe söylemem gerekirse her Hıristiyan, Hz. İsa’nın (as) bu şekilde bilinmesini ister. Bununla beraber, Evanjelik Hıristiyanların aynı zamanda İslam dinine mensup arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurmak istediklerini düşünüyorum. Bizler sevgi, saygı, hayırseverlik, iyi niyet ve güven erdemlerine sahip olmak ve Hz. İsa’nın (as) öğüdünü dinleyerek Rabbimiz Allah’ı tüm kalbimiz, aklımız ve ruhumuzla sevmek istiyoruz. Bu sevgiyi komşularımızı kendimiz gibi severek gösterebiliriz. Bu nedenle Evanjelik Hıristiyanlar, Müslüman dostlarımızı ve komşularımızı severler ve onlarla iyi ilişkiler kurmak isterler.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler