Prof. Douglas Geivett: ‘‘Allah’ın Varlığının Kanıtlarını Dünya Bize Sunuyor.”


OMAR MOHSANI: Pekala, sorulara başlamak istiyorum ve şunu sormak istiyorum, öncelikle tüm evren Allah’ın yaratışının işaretlerini göstermekte ve bu konu hakkındaki düşüncelerinizi almak isterim. Allah’ın evrenin Yaratıcısı olması hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Prof. DOUGLAS GEIVETT: İlahi vahyin üç kaynağı olduğuna ve bir bakıma, ilahi vahyin temel kaynağının, en temel kaynağının, yaratılış düzeni olduğuna inanıyoruz. Dünya, Allah’ın varlığına dair kanıtlar sunar ve Allah’ın tabiatı hakkında bir şey gösterir. Bu vahyin tek kaynak değildir, Hristiyan İncili, Eski Ahit ve Yeni Ahit,  ve dünya için Allah’ın buyruğunu daha net şekilde yazmak için Allah’tan vahiy alan peygamberler ve elçilerde de kaynaklarımızdır. Ve elbette, ilahi vahyin üçüncü alanı da, bunların en yüce, en nihai ve en kesin formu olan İsa Mesih'in şahsındadır. Yani elimizde, doğal dünya seviyesinde bazılarının –genel vahiy olarak adlandırdığı vahiy; İncil ve İsa Mesih'in şahsında kişisel vahiy var. Şu anda Allah’ın varlığının tecelli ettiği genel vahiyden ve Allah’ın tabiatının O'nun yarattığı şeylerde görülmesinden bahsediyoruz.

OMAR MOHSANI: Evet, kesinlikle.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler