Bay Claudio Alessio, "Harun Yahya Kitaplarını Okuyarak Nasıl Müslüman Oldum"


Gencay: Merhaba Claudio, İstanbul'a hoşgeldin.

 

Claudio: MaşaAllah!

 

Gencay: Hakikati aramanı sağlayan şey neydi ?

 

Claudio: Herşey şüphesiz Allah'ın takdiriyle olur. Bu basit bir cevap gibi görünebilir, ancak  kullarını seçen ve  onları dosdoğru bir yola ileten Allah'tır. Bu bağlamda bir Kuran ayetinden alıntı yapmak istiyorum: "Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları Kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir." (Maide Suresi: 16).  İnsanları Hak ve Hakikat yoluna ileten O'dur.

 

Gencay: Sayın Adnan Oktar ile ilk olarak nasıl tanıştığınızı bizlere anlatır mısınız?

 

Claudio: Kendisini ilk olarak web siteleri ve harika eserleri sayesinde tanıdım. Adnan Oktar'ın 120 web sitesinde, ve yanılmıyorsam yazılı 300 adet kitabında, Yaradan'ın, Allah'ın varlığının kanıtını bulabilirsiniz. Bu kitaplar oldukça açık ve anlaması kolay bir dille yazılmış. Bu kitaplarda hakikat açıklanmıştır, bizlere hakikati iletmesi ve bizleri karanlıktan ışığa çıkarması için Adnan Oktar'ı yollayan Yüce Yaradan'ın  hakikati.

 

Gencay: Bunun hakikat olduğuna inanmanı sağlayan kilit unsur neydi?

 

Claudio: Bilim ile Kur'an'ın mukayesesi, olağanüstü âyetleri ve Sureleri barındıran, şüphesiz Muhteşem Yaradanımızın Sözü, Allah'ın Sözü olan Kuran ile mukayesesi.

 

Gencay: Sayın Adnan Oktar'ın evrim karşıtı çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

 

Claudio: İnsanların zihinlerine işlenen yanlışları ve söylenen tüm yalanları bertaraf etmeye çalışarak, hakikati göstererek ve Allah'ın, Yaradan'ın varlığını kanıtlayarak, Adnan Oktar bu hususta inanılmaz bir iş çıkarmış ve harika işler yapmaya devam etmekte.

 

Gencay: Dolayısıyla, Darwin'in teorisinin bilimsel bir kanıtı olmadığını söyleyebiliriz.

 

Claudio: Darwin'in teorisi tamamen bir yalan, hakikat ile hiçbir ilgisi olmayan bir teori.

 

Gencay: Sizce Darwin'in teorisi Batı'da neden agresif bir biçimde öğretildi ve buna karşı olan görüşlerin reddedilmesinin sebebi sizce nedir?

 

Claudio: Tarihte kötülük ve iyilik hep var olmuştur; açıkçası kötülük hakikati ve Allah sevgisini uzaklaştırır, bu nedenle geriye sadece yalanlar kalmış ve bu yalanlar tüm insanlar arasında yayılmıştır. Sonuç olarak, insanlar hakikati tanıyamamakta, Yaradan'ı tanıyamamakta ve dünyevi hayata bağlanmaktadır.

 
Gencay: Öyleyse Batı'da Darwinizm diye adlandırılan bir tür ideoloji veya din olduğunu söyleyebilir miyiz?

 
Claudio: Darwinizm, toplumlarımızda, özellikle Batı'da kök salmıştır; insanların birbirlerinden nefret etmesine, gereksiz savaşlara, kanların dökülmesine, sevgiye ve Tanrı'ya karşı olan herşeye  sebep olmuştur.

 
Gencay: Sonuç olarak, Avrupa'daki kardeşlerimize ne önerirsiniz?

 
Claudio: Herkese söylemek istediğim şey; Yaratıcı'mıza yakınlaşmaları, O'nu tanımaları, ve Allah'ın hakikatini bulmalarıdır. Allah Güzeldir ve Harikadır, O, Yaradan'ımızdır, yaşamı mümkün kılan O'dur... O Allah'tır. MaşaAllah

 
Gencay: Katılımınız için teşekkür ederiz Claudio!

 


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler