Sohbetler (24 Ocak 2017; 12:00)


KARTAL GÖKTAN: İyi günler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar’la Sohbetler programımıza başlıyoruz. Sayın Hocam hoş geldiniz.

ADNAN OKTAR: Hoş bulduk.

Ne diyelim, bir başlık düşünelim. “Sevgi birliğiyle taçlanalım” diyelim. Evet.

Bu bakteri direncini evrimle bağdaştırmaya çalışıyorlar. Halbuki bakterinin kendi içindeki yetenek. Allah’ın koyduğu muazzam bir yetenek. Her türlü dış etkiye karşı vücudunu geliştirip o direnci kazanıyor. Ama bakteri olmaktan çıkmıyor, yine bakteri. Fakat her türlü kimyasala karşı kendini koruyor. Direnç genleri var her şeye direnç kazanıyor ama milyonlarca yıldan beri bakteri. 100 milyon yıl önce de bakteri 200 milyon yıl önce de bakteri. Bakteri hiçbir zaman için insana dönüşmemiş ama direnç kazanmış sürekli, her şeye direnç kazanıyor Allah’ın hikmeti. Allah direnç sistemi koymuş içine o sayede yaşıyor. Yoksa bakteri falan kalmaz direnç sistemi olmasa. Onu çok yanlış olarak evrime delil olarak kullanmaya kalkıyorlar. Adem (as)  ile Havva (as)’dan yaratılışı reddettiğini düşündükleri için adamların gönlü müsterih oluyor. Halbuki biz defalarca anlattım, zer aleminde yaratılıyoruz. İlk başta bir yaratıldık biz yani bütün kainat yaratıldı. Şuurlu varlıklar olarak yaratıldık yani normal insan olarak yaratıldık. Ve Allah bize bütün insanlığı topladıktan sonra bir araya getirip “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” dedi. Biz de şuurlu olarak “evet Rabbimizsin” dedik şuurlu olarak nefis sahibi olarak söyledik onu. Allah diyor ki “nefis sahibiydiler” diyor. Nefis sahibi ne demek? Bedenli yani aklı var, fikri var, şuuru var bedenli. Bedenli varlıklar olarak biz Allah’ın varlığını kabul ettik. Sonra bizi dünyaya gönderiyor Cenab-ı Allah anne babayı vesile ederek, sebep ederek. Yani evrimle yaratılma diye bir konu yok. Hz. Adem (as)’i de Cenab-ı Allah önce cennette yaratıyor. Neyden yaratıyor? Porselenden, bildiğin porselen, cennette yaratıyor cennette yaratılış zaten. Orada şeytanı da yaratıyor, melekleri de yaratıyor, Adem (as)’i de yaratıyor ve Havva (as)’yı da yaratıyor yani hepsi birlikte yaratılıyor. Bak melekler, cinler, Adem (as) ve Havva (as). Ne melekler evrim geçiriyorlar ne diğerleri hepsi yaratılmış oluyor. Bak cinlerin evrim geçirdiğini söylemiyorlar, meleklerin de evrim geçirdiğini söylemiyorlar. Kardeşim hepsi beraber yaratılmadı mı? Niye insanı ayırıyorsun bundan? Adem (as) ile Havva (as) zaten zer aleminde daha önce yaratılıyor, insan olarak yaratılıyorlar. İnsan olarak yaratıldıktan sonra bu dünyaya gönderiliyorlar. Önce cennete gidiyorlar, cennet alemine geliyorlar. Cennet aleminde imtihan olmak için yeniden dünyaya geçiriliyorlar.  

BÜLENT SEZGİN: Hocam acaba Allah cennetten birçok insanı mı bir anda dünyaya gönderiyor olabilir yoksa sadece Adem (as) mi?

ADNAN OKTAR: Adem (as) ile Havva (as), sadece Adem (as) ile Havva (as). Biz zer aleminden sunuluyoruz dünyaya. Daha önce yaratıldık o yaratıldığımız alemden sunuluyoruz dünyaya. Teker teker anne babadan çocuk olmuş gibi gösterilerek dünyaya getiriliyoruz. Buradan da ahirete geçirileceğiz. Bak kaç safhadan geçiriliyoruz? Önce zer alemindeydik orada ölüyoruz, dünyaya geliyoruz, dünyada diriliyoruz, dünyada ölüyoruz yine cennette yeniden diriliyoruz inşaAllah yani safha safha. Cennette de aynı anda melekler var, cinler var, Adem (as) var, Havva (as) var hepsi orada. Cenab-ı Allah diyor ki meleklere “secde edin Hz. Adem’e” şeytan da orada. Şeytan secde etmekten kaçınıyor. Bak hepsi varlık orada yani insan, cin, şeytan hepsi varlık ve hepsi evrim olmadan yaratılmış. Ama orada kabul etmediği için şeytan dünya boyutuna gönderiliyor. Bildiğin bir varlık, şuurlu bir varlık şeytan da. Elektromanyetik bir güç ama bedenlenebiliyor istediğinde görüntü şeklini alabiliyor.

Hicr Suresi 26’da “Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.” Diyor kuru bir çamur yani porselen, şekillenmiş bir balçık “iki elimle yarattım” diyor Cenab-ı Allah. “İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.” (Rahman Suresi, 14) yani bu nedir ateşte pişmiş olan? Porselen. “Hani Rabbin meleklere demişti: 'Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.' 'Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üflediğimde hemen ona secde ederek (yere) kapanın.” (Hicr Suresi, 28-29) Bunda evrim yok samimiyetsiz hareket ediyorlar. Araf Suresi 172’de “Hani Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahidler kılmıştı” bak nefis sahibi, nefis sahibi olarak yaratılmış ilk planda ilk önce insan öyle yaratılıyor Ademoğulları diye bütün insanlık, Hz. Adem (as)’in oğulları. Nerede? Daha zer aleminde var yani dünyaya gelmemişler babaları Hz. Adem (as), bütün insanlık. Zürriyetleri yani onların evlatları bütün evlatlarını diyor gelmiş geçmiş bütün evlatlarını. Almış kendi nefislerine karşı şahitler yani bilinçli nefsi olan varlıklar, insan olarak. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?' (demişti de) onlar: 'Evet (Rabbimizsin), şahid olduk' demişlerdi. (Bu,) Kıyamet günü: 'Biz bundan habersizdik' dememeniz içindir.” (Araf Suresi, 172) diyor Allah. Dolayısıyla hiçbir yerden bu adamların kurtarırı yok yani hiçbir yerden oyun oynayacak gibi değiller.

Bu tarım ve böcek ilaçlarının direnç geliştirmesi konusunu da eklemişler, böceklerin direnç geliştirmesi. Bu, insanda da var direnç geliştirme o kendi vücudunda olan bir mükemmellik, böceklerin de vücudunda olan bir mükemmellik, bakterinin de vücudunda olan mükemmellik. Bu bakteriyi insana çevirmiyor insanı da bakteriye çevirmez. Böcek de yarın bir gün Einstein olmaz, çekirge gelişip Einstein olmaz. Çekirge çekirge olarak kalır. 30 milyon yıllık çekirge var amber olarak olduğu gibi duruyor hayvan, 30 milyon yıl.

Mü’min Suresi 11’de “Dediler ki: 'Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün” şeytandan Allah’a sığınırım bak  “iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin; biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı?” işte bir zer aleminde ölüyorlar dünyada diriliyor, anneden babadan doğmuş gibi Allah diriltiyor. Sonra yine ölüyor ahirette diriliyor, iki kere ayette de onu diyor Cenab-ı Allah. Bak işte Mü’min Suresi 11’de “Dediler ki: 'Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin; biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı?”

Özetle lisede, ortaokulda evrim alenen anlatılıyor sadece o kelimeyi çıkarttılar bu tabii çok samimiyetsiz bir şey. Evrim kelimesini çıkartıp Müslümanların tepkisini durduracaklarını düşünüp böylece de evrimcileri de mutlu edeceklerini düşünüyorlar bu çok ayıp, çok yakışıksız bir hareket alenen evrimi anlatıyorsunuz. Evrim kelimesini çıkartınca o değişmeyeceği belli. Böyle kurnaz bir görünüm gibi görünüyor yakışık almaz bu.

GÖKALP BARLAN: Siz ayrıca Adnan Bey çıkarın demiyorsunuz sadece bunun doğrusunu da anlatın diyorsunuz.

ADNAN OKTAR: Tabii çıkarın diyen yok zaten çıkarın demiyoruz biz, cevabına müsaade edin diyoruz cevabını verdirtmiyorlar. Kardeşim bir kere fosillerin fotoğrafları neden yayınlanmaz, fosiller neden sergilenmez? Yüzbinlerce devletin elinde fosil var yüzbinlerce niye sergilemiyorsunuz? Ne mahsuru var? Türkiye’nin elinde, birçok yerde bir milyonun üstünde fosil var ama sergilemiyorlar devletin kasalarında duruyor, gösterin. Hiçbirini gösteremiyor çünkü hangisini gösterse evrimin olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü hepsinde altın oran var, hepsinde mükemmel simetri var, hepsi mimarlık ve sanat harikası, hepsi mühendislik harikası. Evrimin e’si yok hiçbirinde o zaman göstermiyorlar bu dürüst bir davranış olmaz.

YASİN GÖKER: Bir proteinin tesadüfen oluşamayacağını da hiç anlatmıyorlar onu da demiştiniz.

ADNAN OKTAR: Evet, proteinin molekül yapısını söyle, proteinin olma şartlarını söyle, bunun bilimsel olarak imkansız olduğunu açıkla. Evrimi anlatma diyen yok ki sana, evrimi daha detaylı daha kapsamlı anlat. Hurafeyi millet öğrensin. Hurafe nedir, putperest dinin inançları nedir değil mi? Eski Hitit’te, Yunanlılarda, Sümerlerde oluşan bu pagan dininin kökenini anlat, nasıl inanıyorlardı bunu anlat. 

ŞERİFKAN SÜLEYMANİYELİ: Yine siz söylemiştiniz Hocam Darwin hücrenin içini su dolu baloncuk olduğunu düşünüyordu ama bilim ilerledikçe hücrenin içinde devasa bir şehir olduğunu demiştiniz.

ADNAN OKTAR: Doğada iki yüzün üzerinde aminoasit var yani dünyada. Bu da kendi kendine oluşan bir şey değil. Proteinin oluşması için yalnızca belli yirmi aminoasidin seçilmesi gerekiyor bir kere. Bu özel yirmi aminoasidin seçilip belli bir dizilimle, bak belli bir dizilimle yan yana gelmesi gerekiyor. Sırayla bir, iki, üç, dört, beş, altı diye sıralanması gerekiyor düzgün. Proteini oluşturan aminoasitlerin mutlaka sol elli olması gerekir diyor. Aminoasitler yalnızca peptit bağlarıyla bağlanıyorlar, mutlaka peptit bağı gerekiyor ayrıca. Moleküldeki atomlar genellikle kovalent bağı ile bağlanırlar. Fakat yalnızca aminoasitler özel farklı bir bağ ile bağlanırlar buna peptit bağı deniyor. Peptit bağı ancak yüksek ısıda uzun süre kuvvetli asit ya da bazlara maruz kaldığında çözülebiliyor. Proteinlerin sağlam ve dayanıklı olmalarını da işte bu peptit bağı sağlıyor, çok güçlü bir bağ. Tek bir protein oluşması için yukarıdaki bütün şartların tamamının eksiksiz olarak yerine gelmesi gerekiyor. Yani bir proteinin oluşması için proteinlere ihtiyaç var dolayısıyla imkansız. Soruyorlar bunu bilim adamlarına “uzaylılar yapmış olabilir” diyorlar. Şimdi bu oldu mu bu? Daha önce ne diyordun? “Tesadüf” diyordun. Şimdi ne diyorsun? “Uzaylılar yaptı” diyorsun. Yapma etme bir de paleontolojik delilleri niye göstermiyorsunuz fosilleri? Bak o bizim kafamızı kurcalıyor. O konuyu bize anlatacaksınız. 700 milyonun üstündeki fosili niye insanlardan saklıyorsunuz? Amerika’da, Rusya’da, İran’da, Avrupa’da, Fransa’da, İngiltere’de hiçbir yerde bu fosilleri sergilemiyorsunuz. Öğrencilere göstermeniz gerekmez mi? Yeraltından çıkmış fosil. Lise ve üniversite öğrencilerine niye göstermiyorsunuz fosilleri? “Niye gösterelim?” diyor “çünkü gösterirsek yaratılışa inanacaklar” diyor. O zaman sizin tarafsızlığınız ne oldu? Gitti. Samimiyetsizsiniz. Kambriyen fosillerini de yetmiş yıl boyunca sakladılar. Yani açıklanacak gibi değil, yetmiş yıl.

GÖKALP BARLAN: Bir de mutasyonların evrimleştirici gücü olduğunu söylüyorlar, trilyonlarca olduğunu söylüyorlar kentilyonlarca. Bir tane örnek gösterin dediğinizde Richard Dawkins tavana bakıp sonra da kamerayı kapattırıyor.

ADNAN OKTAR: Var mı onun filmi? İşte kafa bu bunlarda. Bunu bize bilim diye dayatmanın bir alemi var mı böyle şeyleri? Ayıp yapıyorlar. Thomas Huxley’e mektup yazıyor Darwin 1859’da. Diyor ki Darwin “benim teorim” diyor “sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası” diyor. “Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı?” diyor. Sonra da diyor ki “eğer benim teorim doğruysa ara fosillerin bulunması lazım. Her yeri aradık katmanları bulamadık” diyor “eğer ileride de bulunmazsa” diyor yani bu yüzyılı söylüyor “yoktur, yanlıştır” diyor “teorim” diyor. Bakanlık da ne diyor? Yok doğru diyor, evrim kelimesini çıkartıyor dayatmaya devam. Cevap var mı? Cevap yasak. Yaratılış eskiden bir kelime geçiyordu, “bazı kişiler de yaratılışta canlıların yaratıldığını söyler” diye geçiyordu. O cümleyi de çıkartmışlar. Yaratılış hiç geçmiyor. Sadece evrim geçiyor, evrimi de o kelimeyi geçirmeden çok kapsamlı anlatıyorlar bütün detaylarıyla. Yani dindar kesimin tepkisini çekmemek için böyle bir ara formül bulmuşlar kendilerince. Halbuki bu çok samimiyetsiz. Tek kelime söylemende ne mahsur var? Dersin ki yaratılışı savunanlar da var dersin, onların da kendilerine has delilleri var dersin. O kadar. O bile yok.

Moşiyah’ın, Mehdi (as)’nin çıkışı yakın. Trump bu konuda görevli olacak birisi. Putin de bu konuda görevli. Tayyip Hocam da görevlidir. Bak dün gelen o Musevi misafir Birleşmiş Milletler’in duvarında Moşiyah Mehdi (as)’nin yapacağı icraatın, güzel faaliyetin kısa bir özetinin duvara nakşedildiğini söylüyor. Hakikaten duvara taşla yazılmış koskocaman Birleşmiş Milletler’de. Ve “Mehdiyet içindir” diyor ve “Moşiyah içindir” diyor “Birleşmiş Milletler” diyor. Yani “Birleşmiş Milletler’in kuruluş amacı Mehdi içindir Moşiyah içindir” diyor. Daha ne desin? “Ben de sizin emrinizde olacağım” diyor “Hz. Süleyman (as)’ın mescidi yapıldığında” diyor.

TARKAN YAVAŞ: Sizi de davet etti Hocam Birleşmiş Milletler’de konuşma yapmak üzere.

ADNAN OKTAR: Evet “Birleşmiş Milletler’de konuşma yapmak üzere seni davet ediyorum” dedi. Yetkili kişi zaten Birleşmiş Milletler’de. Orada etken, güçlü bir yapıda bu insan. Zaten Birleşmiş Milletler’in talebini bana getirip aktarıyor. “Birleşmiş Milletler’de gelip konuşma yapmanızı istiyoruz” diyor. Kendi görüşü olarak söylemiyor bunu, Birleşmiş Milletler’in görüşü olarak bunu belirtiyor. O günler de gelecek tabii inşaAllah. Hemen bugün olsun diyor.

BÜLENT SEZGİN: Dünkü yaptığınız konuşmayı da “kendi televizyon kanalında mutlaka yayınlayacağım” dedi “çünkü çok etkilisiniz, bütün dünyanın bunu duyması gerekiyor” dedi inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet. Hz. İbrahim (as)’a Cenab-ı Allah’ın vadettiği olay gerçekleşecek. Siyon Dağı’ndan Allah’ın hakimiyeti açıklanacak yani Mehdiyet. Bütün dünyaya İslam’ın hakimiyeti açıklanacak. İşte Siyonizm denilen olay budur. Siyon Dağı’ndan İslam’ın dünyaya hakimiyetinin açıklanması. Vaat edilen iller de Hz. Mehdi (as)’a vaat edilen yerlerdir. Kenan ili. Hz. Musa (as)’a gösterildi o uçsuz bucaksız topraklar. Ama “bu sana nasip olmayacak” dedi Allah, Moşiyah’a nasip olacak” dedi. Hz. Musa (as) çok istedi Mehdi olmayı. Üç kere Allah’tan istedi, üçünde de Allah kabul etmedi. Mehdi olmamasının sebebi elindeki tableti atması şeklinde Museviler kendi kutsal kitaplarında açıklıyorlar. Yani “o makamı kaybetti” diyorlar “o tableti elinden attığı için” diyorlar, Kuran tabletini. Şimdi bizim de önümüzde tabletler var, biz de tabletlere bakıp okuyoruz. Ama o zamanki tabletler taştandı, şimdiki tabletler metalden. Biz de Allah’ın hükümlerini tablete bakıp okuyoruz. Hz. Musa (as) da tablete bakıp okuyordu.

Birleşmiş Milletler’in duvarında bu yazı var, “Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık.” (Yeşaya 2/4, Mika 4/3)

Daha önceki hahamlar da geldiklerinde “Siz bu çalışmalarınızla Süleyman’ın mescidinin ilk taşını koydunuz” demişlerdi. Yani köşe taşı. Tevrat’ta üç yerde geçiyor. Tabii hüsnü zan ediyorlar, sevgilerinden söylüyorlar Allah razı olsun. O köşe taşı Moşiyah için söyleniyor. Yani Moşiyah’ı temsil eden bir kelimedir o köşe taşı. Masonlukta da o mikap taşı olarak belirtilir. Yani düzgün taş.

GÖKALP BARLAN: Hocam tabletlerden bahsetmiştiniz. Ayette şöyle geçiyordu. Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. “Biz ona tabletlerde her şeyden bir öğüt ve her şeyin yeterli açıklamasını yazmıştık. Ve de ki; kavmine emret ve ona sıkıca sarılsınlar” diye belirtiyor Hocam inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet. MaşaAllah şimdiki bu tabletlerde de biz her şeyi görebiliyoruz.

“Bu yüzden egemen Rab diyor ki; İşte Siyon’a sağlam temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek.” Yani Moşiyah Mehdi’ye güvenen yenilmeyecek. (Yeşaya 28/16) “Sağlam temel olarak yerleştiriyorum.” (Yeşaya 28/16) 2016’ya da bakıyor. “Ben Siyon’a bir köşe taşı yerleştiriyorum verdiğim hüküm ile Siyon’da ehven hohan bir kale taşı, kalenin ve gücün ifadesi olan kral Moşiyah Hz. Mehdi’yi yerleştiriyorum.” Onlar tabii Moşiyah’ı yerleştiriyorum diyor. “Kalenin ve gücün ve ifadesi olan Kral Moşiyah’ı yerleştiriyorum.” Kale taşı dediği işte o köşe taşı.

Hz. Mehdi (as) devrinde Hz. Süleyman (as)’ın mescidi yapılacak. Trump bu konuda bayağı kararlı, bayağı dindar. Kızı da Musevi zaten, Musevi oldu. Kendisi de çok sevgi dolu Musevilere karşı, güzel o.

Musevilere karşı düşmanlık kutsal görülüyor. Halbuki çok şeytani bir hareket o. Hristiyanlara karşı düşmanlık, kin ve nefret, Musevilere karşı kin ve nefret şeytani ve bu müthiş uğursuz bir harekettir yani belayı cezbeden bir harekettir. Çünkü Allah Musevi hanımlarla evlenebileceğimizi söylüyor. Hristiyan hanımlarla evlenebileceğimizi söylüyor. Onları sevgili yapabileceğimizi söylüyor. Onların yemeğini yiyebileceğimizi, bizim yemeğimizi de onların yiyebileceğini söylüyor ve onlarla ticaret yapabileceğimizi, yani normal yaşayacağımızı söylüyor. Onlara karşı nefret Allah’ın hükmüne karşı nefret anlamına gelir. Allah’ın ayetlerine nefret anlamına gelir. Çünkü bak Allah evlenebilirsiniz diyor, sen düşman olmaya kalkıyorsun. Evlenmek ne demek? Sevgili olmak demektir.

Araf Suresi 154’de şeytandan Allah’a sığınırım. “Musa kabaran öfkesi (gazabı) yatışınca Levhaları aldı” elinden atıyor ya levhaları “(Onlardan bir) Nüshasında "Rablerinden korkanlar için bir hidayet” bak Mehdilik. Hadi ismi, hidayet. Hadi, hadiyun “ve bir rahmet vardır" (yazılıydı).” (Araf Suresi 154)

Mehdi (as) devrinde de tabletin olacağını Peygamber (sav)’in hadislerinden anlıyoruz. “İşler Mehdi’ye emanet edildiğinde Yüce Allah onun için dünyanın en alçak bölümünü yükseltecek, en yüksek yerleri de alçaltacak. Öyle ki tüm dünyayı avucunun içinde gördüğü gibi görecek. İçinizden hanginizin avucunun içinde bir saç teli olsa onu göremez.” Bak saç teli gibi yani incecik, en ince detaylar bile görülecek diyor avucunun içinde. Tabletlere dikkat çekiyor.

“Mehdi zuhur ettiğinde Allah iman edenlerin üzerine öyle görme ve işitme güçleri tecelli ettirir ki, arada bir postacı olmadan, Mehdi bulunduğu yerden tüm dünyaya seslenir, onlar da onu duyar hatta görürler.” Televizyon, internet, açıkça anlatılmıyor mu burada? Bak, “arada bir postacı olmadan, Mehdi bulunduğu yerden, tüm dünyaya seslenir, onlar da onu duyar hatta görürler.” Bu Peygamberimiz (sav)’in mucizesi. Cübbeli anlatır mı bunu? Anlatmaz. Mehmet Görmez anlatır mı? Anlatmaz. Diğer alimler anlatıyor mu birçoğu? Anlatmaz.

Trump’ın başkanlık töreninde dua eden hahama çok fazla sözlü saldırı olmuş. Trump’a destek verdiği için kınanmış. Yok, onun sevabı ona yeter. Doğru yolda olduğu için doğru hareket ettiği için tebrik ediyorum. Bunu diyenlerin büyük bölümü homoseksüel zaten. İngiliz yanlısı, İngiliz derin devletinin desteklediği adamlar.

“Mehdi için kainat avucunun içi kadar açık olacak.”

Birleşmiş Milletler’in duvarında Mehdi (as) zamanını anlatan Tevrat hükmünü görebiliyor muyuz? Bak, görüyor musun? Birleşmiş Milletler’in duvarında.

Trump konuşmasında Tevrat’tan masonların da her gün okuduğu bölümü okudu. Masonlar dualarında Tevrat’ın o bölümünü okuyorlar. Aynı şekilde Museviler de okuyorlar. Çok önemli gördükleri bir dua. Yalnız Trump duanın devamını okumadı. Sadece birinci satırını okudu, ikinci satırını okumadı. “Harun’un başından sakalına, sakalından elbisesine akan Mesih yağı gibi” diyor. Moşiyah’ın başına zuhur ettiğinde yani Mehdi (as) zuhur ettiğinde, boynuz şeklinde bir kaptan, hayvan boynuzundan yapılmış bir kaptan kutsal zeytinyağı dökülecek başına, saçına, elleriyle sürecekler başına. O yağı başına sürdükten sonra, başından sakalına doğru akıtacaklar, sakalından da elbisesine doğru akacak.  Elbisesinin üstüne de akacak yağ. Onu 3500 yıldan beri bekliyor Museviler. Günde üç kere dua ederek bekliyorlar. Zebur’da geçiyor bu, Mezmurlar 133/1 ve 3. 333 rakamı da çıkıyor buradan. 33 rakamı var. 133/1 ve 3. Zebur’da diyor ki; “Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak.” Bu kısmı okudu. Ama bak şu kısmı okumadı “Başa sürülen değerli yağ gibi. Harun’un sakalından kaftanın yakasına dek inen yağ gibi. Hermon Dağı’na yağan çiğ Siyon Dağları’na yağıyor sanki.” Siyon dünya hakimiyeti demektir Müslümanlığın. “Çünkü Rab orada bereketli sonsuz yaşam buyurdu.” Yani Müslümanların sonsuz yaşayacağına işaret eden Tevrat hükmü. Müslümanlarla Museviler birleşecekler ahir zamanda. Hristiyanlar da birleşecekler. Mehdiyet öyle tesir edecek. Bediüzzaman “Hristiyanlarla Müslüman alemi tam birleşmek istidadındayken” diyor Mehdi (as) vesilesiyle. Birleşmiş Milletler de devreye girecekler İslam’ın dünyaya hakimiyetinde. Yani Hz. Mehdi (as)’ın emrinde olacaktır Birleşmiş Milletler. Onun için kuruldu diyor zaten bak gördünüz haham kendisi de söylüyor. Kuruluş amacı odur, duvarında da zaten kuruluş amacı yazıyor. Mehdiyet olduğu açıkça görülüyor. Ama bazı insanlar bunları tabii bilmediği için yani bunları bir sır olarak fark edemedikleri için dünyayı dümdüz görüyorlar.

Hayret Allah ne kadar çok çeşit yaratıyor. Küfür var, İslam var, münafık var mesela münafık çok ayrı bir grup hayret edilecek şey, normalde böyle bir ara grup direkt kafir olması gerekir. Bir de kafir olmak çok zor bir şey, çok çok zor. Cesaretin çirkini gerekiyor bayağı güç yani hiç kimse kendini öyle riske atmaz.

BEYZA BAYRAKTAR: Siz Müslümanın mutlaka münafıkla karşılaşması gerektiğini söylemiştiniz, cenneti için gerekli demiştiniz.

ADNAN OKTAR: En iyi, münafık insanın kafasını çalıştırır, kafirde o kadar insan atak olamaz, münafıkta çok atak olur, çok keskin dikkat oluşur.   

EBRU ALTAN: Bir de güzel yaşamak varken münafık yüzeysel olarak kendini de sıkacak ahlaksızlıklar yapar, bu çok mucize demiştiniz.

ADNAN OKTAR: Münafığı anlamak çok güç tabii çünkü çok ızdıraplı bir hayat münafığın hayatı çok gerilimli, korkunç, dehşet verici, çok gerilimli acı içinde yaşıyor. Her an yakalanma korkusu içerisinde, her an aşağılanma içerisinde, her an kendini aşağılık hissediyor. Her an karaktersizliğinden emin, her an hain olduğundan emin. Kardeşim dürüst olsana, samimi, normal Müslüman olsana, huzur içinde yaşa, Allah’a teslim ol, bırak kendini. Münafık en başta Allah’la uğraşır, sonra peygamberle, sonra Müslümanlarla uğraşır. Münafığın asıl kini Allah’adır. Allah’a kinli olduğu için Müslümana saldırır. Kuran ayetinde de buna dikkat çekiliyor, asıl kinleri, öfkesi Allah’adır. Halbuki ne güzel Allah’tan korkup, samimi, Müslüman olarak mümin, itaatli, saygılı, hürmetli olarak çok güzel yaşayabilir huzur içinde. Hem bereket veriyor Allah, bak mesela zenginlik veriyor, huzur veriyor, öbüründe aşağılık oyunlarla, karaktersizce oyunlarla bir şeyler kazanır. Bir tabak yemek için olmadık aşağılık hareket yapar, ufak bir çıkarı için bin bir türlü plan yapar, halbuki Müslüman bayağı dürüst.

Trump’ı ellemeyin Allah aşkına. “Beyler iyi akşamlar adım Donald, mekanın sahibiyim.”

Demin bir dostum geldi de konuştuk. “Ya Hocam” diyor “sevgisiz, Müslümanlara karşı çok kin duyan Müslüman gruplar var” diyor. Hakikaten içlerine kapalı nefret içinde yaşıyorlar. Halbuki Müslümanları severek dost olarak yaşayabilirsin. Mesela hepsini ben severim, Müslüman hepsine acırım, şefkat duyarım. Mesela Mahmut Hoca cemaatini severim, Süleymancıları severim, Nurcuları severim ama çok kapalı mesela Nurcular, yeni Asya çok kapalıdır. Süleymancılar mesela çok kapalıdır. Ne gerek herkesi sevin, halkla iç içe olun, ne mahsuru var? Ne yapacak size bu mazlum millet? Hepsi için demiyorum ama epey bir bölümü böyle.

Evet dinliyorum.

BÜLENT SEZGİN: Türkiye, Rusya ve İran, Astana’daki Suriye görüşmelerinin sonucuna ilişkin ortak açıklama yaptı. Suriye’de ateşkesin denetimi ve uygulanması için Türkiye, Rusya ve İran’ın üçlü mekanizma kuracağı duyuruldu. Cenevre’deki Suriye görüşmelerine silahlı muhalif grupların temsilcilerinin de katılması konusunda mutabık kalındı. 

ADNAN OKTAR: Aslında bu toplantılardan bir şey çıkmaz söyleyeyim. Çünkü Türkiye’nin oradaki konumu ancak askeri müdahale olabilir ama oradaki halkın görüşünü değiştirecek bir gücü yok Türkiye’nin. Oradaki radikal unsurlar İngiliz derin devleti tarafından kışkırtılıyor. Mehdiyet’in dışında Suriye ve Irak’ta yatıştırıcı, düzenleyici, doğru yola gelmelerini sevk edecek bir anlayış olmaz. Her bir kafa ayrı, kimi PKK’lı, kimi IŞİD’ci, kimi El Kaide’ci, kimi Şii terör örgütlerine mensup.

Evet dinliyorum.

KARTAL GÖKTAN: Twitter’da “Cumhurbaşkanlığı sistemi nedir?” isimli Twitter hesabında kamuoyunda tartışılan “Cumhurbaşkanlığı sistemi federatif sistemi getirecek, ülke bölünecek iddiasını sizin için araştırdık” başlığı altında yeni sistemde neden federasyon olamayacağına dair altı madde sıralanmış. Şöyle deniyor; “Çünkü yeni anayasada bir; yerel yönetim yetkileri değişmiyor. İki; içişleri ve dışişleri tamamen merkezi hükümet tarafından yürütülüyor, polisler merkezi yapıya bağlı kalıyor. Üç; vergi merkezi hükümet tarafından toplanmaya devam ediyor. Dört; eğitim sistemi merkezi hükümet tarafından düzenleniyor. Beş; merkezi hükümet yerel yönetimler üzerinde tüm söz hakkına sahip. Hatta gerektiğinde yerel yönetimleri fes edebiliyor. Altı; üniter yapı korunuyor, eyalet sistemi bulunmuyor” denmiş. Konuyla ilgili bir de resim çalışması yapmışlar onu da gösterebiliriz. 

ADNAN OKTAR: Bakayım.

KARTAL GÖKTAN: Kıyaslama yapılmış. Federatif yönetim sistemi ve Cumhurbaşkanlığı sistemi arasındaki farklar.

ADNAN OKTAR: Bazı maddelerin federasyona uygun olduğu söyleniyor ama onları tabii inceliyoruz.

Churchill diyor ki; “Dünyada çok kapsamlı bir olayın yaşandığını ve çok ince hesaplı bir planın yapıldığını ve bizlerin bu planda sadece sadık bir hizmetçi olarak hizmet edeceğimizi göremeyen kör ve ahmaktır” diyor. Daha ne desin? İngiliz derin devletinin çok sade, derli, toplu bir açıklaması. Bak “Dünyada çok kapsamlı bir olayın yaşandığını ve çok ince hesaplı bir planın yapıldığını ve bizlerin de bu planda sadece sadık bir hizmetçi olarak hizmet edeceğimizi göremeyen kör ve ahmaktır” diyor. Anlaşılmayacak gibi mi? Sakın İngiliz derin devletinin vasfını değiştirmeye kalkmasınlar. İngiliz derin devleti şimdi bunu örtbas etmek için birçok yazara abanmaya başladı. Aman ne olursunuz işte konuyu değiştirin, şeklini değiştirin, bir şeyler yapın falan feşmekan. Çünkü deccal her an rezil rüsva olacak konumda şu an yani ortaya dökülecek konumda, bütün dünya birden tavır alırsa deccale tepe takla gider İngiliz derin devleti, onun için müthiş bir panik halindeler.

Ümit Özdağ, “Anayasa değişikliği konusunda eyalet sistemine gidilecek.” 126. Maddedeki değişikliklerin yapılmadığını söylüyor ancak şu an meclisten geçen ve referandum da oynayacağımız 123. Maddenin içinde bazı yetkilerin başka madde altında gizlendiğini anlatıyor. “Cumhurbaşkanı 123. Maddenin yeni haliyle örneğin birçok ili içine alan koordinatör valilikler kurup koordinatör valilerin yetkiliğini bölgesel yönetimler kurabilecek şekilde düzenleyebilir. Erdoğan’ın bu yetkiyi yeni bir müzakere ve çözüm sürecinde üzerinde İmralı’da ve Oslo’da uzlaşılan Dolmabahçe’de ilan edilen iki milletli devletin temellerini oluşturacak şekilde kullanmayacağından kim emin olabilir?” Diyor. Tayyip Hoca’dan yamuk çıkmaz ama Tayyip Hoca’dan sonra kimin geleceğini bilemeyiz o yönden çok riskli. Tayyip Hoca yapacak olsa en başından o tarz bir tavrını gösterirdi, hakikaten öyle gibi gösterdi ama tam tersi hareket etti. Dedi işte “ben Büyük Ortadoğu Projesi’nin Eş Başkanıyım” şu bu falan “Oslo görüşmeleri, Faslı görüşmeleri” falan dedi ama sonunda şiddetle “tek millet, tek bayrak, tek devlet” dedi kararlılıkla. Tabii bunda kimlerin emeği oldu? Bizlerin emeğinin çok büyük olduğunu biz biliyoruz. Ama Tayyip Hoca kökten delikanlıdır öyle korkunç bir akıbeti, korkunç bir hedefi hiçbir şekilde kabul etmez. Ama belki bu alçakları idare etmek için İngiliz derin devletini öyle bazı birkaç sözler etmiş olabilir.

Evet dinliyorum.

KARTAL GÖKTAN: Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında şöyle bir yazı yazdı; “Hep yanında olduğunu sandıkların, omuz omuza mücadele verdik dediklerin, müttefik bildiklerin bir bakmışsın ki sinsice kuyunu kazıyor. Bu insanlar son zamanlarda işi iyice aleniyete döktüler. Ve her nedense hep Ahmet Davutoğlu’nun arkasına saklanıyorlar. Bu nedenle Davutoğlu beni hala şaşırtıyor tıpkı Abdullah Gül gibi. Neden Erdoğan’ın yanında duruyormuş gibi yapıyorlar, harbiden durmak yerine. Batı, Ahmet Davutoğlu’nu desteklediği için Davutoğlu bir liderlik sevdasına kapıldı. Onu diğerlerinden farklı kılan ise medyanın içinde hatırı sayılır sayıda elemanın olması. Karar Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi, TV Net Grubu’nun Erdoğan karşıtlığı ortada. TRT içinde de pek çok adamı var. Buna Hürriyet ve Sözcü’yü de eklemek gerek. AK Parti içinde de hala kadroları olduğu malum.”

ADNAN OKTAR: İşte Tayyip Hoca yalnızım derken bunu söylüyor. Millet olarak delikanlımızı titizlikle desteklersek onun şevki, kararlılığı bayağı iyi. Milli vasfı, milli duruşu da bayağı iyi tam bizden bir insan, İngiliz derin devletinden de nefret eden birisi bayağı güzel hizmet verebilir şahsını özenli şekilde özellikle gençler desteklesinler. AK Parti gençliği, Saadet Gençliği, Ülkücü gençler. Şahsını, AK Parti’yi demiyorum, iyi koruyup kollamak lazım.

Stratholme locası Churchill’in locasıdır, üstat Masondur. 1902 yılında üçüncü dereceden bu locaya kayıt yaptırarak Masonluğa adım attı. Şimdi Churchill’in Mason önlüğünü de gösteriyoruz. Bu, Churchill’e ait Mason önlüğü. 1902 yılında üçüncü dereceden başlıyor sonra yavaş yavaş yükselmiştir. Bak en önemli adamı bile üçüncü dereceden başlatıyorlar düşünün. 33 dereceden başlayan tarihte bir tek ben varım locaya gitmeden.  

EBRU ALTAN: Bir de başlayıp bitirdiniz aynı anda çünkü alınabilecek daha üst bir makam da yok. 

ADNAN OKTAR: Daha üst derece yok. Evet, ben konuşursam delilli konuşurum. Bak diyorum Churchill Mason diyorum üçüncü dereceden, Masonluk belgesini de ibraz edebilirim, Masonluk önlüğünü de gösteriyorum bir şey diyorsak sağlamdır o, ikinci bir ihtimal olmaz. İngiliz derin devleti de doğru. Artık dünyanın sonuna geldik, İngiliz derin devleti tabii şimdi diyecek ki bizi de Allah yönlendirdi nihayetinde diyecekler, doğru tabii ki sizi de Allah yönlendirdi ama beni de Allah yönlendiriyor, bizleri de Allah yönlendiriyor. Siz felaketler getirmekten belki kendinizi mükellef görüyorsunuz, biz de felaketleri durdurmakla kendimizi mükellef görüyoruz. Zaman şimdi bizde yani sevgiyi, dostluğu, kardeşliği esas alan insanlarla, sayımız belki az ama gücümüz Allah’a dayanıyor inşaAllah. Çünkü yaklaşık 2082 gibi falan zaten bozulma başlayacak, zaman bitti, tahribat şu bu falan oldu, tabii ki her şey bir kaderde oldu ama şimdi düzelme vakti.         

Evet dinliyorum.

KARTAL GÖKTAN: Uluslararası basında yayınlanan en son makaleleriniz şunlar Adnan Bey. Katar’ın ilk İngilizce günlük gazetesi Gulf Times’ta ve internet sitesinde ‘Suriye’de toprak bütünlüğü Ortadoğu için önemlidir’ başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda, parçalanmış Ortadoğu haritalarının ilkinin İngiliz tarihçi Bernard Lewis ile çizildiğini ve o tarihten günümüze kadar farklı birçok Ortadoğu haritasının yayınlandığını anlatıyorsunuz. Bu haritaların gerçek hayat uygulamalarının ise bugünYemen, Libya, Suriye, Irak ve Afganistan’da yaşandığını vurguluyorsunuz ve İslam aleminin toplu halde Müslüman kardeşliği ruhu içinde bu bölme politikalarına karşı dur demeleri gerektiğini söylüyorsunuz.

İngilizce Gulf Daily News Gazetesi’nin kardeş yayını olarak bilinen Arapça yayınlanan Ekber Al-Halej Gazetesi’nde ‘Duvarların ardında hapsolmak’ başlıklı makaleniz yayınlandı. Bahreyn’de yayınlanan gazete, Bahreyn hükümetiyle bağlantılı bir yayın. Makalenizde dünyanın 65 ülkesinde yüksek duvarlarla sınır çizenlerin savaşları sefaleti engelleyemeyeceğini ve bu duvarlar arkasındaki masum insanlar için yardım seferberliği başlatılmasının öneminden bahsediyorsunuz.

Katar’ın en büyük Arapça gazetelerinden Al-Raya’da ‘Terörle yaşamaya alışmalı mıyız?’ başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda terörün sahte ideolojisini vuran her ilmi çalışmanın terörü besleyen kirli odakları kalbinden vuracağını belirtiyorsunuz ve söz konusu odakların şiddete karşı şiddet politikasıyla zayıf topluluklar oluşturma stratejisini de temelinden yıkacağını anlatıyorsunuz.

Suudi Arabistan’ın önde gelen Arapça günlük gazetesi Mekke Newspaper’ın hem basılı yayınında hem de internet yayınında ‘Dünyamızı tehdit eden ciddi bir tehlike: Bedavacılık kültürü’ başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda gençler arasında yaygınlaşan bedavacı ruhtan bahsediyorsunuz. Gençlerin sanata, bilime yönelmek yerine bedava yemek, bedava yaşam elde edebilecekleri imkanlara yönelmelerinin tehlikesinden bahsediyorsunuz. Gençliği iyi yetiştirmenin Milli Şuur dersi verilmesinin önemini ve eğitilmiş güçlü bir gençliğin yenilmez bir kuvvet olacağını vurguluyorsunuz maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bu kadar.

KARTAL GÖKTAN: Evet.

ADNAN OKTAR: İyi.

Ümit Özdağ’ın bu açıklaması “Cumhurbaşkanı 123. Maddenin yeni haliyle örneğin birçok ili içine alan koordinatör valilikleri kurup, koordinatör valilerin yetkilerini bölgesel yönetimler kurabilecek şekilde düzenleyebilir. Erdoğan’ın bu yetkiyi yeni bir müzakere ve çözüm sürecinde üzerinde İmralı’da ve Oslo’da uzlaşılan Dolmabahçe’de ilan edilen iki milletli devletin temellerini oluşturacak şekilde kullanmayacağından kim emin olabilir?” Ben emin olabilirim Tayyip Hoca böyle bir şeye girmez, asla ama Tayyip Hoca’dan sonra birisi gelirse bu madde ona uygun bir yapı gösteriyorsa -ki öyle olduğu iddia ediliyor- o zaman çok vahim onun için 123. Maddenin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. “Anayasa değişikliği yapılması hakkında kanun teklifinin 15. Maddesi yani 126. Maddede yapılmak istenen değişiklik tamamen çıkarılmıştır ancak 123. Maddede 14. Madde ile yapılmak istenen değişiklik anayasa komisyonunda yapılan değişiklik ile ikiye bölünerek 8. Madde, madde 104 ile 16. Maddenin b fıkrasının madde 123 içinde adeta gizlendiği görülüyor” diyor. 123. Maddenin tekrar gözden geçirilip bu konunun imkansız hale getirilmesi lazım. 123. Maddenin yeniden düzenlenmesini istiyoruz, asla kabul etmeyiz.

BÜLENT SEZGİN: Bernard Lewis ile ilgili bilgi gelmişti Adnan Bey.

ADNAN OKTAR: Evet, oku dinleyeyim.

KARTAL GÖKTAN: Bernard Lewis 1916 İngiltere doğumlu Amerikalı tarihçi, şu anda 100 yaşında.

BÜLENT SEZGİN: Fotoğrafını gösterebiliriz.

KARTAL GÖKTAN: İslam tarihi ve İslam-batı ilişkisi hakkında uzmanlaşmış. Amerika başkanlarının birçoğunu etkilemiş Saddam darbesi, Humeyni darbesi, Türkiye’de 80 ihtilali, Afganistan’da darbe, Sovyetler’in Afganistan’ı işgali, İran-Irak Savaşı ve birçok darbe ve savaşta akıl hocası olarak bulunmuş. Carter, Reagan, Baba Bush, Clinton, Oğul Bush dönemlerinin politikalarını belirlemiş.

BÜLENT SEZGİN: Medeniyetler çatışması iddiasının sahibi olarak Samuel Huntington bilinir halbuki bu tezi ortaya atan Bernard Lewis’tir.

ADNAN OKTAR: Yani İngiliz derin devletinin üstadlarını tanıyan birisi olduğu anlaşılıyor özetle.

BÜLENT SEZGİN: Evet.

ADNAN OKTAR: Özetle her insanın tabii hatası kusuru olur, eksikleri olur. Müslümanın da hatası kusuru eksiklikleri olabilir, düzeltmeye çalışacağız en iyiyi elde etmeye çalışacağız ama Türkiye’de de, dünyada da İslam sahabe dönemindeki gibi yaşanmıyor felaketin kökeni bu. Bunun dışında da dünyanın yaşaması mümkün değil. Dünyanın reçetesi Kuran’dır, Kuran dünyada uygulanmadığında dünyada insanlığa rahat yok yani mümkün değil ancak Kuran’la dünya rahat eder, huzurlu olur.

Şimdi Abdülhamit dönemini işleyeceğiz yine, biraz onunla ilgili film seyredelim.

Abdülhamit Han anlatılıyor. Şahsına bir mümin kardeşimiz olarak saygı duyarım ama İngiliz derin devletinin gadrine uğramış, büyük belaya uğramış bir insan, Osmanlı’nın parçalanmasına vesile olmuş bir insan yani tek tek şimdi saymama gerek yok. Ta o zamanlar Osmanlı yakayı kaptırmış. Bizim burada suçladığımız İngiliz derin devletidir yani Abdülhamit Han mağdurdur, mağdur bir insandır. Mesela Girit konusunda Abdülhamit Han’ın üslubu çok ürkütücü, Türk Ordusunu savaşı kazanmasına rağmen Abdülhamit’in verdiği adalarımızdan biri de Girit Adası, savaşı kazanmamıza rağmen verdi. Abdülhamit önce adaya özerklik verdi, savaşı kazanmışız şimdi aynı Güneydoğu da istedikleri gibi. Yerel yönetimi güçlendirdi, ayrılıkçılar için genel af ilan etti. PKK’ya genel af var ya aynı onun gibi genel af ilan etti. Açılım sürecine çok benziyor. Sonra da Girit, İngiltere’nin desteğiyle tamamen Osmanlı’dan kopup Yunanlılar tarafından ilhak edildi.  Şimdi şu kafa mı? Bu çok ürkütücü bir hareket, aynı Güneydoğu için planlanan oyun Girit için uygulandı yani anarşistlere, teröristlere af, özerklik ve yerel yönetimleri güçlendirmek, sonra Girit elimizden çıktı gitti.

Bütün İslam alemini yakıp kavuran bu, münafıklık. Yani dengesizlik, mesela televizyon kanallarına çıkarıyor adamlar Müslüman diye konuşturuyor adam hasta, dengesiz ama farkına varmıyorlar. Bir kere samimiyetsiz, samimi olan delille konuşur. Delilsiz konuşuyorsa bir adam onu nasıl dinleyeceksin sen? Delil göstermesi lazım. Delil ne gösteriyor? Uydurma hadis gösteriyor. Uydurma hadis delil olmaz, öyle delil olmaz. Kuran ayetini delil göstermiyorsa olmaz yahut mesela ahir zamanla ilgili hadis delil gösteriyorsa, o hadis tahakkuk ettiyse onun delilini göstermesi lazım, fotoğraf veyahut belge olarak göstermesi lazım. Mehdi (as)’nin çıkışının yakın alametleri var yani bitişik alametler, bir yakın alametleri var bir de bitişik alametleri var. Bitişik alametler Mehdi (as)’yle aynı anda olan alametler yani mesela iki kuyruklu yıldızın çıkması, büyük bir ateş görülmesi, Fırat’ın suyunun kesilmesi, Afganistan’da kan akıtılması, Suriye ile Irak’ın savaş yapması, Kabe baskını. Kabe baskını olduğunda diyor Kabe’de kan akıtıldığında bil ki Mehdi çıkmıştır diyor ama öbür alametler diyor ki Mehdi’nin çıkışının alametidir yakınlaşmıştır diyor hadislerde ama bir kısmında da diyor ki bu alamet çıktıysa Mehdi de çıkmıştır diyor yani bitişik alamet. Bir yakın alamet var, bir bitişik alamet var. Yakın alametlerin hepsi çıkmış, bitişik alametlerin hemen hemen tamamı çıkmış onun için televizyonlara çıkıp Mehdi çıkmayacak diyenlere halk, vicdanı olan insanlar sorsunlar, arkadaş o zaman bize yakın alametleri ve bitişik alametleri say Mehdi’nin, biz de oradan anlayalım bakalım, olmadıysa olmamıştır. Söylemiyorsun, o zaman dürüst değil bu insanlar, dürüst olmayan insanı dinlemenin alemi yok, ondan etkilenmenin de bir alemi yok bu çok samimiyetsiz olur. Etkilenir, bilgisizliğinden etkileniyorsa o ayrı.

GÖKALP BARLAN: Sizi çok iyi dinliyorlar Adnan Bey, her şeyi dinliyorlar söylediğiniz hadisleri söylüyorlar bu çıkmadı diye hiçbirisi çıkıp da Adnan Hoca bunu yanlış söyledi diyemiyor, hep söylüyorsunuz bunu.

ADNAN OKTAR: Tabii, de ki mesela “Afganistan işgal edilmedi” de, “Kabe baskını olmadı” de, “İran-Irak Savaşı olmadı” de, “Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olmadı” de, “Halley Kuyruklu Yıldızı çıkmadı” de, “Azerbaycan işgal olmadı” de, “boynuzu andıran iki uçlu yıldız çıkmadı” de Lulin yani, “Bethlehem Yıldızı çıkmadı” de, “Beşar Esad’ın, Öcalan’ın isimleri verilmedi” de “hadislerde yok” de isimleri verilmiş. “Dabık’a 80 milletin askerleri gelmedi” de, 80 milletin askeri geldi Dabık’a yani koalisyon askerleri, mesela Fransız askeri geliyor ama 15 ayrı ülkenin askeri var içinde Ganalı askerler var, Kenyalı askerler var İngiliz askeri hepsi yani 80 millet en az.

“Ümmetimden başları sarıklı70 bin kişi deccala tabii olacak” ne demek? Mehdi (as)’ye karşı mücadele verecek, 70 bin başı sarıklı hatta “başı traşlıdır” diyor Peygamberimiz (sav). Sakallı, sarıklı adam 70 bin kişi Mehdi (as)’ye karşı mücadele verecek diyor Peygamberimiz (sav). Bak “Ahir zamanda başları sarıklı 70 bin kişi Mehdi (as)’ye karşı mücadele verecek” diyor, deccalın yanında olacaklar, deccala tabi olacaklar diyor. Bunu kim diyor? Peygamber (sav) söylüyor.

Tayyip Hocam ne diyor? “Bizim Sünnilik diye bir dinimiz yoktur. Bizim Şia diye bir dinimiz yoktur. Bizim tek dinimiz İslam’dır.” Görüyor musun Müslüman evladını helal olsun.

BÜLENT SEZGİN: Gösterebiliriz.

ADNAN OKTAR: Göster.

Tayyip Hocam’ın var mı mezheplerle ilgili konuştuğu videosu?

KARTAL GÖKTAN: Evet görebiliriz.

ADNAN OKTAR: Helal. Çok güzel işte bu kadar, bu Mehdiyet’tir işte Mehdi üslubudur çok güzel.

Selahattin Demirtaş’ın hapiste olması bir şeyi değiştirmez. Bir arkadaş yazmış da, bu Darwinist düşünce ortadan kalkmadıktan sonra PKK adım adım ilerler Allah esirgesin yani ısrarla Darwinizm’in geçersizliğinin anlatılması gerekiyor.

Şimdi gecikmeyelim gidelim.

BÜLENT SEZGİN: Yayınımızın sonuna geldik yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. 


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."