Gizli Tehlike - 6. Bölüm / Evrim, terör, gerilla...

PKK’NIN GERİLLA TAKTİKLERİ

EVRİM, Terör, gerilla...

MERHABA Önceki bölümümüzde 20. yüzyılı kana bulayan komünist liderlerin ve Öcalan’ın kendi ifadelerinden deliller vererek, komünizmin çarpık bakış açısını göstermiştik.

Komünizmin üzerinde bu kadar durmamızın nedeni, PKK ile mücadelede PKK’nın ideolojisinin, fikir sisteminin tam olarak anlaşılmasının çok büyük önem taşıyor olması. Çünkü ülkemizin Güneydoğusu’ndaki terörist hareketin komünizm kaynaklı olduğunun çok iyi kavranması gerekiyor. Kanlı komünist liderlerin dehşet verici bakış açıları ve milyonlarca insana yaşattıkları vahşet yakından görüldüğünde, PKK'nın nasıl bir fikir sistemine sahip olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

20. yüzyıl kanlı komünist liderlerinin tümü Darwinistti ve daha önce detaylı olarak belirttiğimiz gibi her biri Darwinizm'e ve Darwin'e olan hayranlıklarını açıkça dile getirmişlerdi. Darwin hiçbir bilimsel yönü olmadığı halde, "aşağı" ırk kavramını ileri sürerek, bunların insanlardan çok maymunlara daha yakın olduklarını iddia etmişti. Ayrıca zayıf olanların doğal seleksiyonla elenmesi gerektiği gibi hayali kavramlar ortaya atmıştı. Bu bilim dışı görüş, dönemin bazı bilim adamlarınca desteklenerek büyüdü. Hitler, Lenin, Stalin gibi zalim diktatörler de bu ortamı fırsat bilerek milyonlarca insanı kendilerince "aşağı", "yetersiz", "kusurlu", "zayıf” ve “hasta" oldukları için katletmeyi evrim sürecinin bir gerekliliği, doğanın bir kanunu olarak gördüler. Sözde evrim uygulamalarıyla milyonlarca insanı açlığa, sefalete, vahşete, ölüme sürüklediler. Darwinist ve komünist bakış açısına sahip olan PKK işte böyle bir fikir sistemine sahiptir.

Geçtiğimiz yüzyılda  milyonlarca insanın vahşice katledilmesine yol açan komünist, Stalinist, Leninist ve Darwinist zihniyet ile şu an ülkemizin güneydoğusunda hayata geçirilmek istenen bölücü ideoloji birebir uyuşmakta. PKK ülkemizde yıllardır komünist düşünce sisteminin gereğini, yani terörü ve şiddeti uygulamıştır; gerektiğinde de yeniden uygulamaktan asla çekinmez.

Yine ülkemizdeki bu bölücü terör olaylarını bölgesel bir milliyetçilik sorunu gibi göstermeye çalışanlar, Pol Pot rejimiyle ülkemizdeki terörün farklı temeller üzerine kurulduğunu iddia ederek, insanların nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya oldukları gerçeğini anlamalarını engelliyorlar. Bu, açıkça bir aldatmacadır. Komünist zihniyet dünyanın neresinde ve ne zaman yaşanırsa yaşansın aynıdır. Aynı sapkın ideolojiden –yani Darwinizm'den– temel alır ve aynı amaca hizmet eder. Dolayısıyla 20. yüzyılda Rusya'da, Çin'de, Kamboçya'da yaşanan dehşetli vahşet, bölücü terör örgütü PKK için de hedefine ulaşmada izlenecek tek yoldur.

İşte bütün bu sebeplerden ötürü yıllarca askerimizi, polisimizi, yaşlı, kadın, çocuk demeden halkımızı şehit eden PKK’nın acımasız teröristlerine "hiç acımanız yok mu", "vicdanınız sızlamıyor mu" gibi sözler etmek, bizleri hiçbir çözüme ulaştırmaz. Öldürmeyi bir ideoloji ve hayat şekli olarak benimsemiş bir topluluğa, "yanlış yoldasınız", "ayıp yapıyorsunuz", "barbarca hareket ediyorsunuz", "bu insanlığa yakışıyor mu?" demek, "karşı ilmi mücadeleyi yapmak yerine bu sözlerle kendimizi avutuyoruz" demekten başka anlama gelmiyor aslında. Bu son derece aciz, asla sonuç vermeyecek bir yöntem.

Aynı şekilde komünist ideolojiyle eğitilmiş PKK'lı bir teröriste "ne kadar acımasızsın, ne kadar gaddarsın" demek de bir saflık göstergesi aslında. Bir komünist zaten bunu duymak ister,  hatta bir komünistin hoşuna gidecek olan sözlerdir bunlar. Çünkü komünizmin gereği olarak etkili bir eylem yapmak onun için önemli bir hedeftir. Gaddarlık, zalimlik, düşmanını korkutmak, düşmanında dehşet uyandırmak, panik yaratmak onun için bir övgüdür. Hedefine ulaştığını ancak bu sözlerden anlar.

Dağa çıkan teröristlere "ezilen sınıf olarak çıkarcı sınıfa karşı çatışmanın olması gerektiği ve mutlaka galip gelmeleri gerektiği, tarihin (hayali) doğal akışına yani sözde diyalektiğe ayak uydurmalarının şart olduğu" telkini verilir. Bu şekilde teröristlerin beyinleri yıkanarak vahşete ve zulme yönlendirilmeleri mümkün hale gelir.

Bir kısım kişiler ise, eğer demokratik ortam sağlanırsa, teröristlerin pişman olup dağdan ineceklerini düşünüyor olabilir. Oysa Darwinist ideoloji ve onun getirdiği komünist fikir, demokrasi kabul etmez. İnsan haklarından anlamaz. Acıma, şefkat, sevgi, merhamet bilmez. Aileyi kabul etmez. Kardeşlik, barış, dostluk istemez. Darwinist ve komünist ideolojilerin tek istediği vahşet, şiddet, terör ve dehşettir. Teröristler, küçük yaşlardan itibaren okullarda, akademilerde, radyo ve televizyonlarda kendilerine anlatılan Marksist, Leninist, Darwinist ve materyalist eğitimin gereğini yaparlar. Bu eğitimden dolayı kendilerini haklı ve doğru yolda görürler. İşte bu sebeple ülkemizin güneydoğusunda şefkate, kardeşliğe, aileye ve vicdanları harekete geçirmeye yönelik olarak yapılan hiçbir propagandanın şimdiye kadar kesinlikle sonuç vermediğini gördük. Bölücü terör örgütü PKK içinde Darwinist zihniyet var olmaya devam ettikçe bu  propagandaların bir sonuç vermesi de mümkün görünmüyor.

Komünistlerin en büyük hedefi, her nasıl olursa olsun saldırmak, her ne yöntemle olursa olsun şiddet eylemi yapmak ve mümkün olduğunca çok kişiyi öldürmektir. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de askeri nizama sahip, savaş kurallarıyla hareket eden bir ordu karşısında, gerilla yöntemlerini kullanmak yani savaş kurallarına bağlı kalmadan, sinsi ve haince saldırılarda bulunmak en kestirme en etkili yoldur. Halkta dehşet uyandırarak istihbarat, yiyecek ve içecek temin etmek, korkutma yöntemiyle suni bir halk desteği sağlamak da gerilla yöntemleri için gerekli zemini sağlar. Hain yöntemler kullanmakla övünen, sinsi saldırıları gereklilik olarak gören komünist bir terörist grubuna "sen hainsin" diyerek demagoji yapmak, bundan bir sonuç elde edilebileceğini zannetmek yine çok büyük bir saflık olacaktır.

Söz konusu kişilere, Öcalan'ın doğudaki komünist ayaklanma sırasında Vietnam'ın örnek alınması gerektiğine dair sözünü hatırlamakta fayda var. Şöyle diyor Öcalan:

Gördüğünüz gibi bölücü örgütün lideri, terörün Vietnam'dakine benzer şekilde uygulanması gerektiğini savunuyor. Burada Vietnam örneğine dönüp, neler olduğunu kısaca hatırlayalım:

Güneydoğu'da da uygulanan terör de işte bu komünist terördür. PKK teröristleri "hain pusu" olarak nitelendirdiğimiz tuzakları komünizmin bir gereği ve taktiği olarak son derece rahat uygularlar. Bulundukları dağlık bölge gerilla savaşını gerçekleştirebilmek için son derece müsait. PKK yıllarca Darwinist, materyalist ve komünist propagandayı da halkı tehdit ederek, korkutarak yoğun bir şekilde yaptı, böylelikle geniş kitleleri etki altına almaya çalıştı. İstihbarat, lojistik, silah, yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarını bu korkutma politikasıyla rahatça sağlayabildi.

Böyle sinsi bir hareketi tamamen ortadan kaldırmak için yapılması gereken şey, çok yönlü ilmi mücadeledir. Komünist terör, ancak ve ancak temeli yani fikir sistemi çökertildiği zaman yenilebilir, yok edilebilir. Bunun için sivrisinekleri teker teker yok etmeye çalışmak değil, onları üreten bataklığı temelden kurutmak gerekir. Yani aciliyetli olarak yapılması gereken, komünizme zemin hazırlayan Darwinist, materyalist zihniyetin ilmi çalışmalarla ortadan kaldırılmasıdır, inşaAllah.

 


A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500


DEVAMINI GÖSTER