Bediüzzaman Hazretleri “Hz. Mehdi (as)’a Zemin Hazırlayan Bir Öncüsü Ve Hz. Mehdi (As)’ın Öncü Bir Askeri” Olduğunu Söylüyor


 

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ “HZ. MEHDİ (AS)’A zemin hazırlayan bir öncüsü ve hz. mehdi (as)’ın öncü bir askeri” OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Senin şu âciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin fevkinde olarak, kendimi o gelecek adam (Hz. Mehdi (as)) olduğumu iddia edemem, hiçbir cihette liyakatim yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın (Hz. Mehdi (as)’ın) bir hizmetkârı (Yani, Hz. Mehdi (as)’ın hizmetinde olan bir şahıs olduğumu) ve ona (Hz. Mehdi (as)’a) yer hazır edecek bir dümdârı (zemin hazırlayacak bir öncüsü) ve o büyük kumandanın (bütün İslam aleminin kumandanı olan Hz. Mehdi (as)’ın) pîşdâr bir neferi (öncü bir askeri) olduğumu zannediyorum. Ve ondadır ki, sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldın. (Barla Lahikası, 28. Mektup, sf. 162)

Bazı kişilere göre Bediüzzaman Hazretleri burada yalan söylemektedir. Biz de doğru sözlü olan, sıddık olan Üstadımız’ın asla yalan söylemediğini, kesin doğru olan bir gerçeği ifade ettiğini söylüyoruz.

 

 


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler