Tevrat'ta Harun Yahya ismi 12 yerde kodlanmıştır

Tevrat'ta kodlanmış olarak yer alan Adnan Oktar ve Harun Yahya isimleri Harun Yahya kitaplarına işaret etmektedir. Harun Yahya ifadesi Tevrat'ta 12 ayrı yerde kodlanmıştır. Kodlama sistemi Tevrat bölümleri arasında yapılan harf taraması şeklindedir. Bu tarama sonucunda; eşit harf aralıkları arasında sıralanmış olarak ilgili kelimeler bulunmaktadır.

 

Örneğin şuan gördüğümüz tabloda kodlama sistemiyle Harun Yahya ismini oluşturan harfler, Tevrat’ın Levililer 10:1 ve Sayılar 5:21 bölümleri arasındaki pasajlarda 2003 harfte bir h, 2003 harfte bir a, r, u, n, y, a, h, y ve a harfleri gelecek şekilde eşit harf aralıklarıyla sıralanmıştır.

1. Tablo

Tevrat’ın Levililer 10:1 ile Sayılar 5:21 arasında yer alan harfler bu kod sistemine göre incelendiğinde; Harun Yahya ismiyle karşılaşmaktayız.

Ayrıca;

-Kuran'da Hz. İsa (as)'ın sıfatlarından biri olarak geçen Allah'ın kelimesi ifadesi,

-doğaçlama konuşmak, anında ifadesi,

-Allah tarafından yaratılmış ifadesi,

-Aslan ve

-güzel koku kelimeleri de yine aynı bölümler arasında yer almaktadır.

2.Tablo

Tekvin 1:1 - Yeremya 34:2 arasındaki bölüm aynı metodla incelendiğinde ise 2. defa Harun Yahya ismi görülmektedir. Diğer kelimeler ise;

-Adı Allah'ın kelimesi ve ben,

-İnanılır, güvenilir, sadık,

-Yükselmek,

-Yıldız gibi ve

-Allah’ın eli kelimeleri olup, hepsi eşit harf aralıklarıyla tabloda yer almaktadır.

3. tablo:

Tekvin 1:1 ve Yunus 4:7 arasındaki bölüm incelendiğinde karşımıza çıkan kelimeler;

-Harun Yahya,

-Hz. İsa(as)’ın sıfatlarından biri olan Allah'ın kelimesi ifadesi

-Derin düşünmek,

-Araştırmak ve

-Rab, Tanrı (Yehova) olmaktadır.

Harun Yahya isminin 3. kez geçtiği yer bu tabloda görülmektedir.

4.Tablo

Tekvin 1:1 ile 2. Tarihler 36:23 arasında ise yine 4. kez Harun Yahya ismiyle karşılaşıyoruz.

5.Tablo

Tekvin 1:1 ile 2. Tarihler 36:23 arasındaki bölümde

Harun Yahya ismi Tevrat’ta 5. kez karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca,

-Allah,

-Arınma, İyileşme

-Allah yaratır

kelimelerinin de yine eşit harf aralıklarıyla Tevrat’ta kodlanmış olduğunu da görmekteyiz.

6.Tablo

Tevrat’ın Sayılar 15:24 ve Daniel 2:45 arasındaki bölümleri kapsamaktadır.

Bu bölümde de 6. defa Harun Yahya ismi geçmiştir. Ayrıca

-Allah'ın kelimesi ifadesi,

-Yetenekli, hünerli, bilgili

-Allah onu ön plana çıkaracak ve

-Gerçek

kelimeleri aynı kod sistemiyle tespit edilmiştir.

7.Tablo

Levililer 16:29 ve 2. Tarihler 36:23 bölümleri arasını kapsamaktadır.

Bu bölümde 7. defa Harun Yahya ismi karşımıza çıkıyor. Ayrıca, “Aslan gibi” ifadesi de yine aynı bölümler arasında görülmektedir.

8.Tablo

Tekvin 1:1 ve 2. Tarihler 19:5 arasında Tevrat kodlamasının sonuçları görülmektedir. Bu tabloda çıkan isimler ve kelimelerse şöyledir:

-Kalp, sen, Harun Yahya,

-Hz. İsa (as)'ın Kuran'da geçen sıfatlarından biri olan Allah'ın kelimesi ifadesi ve

-Konuşma, ders, konferans ifadeleri

tabloda görülmektedir.

“kalp sen harun yahya” ifadesi ile 8. kez Harun Yahya isminin Tevrat’ta yer aldığı görülmektedir.

9.Tablo

Tekvin 1:1 ve Ester: 7:2 bölümlerindeki tespitleri içermektedir. Bu tabloda da 9. kez yine Harun Yahya isminin kodlandığı açık bir şekilde görülmektedir.

- “Allah'ın kelimesi hayatta” ifadesi,

-Barış esenlik

-Belirlemek ve

-Yönetim kelimeleri de geçmektedir.

10.Tablo

Tevrat’ın Tekvin 1:1 ve 2. Tarihler: 36:23 arasındaki bölümünde yapılan kodlama sonucunda Harun Yahya isminin 10. kez geçtiği yer görülmektedir. Aynı bölümler arasında geçen diğer kelimeler ise şöyledir:

-Allah'ın huzurunda-sekine

-Üstünlük

-Görev, vazife, durdurmak

 

11.Tablo

Tespitin yapıldığı bölümler, Samuel: 18:31 ve Daniel 7:2 arasında yer alan bu bölümdür.

Tabloya baktığımızda yine Harun Yahya isminin geçtiği açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca bu tabloda

-Allah,

-yazılar,

-ortaya koymak,

-korumak kelimeleri de yer almaktadır.

 

12.Tablo

Harun Yahya isminin geçtiği 12. tablo şu şekildedir: İşaya 41:27’ den Ezekiel 10:19 arasında yer alan bölümler arasında kodlanmış olarak Harun Yahya, Kuran'da Hz. İsa (as)'a hitaben kullanılan Allah'ın kelimesi ifadesi, Allah korkusu ve cesur kelimeleri açık bir şekilde göze çarpmaktadır.

Esadullah yani Allah’ın Aslanı ifadesi ve Hz. İsa (as)'ın sıfatlarından olan Allah’ın kelimesi ifadesi Yaratılış 1:1’den Mısır’dan Çıkış 23:27’e kadar olan bölümde yer almaktadır. Esadullah Allah’ın Aslanı ifadesi yanında

-Allah'ın kelimesi,

-Allah’ın hizbi,

-Burnu bir delili,

-Kırk yaşında,

-Mehdi,

-Yeşua/İsa,

-Ortaya çıkan,

-Ümmi ifadeleri de tabloda yer almaktadır.

Tevrat’ta Adnan Oktar İsmi Kodlanmıştır

Samuel 12:13 ve 2. Tarihler 36:23 arasında yer alan Tevrat bölümlerinde

-Adnan Oktar adı,

-Allah'ın kelimesi ifadesi,

-Allah için çabala ifadesi

-Birlikte Allah’ı anın ifadesi

-Sonuç

-Bir arkadaşla birlikte ifadelerine rastlıyoruz.

Bu ifadeler de Tevrat'ta yine aynı kodlama sistemiyle karşımıza çıkmaktadır.


A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500


DEVAMINI GÖSTER