Türk-İslam Birliği bir sevgi birlikteliğidir


 

 
 • Türk İslam Birliğin’den önce, Dünya hırsı
 • Mevcut Dünya düzeni
 • Dünyadaki Birlik uygulamaları
 • Türk İslam Coğrafyası Durumu
 • Birliğin Vizyonu, Misyonu araçları
 • Birliğin manevi, siyasi, insani, ekonomik yapısı
 • Birliğin lideri
 • Müjdelendiğimiz Dönem Altın Çağ
 • Altın Çağ’ın lideri

Türk İslam Birliğinden önce Dünya’ya hakim olan duygular

 • Güvensizlik
 • Şiddet - Zulüm
 • Korku
 • Cehalet
 • Doyumsuzluk
 • Ahlaksızlık
 • Mutsuzluk
 • Saygısızlık
 • Materyalizmin dünya geneline yayılması, sadece bu dünya için yaşanmasına neden olmuştur. Toprak olacağını bilen bir kişinin yapacağı tek şey, kendisi de dahil tüm yaratılanları yok edecek, ezecek olan dünya hırsıdır. Bu yıkıcı etkinin getirecekleri ancak duygusal zulüm olacaktır.  

 

TÜRK İSLAM BİRLİĞINDEN ÖNCE DÜNYA HIRSI

İNGİLTERE

 • Kilit olay: İskoçya ve İngiltere birleşmiştir. (1707)
 • Ulaşılan zenginlik:GHSY Dünyadaki payı %35,9 -1,111 Milyar $`ın 399 Milyar $ (1870)
 • Maksimum toprak büyüklüğü33,7 Milyon km2 Türkiye`nin 43 kartı büyüklüğünde (1922)
 • Sömürdüğü coğrafya:Kanada, ABD`nin doğu sahilleri, Avustralya, Yeni Zellanda, Himdistan, Pakistan, Seylan, Birmanya, Mısır, Sudan, Yemen, İrak, İrlanda, Güney Afrika, Pasifikte, Atlantikte  ve Hind okyanusunda birçok ada.

 

FRANSA

 • Kilit olay: Burgonya Fransa`ya bağlanmıştır. (1477)
 • Ulaşılan zenginlik:GHSY Dünyadaki payı %5,2 –toplam 4,502 Milyar $`ın 234,1 Milyar $`ı. (1938)
 • Maksimum toprak büyüklüğü: 12,8 Milyar km2 Türkiye`nin 16,5 katı büyüklüğünde (1938)
 • Sömürdüğü coğrafya:  Kanada`nın ABD`nin doğusu, Kuzey Batı Afrika, Madagaskar, Hindi Çini, Suriye, özellikle Karayip denizinde Pasifikte ve Atlantikte birçok ada.

 

İSPANYA

 • Kilit olay: Castille ve Aragaon birleşmiş ve İspanya`yı oluşturmuştur. (1707)
 • Ulaşılan zenginlik: Üzerinde Güneş batmayan imparatorluk tabiri ilk kez İspanya için kullanılmıştır.
 • Maksimum toprak büyüklüğü:20,0 Milyon km2 Türkiyenin 25 katı büyüklüğünde (1740- 1790)
 • Sömürdüğü coğrafya: Brezilya hariç tüm Güney Amerika, Meksika dahil Orta Amerika  ve günümüz ABD`nin orta ve doğusu, pasifik ve atlantikte birçok ada, Kuzey Afrikada bir çok şehir, Avrupa’nın önemli bir kısmı.

 

RUSYA

 • Kilit olay:  Bizans İmparatoru yeğeni ile, III. İvan evlenerek, Doğu Roma devamı iddiası. (1453), Moskova, Tver ve Novgorod Rusya`yı oluşturmuştur. (16.yy. sonu) ve Altınordu Devleti Rusya`yı bağlanmıştır. (16.yy.sonu)
 • Ulaşılan zenginlik: GSYH Dünyadaki payı %9,4 –toplam 2,733 Milyar $ 257,7 Milyar $`ı (1913)
 • Maksimum toprak büyüklüğü: 23,7 million km2 Türkiye`nin 30 katı büyüklüğünde (1866)
 • Sömürgeleri:Orta Asya, Finlandiya, Polonya, Moğolistan, Alaska, Kuzey Buz denizinde ve Pasifik`te birçok ada.

 

ALMANYA

 • Kilit olay:  39 bağımsız ayaletten oluşan Alman konfederasyonu kuruldu. 1814 Prusya Krallığı içine tüm Alman devletçikleri alarak modern Almanya`yı kurdu. (1871) Birliğini geç kurduğundan sömürge sayısı azdır.
 • Ulaşılan zenginlik: GSYH Dünyadaki payı % 8,3-toplam 4, 502 Milyar $`ın 375,6 $`ı (1938)
 • Maksimum toprak büyüklüğü: 3,6 million km2 Türkiye`nin 4,6 katı büyüklüğünde (1914, 1942)
 • Sömürgeleri: Alman Doğu ve Kuzey Batı Afrikası, Togo, Kamerun, Yeni Gene.

 

İTALYA

 • Kilit olay: Venedik dahil olmak üzere diğer İtalyan Devletleri arasında bir birlik oluşturulması (1859) Roma 1870`da Venedik 1886`da birliğe katıldılar. Birliğini geç kurduğundan sömürge sayısı azdır. 
 • Ulaşılan zenginlik: 143,4  Milyar $ (1938)
 • Maksimum toprak büyüklüğü: 3,8 million km2 Türkiye`nin 5 katı büyüklüğünde (1940)
 • Sömürgeleri: Libya Etyopya Akdeniz`de bir çok ada.

 

HOLLANDA

 • Kilit olay: 16yy`da önce Austuryaya karşı sonra da İspanyaya karşı isyan ederek 16 yy sonlarına doğru bağımsızlığını ilan ettiler.17yy`da sömürgecilikte altın çağını yaşadılar.
 • Ulaşılan zenginlik:60 Milyar $ (1900)
 • Maksimum toprak büyüklüğü:3,7 million km2 Türkiye`nin 5 katı büyüklüğünde (1940)
 • Sömürgeleri: Hindistan, G.Afrika, Kuzey ve Güney Amerika`da bazı şehirler ve Okyanusya ülkeleri, atlantik, pasifik ve hind okyanusunda bir çok ada.  

 

JAPONYA

 • Kilit olay: Yabancı devletler ile ilk ilişkilerin kurulması (1853) Batı tarzı yönetim sistemlerin yürürlüğe konması (1890) En geniş sınırlara ulaşması (1942) Atom Bombası ABD tarafından Japonyaya atıldı. (1945)
 • Ulaşılan zenginlik: 260,7 Milyar $ (1900)
 • Maksimum toprak büyüklüğü: 7,4 million km2 Türkiye`nin 9,5 katı büyüklüğünde (1942)
 • Sömürgeleri:  Mançurya, Çin`in ve Doğu Rusyanın bir bölümü, Hindi Çini, Tayvan, Kore, Okyanusya ülkeleri, pasifik okyanusunda bir çok ada.

 

ÇİN

 • Kilit olay: Binlerce yıllık hanedanın son bulması (1912) Milliyetçi yönetim ( 1912-1949) Komunist yönetim (1949-....) .
 • Ulaşılan zenginlik: GSYH Dünyadakı payı %32,9 toplam 694,4  Milyar $`ın 228, 6 Milyar $`ı    (1820)
 • Maksimum toprak üyüklüğü: 14,7 million km2 Türkiye`nin 18,5 katı büyüklüğünde (1790)
 • Sömürgeleri:  Moğolistan, Kore, Orta Asya`nın Doğusu.  

 

ABD

 • Kilit olay:İngilizlere karşı Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi yayınlandı. (1776) Kızılderililerin katledilmesi. (18 yy sonları) Kurucu Meclisin (birliğin) toplanması (1787) Havai ABD`ye katılan son eyalettir (1959) .
 • Ulaşılan zenginlik: GSYH Dünyadakı payı %35,03 toplam 4,699  Milyar $`ın 1,644,  Milyar $`ı    (1945)
 • Maksimum toprak üyüklüğü: 9,8 million km2 Türkiye`nin 12,5 katı büyüklüğünde (1899)
 • Sömürgeleri:  Filipinler, Porto, Rico, Guam.   

 

DÜNYA HIRSININ NETİCESİ

 • Görüldüğü üzere bu devletlerin yıkıcı dünya hırsları gezegenimizi bir felakete sürüklemiş, bulundukları coğrafyayı daha da fakirleştirmiş ve kendi kültürlerini, özünde barışçıl olan mazlum halklara empoze etmiştir.
 • Hepsi kendilerini üstün, diğerlerini ise aşağı bir ırk olarak görmüş, dolayısı ile sözde ırk gelişmelerini tamamlayamamış onları katlemiş ve /veya soykırıma uğratmışlardır.
 • Artık tüm dünya büyük bir fitnenin içine girmiştir. Nerede bu devletlerin bir temsilçisi olsa, iyi niyetli dahi olsalar insanların içinde korkunc bir şüphe vardır. Bu yabancılar, acaba sahip olduğumuz hangi şey için burdalar?!

 

Mevcud dünya düzeni  Somürge düzeninin modern araçları

 1. Ekonomik propaganda ( Markalaşma, teknoloji yarışı vb)
 2. Kültürel propaganda (dil, sinema, spor müsabakaları vb)
 3. Siyasi ve askeri propaganda (Pilot bölge savaşları, terör eylemleri)

 

İkinci Dünya Savaşı sonrası

Birleşmiş Milletlerin kurulması 1945

ABD ve SSCB arasında soğuk savaş

NATO, Varşova Paktı

Ve Berlin duvarının yıkılması (1990)  

 

DÜNYA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

Dünyaya hakim olmuş devletlerin ortak bir özelliği vardır; mutlaka başka devletler ile birleşmeleri... Bugün de günümüzde, dünyada söz sahibi olmak üzere bazı ekonomik, siyasi ve başka birlikler kurulmuştur.

BM, NATO, AB, G8, NAFTA vb. birlikler sadece üye ülkelerin çıkarlarını gözetmeye çalışmaktadır. Ancak gelinen noktada başarısızlıkları açık şekilde görülmektedir. Üye ülkeler dahil birlikten bekledikleri neticeleri alamamaktadırlar. Çünkü birliğin imtiyazlı üyelerinin kendi çıkarları doğrultusunda, diğerleri üzerinde güçlü yaptırımları vardır.

 

Dağnık Durumda bulunan Türk ve İslam Coğrafyası

Doğal kaynakları bünyesinde bulunduran bu coğrafya gizli güçlerin kolayca yönetebileceği şekilde parçalanmıştır. Parçalanmışlık ; siyaset, din ve etnik kökendendir.

TÜRK VE İSLAM COĞRAFYASININ DURUMU -1

Müslüman ülkelerin birbirileri ile olan iletişimleri düşük düzeydedir. Bu savaşmaları ile neticelenebilen (İran- İrak) çok tehlikeli bir durumdur.

Ortak problemler çoğulçuluk anlayışı ile çözülmemektedir.

TÜRK VE İSLAM COĞRAFYASININ DURUMU -2

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar sıkıntı ve zorluk içindedir.

Şuan Müslüman kanı dökülen yerler:

Türkiye (PKK terörü yüzünden)

Doğu Türkistan

İrak

Kırgızıstan

Nijerya

Afganistan

Filistin

Çeçenistan

Pakistan

... ve liste uzanmaktadır.

TÜRK VE İSLAM COĞRAFYASININ DURUMU – 3

Dış güçler, Kuran Ahlakını tam anlamıyla bilmeyen bazı müslümanları etkisi altına alarak, İslam`ı temsil etme adına, ama gerçekte İslam ahlakına aykırı davrandırmaktadır. Bu durum ise, İslam ile diğer medeniyetler arasında çatışma körüklemek isteyenler, çoğu kez bilmeyerek, hizmet etmektedirler.

 

BU HIRSIN, DÜNYA YI GETİRDİĞİ NOKTA AÇIK ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTEDİR. BU ZULME ANCAK TÜRK  İSLAM BİRLİĞİ DÖNEMİNDE SON VERİLECEKTİR.

BİRLİĞİN VİZYONU

KURAN AHLAKININ HAKİM OLDUĞU MÜSLÜMANLARA VAAD EDİLEN ALTIN ÇAĞIN YAŞANMASI

BİRLİĞİN MİSYONU

YURTTA BARIŞ, CİHANDA BARIŞ (Mustafa Kemal Atatürk)

 1. Türk İslam Birliğinin kurulması ile öncelikle Müslüman ülkeler arasındakı anlaşılmazlıkları belirlenmiş araçları kullanarak çözüp, İslam dünyasına sülh getirmek.  
 2. Dünya genelinde çatışmayı, savaşı ve terörü körükleyen her türlü girişime karşı yine belirlenmiş araçları kullanarak engelleyici bir güç olup, tüm dünyada barışı sabit kılmak. Not: İslam`ın kelime anlamı barıştır.

BİRLİĞİN KULLANACAĞI YÖNTEMLER MÜSLÜMAN DÜNYASI İÇİN

Yöntem NO 1: Tüm müslümanlar kardeştir. Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz. (Hucurat suresi, 10)

Yöntem NO 2: Müslümanlar birbirilerini Allah için severler; Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten Sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin." (Haşr suresi, 10)

Yöntem NO 3: Bir müslüman aleyhindeki haber iyice araştırılır; Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber getirirse, onu 'etraflıca araştırın'. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. (Hucurat suresi, 6)

Yöntem NO 4: Farklılıklara hoşgörü gösterirler; Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.  

(Ali- İmran suresi, 105)

BİRLİĞİN KULLANACAĞI YÖNTEMLER

Tek Allah`a inanlar için

Yöntem NO 1:

Şüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler(den kim) Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah Katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara suresi, 62)

İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize ve size indirilene iman ettik; bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz." (Ankebut suresi, 46)

Yöntem NO 2: Hepimiz aynı peygamberleri seviyor ve sayıyoruz; De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz O'na teslim olmuşlarız." (Ali-İmran suresi, 84)

Yöntem NO 3: Peygamberler diyarı Kenan`da, Birarada huzur içinde yaşamalıyız; Onlar, yalnızca; "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı, haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır giderdi. Allah Kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, Aziz olandır. (Hac suresi, 40)

BİRLİĞİN KULLANACAĞI YÖNTEMLER

Tüm insanlar için

Bilimsel olarak sözde bilim Evrimin yıkılmış olması

Her inançtan insana ve inanmayan insana aynı adaletin sağlanması

Herkese hoşgörülü davranılacak olması

BİRLİĞİN MANEVİ YAPISI- KURAN AHLAKI

Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. ( Ali- İmran suresi, 105)

Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar. (Ali- İmran suresi, 103)

BİRLİĞİN SİYASİ YAPISI

 1. Türk İslam Birliği asla ırk üstünlüğüne dayalı bir birlik değildir.
 2. Türk İslam Birliği`nde tüm devletler üniter yapılarını muhafaza edecektir.
 3. Türk İslam Birliği demokratik bir birliktir.
 4. Türk İslam Birliği laik bir birliktir.
 5. Türk İslam Birliği sevgi birliğidir.
 6. Türk İslam Birliği farklı inançların koruyucusudur.
 7. Türk İslam Birliği barışseverdir.
 8. Türk İslam Birliği ekonomik kalkınma sağlayacaktır.
 9. Tüm dünyada müslümanlara yapılan zulmü Türk İslam Birliği durduracaktır        

 BİRLİĞİN İNSANİ YAPISI 

Peygamberimiz buyuruyor ki: Müslümanların kendi aralarındakı merhametleri, saygı ve dayanışmaları tıpkı bir vücut gibidir. Vücutta bir uzuv rahatsızlandığında diğer uzuvlar onunla birlikte aynı acıyı çekerler ve uyumazlar.

BİRLİĞİN EKONOMİK YAPISI 1

Her türlü israfın yasak olduğu Türk İslam Birliği Küresel Ekonomik krizi durduracak yegane çözümdür.

Oluşturulacak İslam ortak pazarı sayesinde, bir ülkede üretilen ürünler, gümrük, kota gibi sınırsal engellere takılmadan bir diğer ülkede kolaylıkla pazarlanabilecek ve ticaret canlanacaktır.

Ticaret alanı genişleyecek, tüm Müslüman ülkelerin Pazar Pazar payı artacak, ihracat genişleyecek, bu Müslüman ülkelerdeki sanayileşme sürecini hızlandıracak, ekonomide sağlanacak kalkınma ile teknolojide de genişleme yaşanacaktır.

BİRLİĞİN EKONOMİK YAPISI 2

Coğrafyadaki değerli enerji kaynakları da güvence altına alacaktır.

Türk İslam Birliği hızlı bir şekilde büyüyecek ve gelişecektir.

Birlik, Batı için, önemli bir refah kaynağıdır. Artık, bölge için ayrılan fonlar Dünya ekonomisinin güçlenmesi için kullanılabilecektir. Batı, tedirgin olmadan iş birliği ve ticaret yapabilir hale gelebilecektir.

BİRLİĞİN BERABERİNDE GETİRDİKLERİ

Bütün dünya barış, kardeşlik, bolluk, huzur, ahlak, güven ve sevgi getirecektir.

ABD askerlerini topraklarından binlerce kilometre uzağa göndermek zorunda kalmayacak, İsrail duvarlar arkasında yaşamayacak, Avrupa birliği ülkeleri ekonomik herhangi bir engelle karşılaşmayacak, Rusya güvenlik endişesi duymayacak, Çin hammede sıkıntısı çekmeyecektir.

MÜSLÜMAN DÜNYASININ ÖDEVİ

Acaba İslam dünyası mevcut konumu ile böyle bir rolü üstlenebilir mi?

Kuşkusuz Müslümanlar bu sorumluluğu üstlenecek yetkinliğe ve bilince sahiptirler. 800 yıla yakın süren Emevi devleti ve 600 yılı aşkın süren Osmanlı devleti en güzel örnektir.

Acak bugün İslam dünyasına bakıldığında, kimi ülkelerde demokrasi geleneğinin yeterince yerleşmemiş olması, teknolojide çağın gerisinde kalınmış olması, ekonomik geri kalmışlık gibi bazı sorunlar göze çarpmaktadır. Dünya siyasetinde aktif rol almaya hazırlanan bir İslam Dünyasının, bunlar ve benzeri sorunları bir an önce çözüme kavuşturması zorunludur.

PEKİ BU DURUMDA BU BİRLİĞE KİM LİDERLİK EDECEKTİR?

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) Kendisi'nin onları sevdiği, onların da Kendisi'ni sevdiği mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda çaba harcayan ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (Maide suresi, 54)

OSMANLI`DAN GELEN MİRAS

Osmanlı İmparatorluğu`nun mirasını taşıyan Türkiye, Türk İslam coğrafyasıyla tarihsel bir bağa sahiptir. Türkiye`ye karşı bir muhabbet vardır.

Osmanlı İmparatorluğu`ndan bu yana, bu geniş coğrafyada huzur ve dirlik kalmamıştır. Türkiye bu düzeni rahatlıkla sağlayabilecek birikime ve güce sahiptir.

LİDER TÜRKİYE

Bölgenin ağabeyi Türkiye`dir.

Türk milleti; cesur, delikanlı, lider ruhludur. Hayatı pahasına fakiri ve düşkünü kollar.

Ancak sevgisinden, samimiyetinden emin olan bir sistemden zarar gelmez. Lider Türkiye  kendisiniden “emin” olunan bir ülkedir.

Kendisi hakkında “Acaba sahip olduğumuz hangi şey için buradalar?!” denmeyecek bir ağabeyidir.

LİDER TÜRKİYE

Yetişmiş olgun kadrosu, itidallı tavrı, adil bir anlayışa sahip olması büyük bir avantajdır. Türk İslam coğrafyasına bakıldığında böyle büyük bir sorumluluğa talip olan bir başka ülke olmadığı gibi, bu ağabeyliğe itiraz eden bir ülke de yoktur. Türk İslam Alemi ittifakla Türkiye`nin  öncüllüğünü, ağabeyliğini, koruyuculuğunu kabul etmekte ve istemektedir.

LİDERİN EV ÖDEVİ

Türk İslam Birliği`nin kurulması talep edilirken, Türk Milletinin üstün ahlakı, fedakarlığı, mazlumu sahiplenme duygusu, koruyuculuğu, Hamiyeti İslamiyesinin güçlü olması, adaleti göz önünde bulundurulmakta, Türk Milleti`nin ahlak özelliğine dikkat çekilerek bu kutlu birliğin lideri olması gerektiği söylenmektedir. Bu herhangi bir çıkar peşinde koşmadan sadece Allah rızası gögözetilerek yapılabilecek bir liderliktir.

Bayrak yakma, isyan etme, sövme vb. ve her türlü fevri çıkışlar bize yakışmaz: ağırbaşlı, olgun çıkışlar bize yakışır. Birlikten gelen kuvvetimiz ağırbaşlı ve makul tepki vermemize de neden olur.

TÜRK MİLLETİNİNEN HAYATİ GÖREVLERİNDEN BİRİ...

Tüm dünyaya huzur, refah ve bereket getirecek bu Türk İslam aleminin lideri olmasıdır. Türk İslam aleminin liderliği dünya tarihinin en büyük vazifelerinden biridir.

Türk Milleti olarak görevimiz sadece Türkiye`yi kurtarmak değil, bütün Türk İslam alemini kurtarmak ve dünya barışı ve refahını sağlamaktır.

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) NE DEDİ?

Cabiru`bnu Abdillah (RA) şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v)`den işittim, buyuruyordu ki; “Ümmetimden bir taife kıyamet gününe hak üzerine mukatele ederek muzaffer olmakta devam edecektir. Sahih`i Müslim 247-( 156)

Bediüzzaman Said Nursi birlik için ne dedi?

Zamanımızda İttihat-ı İslam uğrunda çalışmak en büyük farzdır.

İnşaAllah, alemi İslam’ın (İslam aleminin) büyük bir bayramına yetişirsiniz. Cemahir-i Müteffika-ı İslamiyenin (Birleşik İslam Cumhuriyetlerinin) kudsi (Mukaddes) kanun-u esasiyelerinin (anayasasının ) menbaı olan (kaynağı olan) Kuran-ı Hakim, İstikbale (geleceğe) tam hakim olup beşeriyete (insanlığa) tam bir bayram getireceğine çok emareler (işaretler-deliller) var.

YABANCILAR TÜRKLER IÇIN NE DEDI?

“Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenidir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız  kimseler için birer taktir ve hayranlık kaynağıdır.” Lamartine- Fransız yazar, şair ve devlet adamı.

Bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim, istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler işte beni bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak bilsen ne kadar tatlı.” Demirbaş Şarl –İsveç kralı

“Ey Almanlar, bırakınız türkler Almanya`yı istila etsinler, hakkın, adaletin ne olduğunu Türkler size öyreteceklerdir.” Martin Luther- Alman düşünür

MÜJDELENDİĞİMİZ ALTIN ÇAĞ 1

Hadislerden anlaşıldığı kadarıyla, dünyanın önce büyük bir bozulma ve karmaşa yaşadığı, ancak sonradan gerçek dinin yaşanmasıyla kurtuluşa kavuştuğu, çok büyük bir bolluk ve bereketin yaşandığı, teknolojinin tüm nimetlerinin insanların hizmetine sunulduğu, bilimde, tıpta çok büyük ilerlemelerin kaydedildiği ve çok üstün bir sanat anlayışının yaşandığı bir dönem olduğu görülür.

MÜJDELENDİĞİMİZ ALTIN ÇAĞ 2

Türk İslam Birliği, Altın Çağ`ın yaşanacağı, mutlu ve makul bir yaşamın hakim sürdürüleceği, insanların üzerindeki ızdırapların kalkacağı kutlu bir döneme neden olacaktır.

Hadislere göre bu zamanda kurtla koyun bir arada otlayacak, çoçuklar yılan ve akreple oynaşacak, insanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında yedi yüz ölçek bulacak. Tefecilik, veba, zina, içki gibi fenalıklar kalkacak. Ömürler uzayacak, emanetler yerine teslim edilecek. Kötüler helak olacak. Ehli Beyte buğzeden bir fert kalmayacak. Yeryüzünde emniyet ve sükun hakim olacak. Hatta bir kadın, beş kadınla birlikte aralarında hiçbir erkek olmadığı halde serbestçe korkusuz Hacca gidebilecek.

PEYGAMBERİMİZİN VEDA HUTBESİNDEN ALTIN ÇAĞA BAKIŞ

Müslüman müslümanın kardeşidir.

İnsan canına kıymak yasaktır.

Emanete hıyanet edilmeyecektir.

Mal haksız yere kazanılmayacaktır.

Kan davası güdülmeyecektir.

Şeytandan ve deccaliyetten yüz çevrilecek ve sırt dönülecektir.

Allah`ın emri ile helal kılınan eşlerin hakları birbirileri tarafından gözetilecektir.

Kadınların hakları  gözetilecektir.

Kuran-ı Kerim ve sünnet sahabi dönemindeki  gibi yaşanacaktır.

İnsanların bir biri üzerinde üsünlüğü olmayacaktır. Üstünlük ancak takvadadır.

Kimse, babası dahi olsa, bir başkasının suçu ile suçlanmayacaktır.

Allah`a hiçbir şey ortak koşulmayacaktır.

ALTIN ÇAĞIN LİDERİ MEHDİ

Her birliğin olduğu gibi Türk İslam Birliği`nin de bir lideri olacaktır. Bu lider Hz. Mehdi`dir. Biz insanların bu birliğin hemen kurulması için her an samimi gayret göstermemiz gerekmektedir.

Peki Mehdi`nin geleceğini nerden biliyoruz?

Peygamberimiz (s.a.v) tarafından 1400 yıl öncesinde, detaylıca bildirilmiş alametlerden...

Hadiste, Ahir zamanda gerçekleşeceği bildirilen olaylar- Gerçekleşme Tarihi

 1. Kabe baskını ve Kabede kan akıtılması – 1979
 2. İran- İrak savaşı Ekim- 1980
 3. Afganistanın işğali – 1979
 4. Fırat`ın suyunun kesilmesi- 1973
 5. Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi: 1920/1921/1949/1951/1982
 6. Müslümanlar ile Yahudilerin savaşması – 1948/1967/ 1973
 7. İki Ramazanda güneş tutulması -1981/1982
 8. Bir ordunun kaybolması (İrak) –2003
 9. İraklıların parası kalmayacak-2003
 10. İrak`ın üçe bölünmesi- 2003...

Devam ve detay bilgi için www.hazretimehdi.com

ALTIN ÇAĞIN LİDERİ MEHDİ İÇİN PEYGAMBERİMİZ NE DEDİ?

 • “Tüm olarak, yeryüzünün meliki dört tanedir... Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrud ve Buhtunnasır ise kafirlerdendir. Yere, beşinci olarak ehl-i beytimden biri sahip olacaktır. Yani: Mehdi.
 • Dünyanın ömrüne sadece bir gün kalsa bile, Allah (c.c.) benim ehl-i beytimden bir adam gönderecektir. O dünyayı, (daha önce) zulümle olduğu gibi, Adaletle dolduracak. (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhi cilt, 14, Şamil yayıncılık. K. el-Mehdi (35) s.402)

 

Türk İslam Birliğinden Sonra DÜNYA`YA HAKİM OLAN DUYGULAR

Bu dönemde Kuran Ahlakı tam mansıyla yaşanacaktır. Bunun neticesi olarak, günümüz insanlarının sahip olduğu donuk bakışlı asık suratların yerini, inşaAllah mutlu ve huzurlu bir yüz ifadesi alacaktır. Bu ifade, bebeklerde görmeye alışkın olduğumuz görüntüye benzeyecektir.

ALTIN ÇAĞ İÇİN HEMEN ŞİMDİ TÜRK İSLAM BİRLİĞİ

Bu sunum değerli yazar Harun Yahya`nın eserlerinden ve wikipedia.com sitesinden faydalanarak hazırlanmıştır.

 


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."