Sohbetler (6 Ocak 2017; 22:00)


BÜLENT SEZGİN: İyi geceler değerli izleyicilerimiz Adnan Oktar’la Sohbetler’e başlıyoruz.

ADNAN OKTAR: Hoş geldiniz Bülent Bey.

BÜLENT SEZGİN: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.

“Sevgi birliğinde hayır var” diyelim.

Evet, dinliyorum.

KARTAL GÖKTAN: Güvenlik güçlerince Şırnak’ta Gabar Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda iki askerimiz şehit oldu. Dört asker yaralandı.

ADNAN OKTAR: Var mı resimleri?

KARTAL GÖKTAN: Şehitlerimizin resimleri henüz yayınlanmamış.

ADNAN OKTAR: İsimleri ne aslanların?

KARTAL GÖKTAN: İsim bilgisi de yok henüz.

ADNAN OKTAR: İsimsiz de olsalar Allah isimlerini biliyor. Onlara selam ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Allah gazalarını mübarek etsin. Şehadetlerini mübarek etsin. Ne mutlu onlara deccale karşı savaşırken şehit oldular. Allah yatak ölümü vermesin. Allah şehadet nasip etsin. Çok güzel. Güzel bir vuslat, güzel bir kavuşma, büyük bir şeref ne mutlu onlara. Allah sevdiklerine uzun ömür, sabr-ı cemil nasip etsin.

Evet, dinliyorum.

BÜLENT SEZGİN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye üzerine oynanan oyunları anlatırken PYD ve YPG gibi terör örgütleri arkasındaki güçlerin Türkiye’yi hizaya getirme gayretlerine karşı sergilediği duruş nedeniyle Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. “Sayın Bahçeli’ye hükümete ve devletine sahip çıkarken sergilediği vakur duruşu nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

ADNAN OKTAR: Evet, Bahçeli’ye herkes güveniyor Türkiye’de. Herkesin saygı duyduğu, değer verdiği bir insan. Çünkü devlet terbiyesi, devlet şuuru, manevi değerlere ehemmiyet vermek, manevi değerleri korumak, manevi değerlere saygı, değerli büyüğümüzün güzel özelliklerinden. O yüzden bütün Türkiye’de seviliyor. Sağdan Sayın Bahçeli’yi sevmeyen kimse çıkmaz. CHP içinde de sevilen bir insan. Dürüst çünkü. Allah için yaşayan bir insan. Dünyadan elini, eteğini çekmiş bir insan. Sırf Allah için yaşayan insan. Anayasa konusunda da titizliği güzel. Ama bizim yine de anlayamadığımız yönler var anayasayla ilgili. Onları da bir daha yeniden gözden geçireceğiz. Tayyip Hoca’ya biz güveniyoruz da. Sonradan ne olur, ne olmaz. Bölünmeye müsait bir anayasa istemiyoruz.

Faddal bin Şazan Himmad bin Abdülkerim’den nakletti. Resulullah (sav) ferman etti ki diyor, “Kaim Mehdi (as) zuhur ettiğinde insanlar diyecek ki, “Bu nasıl olur? Onun kemikleri uzun zaman önce gevşemiş olması gerekmez mi?”” Artık yaşlı olması gerekmez mi? Şaşırıyorlar gençliğine. ‘Bu yaşta nasıl oluyor’ diyorlar. Daha hala genç. (Bihar’ul Envar birinci cilt sayfa 271)

Ebu Cafer nakletti. Resulullah (sav) ferman etti ki, “Kaiminiz Muhammed Mehdi, Yunus Peygamber’e benzerliği önce yaşlandığı halde gözlenip sonra bir anda gençleşmiş olarak aranıza dönmesidir.” Önce yaşlandığı gözlemlenecek diyor. Sonra bir anda gençleşip, dinçleşip aranıza dönecek diyor.

“Yakup oğlu Yusuf’a benzerliği erkek kardeşi uzakta olmasa da ondan uzak durmasıdır.” Yani kardeşiyle birlikte yaşamamasıdır. Uzak kalmasıdır kardeşinden. “Musa(as)’ya benzerliği zuhurundan evvel talebelerindeki bitkinlik halidir.” Yani bir nevi manevi Ashab-ı Kehf gibi manevi bir uyku hali. “Musa’ya benzerliği zuhurundan evvel talebelerindeki o bitkinlik hali” diyor ama onu kastediyor. Uyku hali Ashab-ı Kehf gibi. “Musa’ya benzerliği zuhurundan evvel talebelerindeki bitkinlik halidir.” (53. ciltte İngilizce çevirinin birinci cildi sayfa 264)

“Mehdi (as)’ın alameti Suriye’den Süfyan’ın çıkmasıdır.” Zaten çıktı gördünüz.

Resulullah (sav)’tan yine hadis; “İmama giderseniz” yani imam Mehdi (as)’a giderseniz. “Allah çözümü yaratacaktır. Allah'ın çözümü yaratmamasının nedeni müminlerin imam Mehdi (as)’ın etrafında çok geç toplanışıdır.” Bu sürecin, bu ızdırabın uzamasının nedeni Mehdi (as)’ın etrafında insanların geç toplanması. Ama bu tabii silsile silsile hadisten aklında kalanı söylüyor. Bu Şeyh Tusi.

Şeyh Sadık (ra) Babası Saad’dan o da Abi bin Umair’den nakletti. Resulullah (sav) ferman etti. “Kaim ne yönüyle Musa İmran’a benzer?” diye soruyorlar Resulullah (sav)’a? Resulullah (sav) dedi ki: “Doğumunun gizli olmasıyla ve kendini insanların gözünden uzak tutmasıyla” diyor. Kendi insanların gözünden uzak olacak.

Şeyh Sadık (ra) Babası Saad’dan o da Abi bin Umair’den nakletti. “Cafer şunu sorduğunu duydum. “Kaim Mehdi (as)’ın İsa Bin Meryem’e benzerliği nedendir?” Dedi ki,  “İsa (as) ile Kaim’in benzerliği her ikisinin de öldü zannedilmesidir.”” Yani öldü diyorlar. Bu başka birisi diyorlar.  Öyle biri vardı ama öldü. Bu başka birisi. İsa Mesih ile benzerliği buradandır diyor Peygamberimiz (sav). Birinci cilt sayfa 263 Bihar’ul Envar’ın.

Hz. Ali (kv)’ye soruldu. “Mehdi (as)’ın Eyüp (as) ile benzerliği nedir?” Dedi ki “Uzun zorluklar ve sıkıntılardan sonra Allah onu ferahlığa kavuşturmasıyla benzer” diyor. 

Mehdi (as) ile ilgili bir hadis var okusana onu.

KARTAL GÖKTAN: “Allahım! Onun zuhurunu, hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla! Eğer Allah seni muvaffak kılarsa onun biatına koş ona tabi ol ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursan ondan asla vazgeçme. Âh -ve eliyele göğsünü göstererek- onu ne de çok görmek isterdim.” (Şeyh Muhammed Bin İbrahim Numani- Gaybeti Numani. Sayfa: 252)

ADNAN OKTAR: Ebul Carud’dan olan hadisi oku. İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın söylediği hadis.

KARTAL GÖKTAN: Ebul Carud der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam bana şöyle buyurdu: “Ey Ebul Carud! Zaman o kadar geçecek ki şöyle söyleyecekler: “Öldü mü? Helak mı oldu? Veya hangi vadiye gitti?” Ve Mehdi’yi arzu edenler de şöyle söyleyecek: “Ne zaman zuhur edecek? Artık kemikleri çürüdü? İşte o zaman zuhuru bekleyin ve onun zuhur ettiğini duyarsanız, buzun üzerinde sürünseniz dahi ona ulaşmaya çalışın.” (Şeyh Muhammed Bin İbrahim Numani- Gaybeti Numani. Sayfa: 170)

ADNAN OKTAR: Mekke’de Medine’de buz yok, o zaman demek ki buz olan soğuk olan bir ülke Mehdi (as)’nin olduğu yer öyle bir yer. Çünkü buz ve soğuk dendiğine göre demek ki Mekke ve Medine’de değil. Hayır, yüze yakın hadis zaten bunu açıklıyor ama ayrıca ona destek olarak.

Bakara Suresi 247’yi oku.

BÜLENT SEZGİN: Şeytandan Allah’a sığınırım. “Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi." Onlar: "Biz hükümdarlığa, ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal (servet) bolluğu verilmemişken, nasıl bizi (yönetmek üzere) hükümdarlık (mülk) onun olabilir?" dediler.” (Bakara Suresi 247)

ADNAN OKTAR: Bak Peygamber var, Peygamber döneminde Allah Mehdi gönderiyor, kurtarıcı gönderiyor. Diyorlar ya hani ‘kurtarıcı yok’ diye işte kurtarıcı gönderiyor Allah. Evet

 BÜLENT SEZGİN: “O (şöyle) demişti: "Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü arttırdı. Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) geniş olandır, bilendir."” (Bakara Suresi 247)

ADNAN OKTAR: Demek ki dedikleri doğru değilmiş. Demek ki kurtarıcı beklemek Kuran’da varmış. Kehf Suresi’nde de bu konu uzun uzun anlatılır, Zülkarneyn bahsinde; kurtarıcı, kurtarıcı bir insandan bahseder Zülkarneyn isimli, peygamber değil bu insan. Vasfı kurtarıcı bir insan olarak Allah tarafından dünyaya gönderilmiş olması yani asrının Mehdisi. Demek ki varmış durup durup ikide bir ‘kurtarıcı yok, kurtarıcı insan yok’ sözü yanlış. O gücü o insana veren Cenab-ı Allah’tır.

Ahir zamanda Müslüman’ın kıymeti çok yüksek çünkü fitne çok yüksek olacak. Karaktersiz, ahlaksız, aşağılık insanların sayısı çok olacak. Müslüman, mazlum temiz kişiliğiyle böyle aşağılık insanların içerisinde İslam’ı Kuran’ı yaymaya gayret edecek, o yüzden sevabı çok yüksek olmuş oluyor. Resulullah (sav) diyor ‘sizden sahabelerden elli kişinin aldığı sevabı bir kişi alır’ diyor ‘ahir zamanda, onlar benim kardeşlerimdir’ diyor. Tabii onu Allah meydana getiriyor ahir zamanın anormal insanlarının çok olması da yine kaderde olan bir şey. Ahir zaman insanlarına bir nimettir bu yani makamlarının yükselmesi için. Yani “niye bu kadar çok sığır var?” Diye düşünülürse; sığır olmazsa, sığır gibi insanlar olmazsa Müslüman’ın değeri olmuyor. Yani ne kadar çok aşağılık insan, karaktersiz insan olursa, ne kadar ahlakı bozuk, kafası bozuk, boş kafalı, sevgisiz, merhametsiz, vatan millet karşıtı, maneviyattan uzak, Allahsız, Kitapsız, zalim, gaddar, nankör, egoist, dengesiz insan ne kadar çok olursa Müslüman’ın değeri de o kadar çok olur. Sığırlar iki çeşittir. Bir; inekler yani dişi olup sığırın inek cinsi vardır yani inek olduğu için karaktersiz, ahlaksızlık yapar, vicdansızlık yapar, dengesiz hareketler yapar. Erkek olana da öküz denir yani kafası hiç çalışmaz, karaktersizlik, ahlaksızlık, küfürbazlık, ağzı bozukluk, çakallık, vatan düşmanlığı, millet düşmanlığı, diğergamlıktan uzak olmak, hayvan gibi yaşamak, hayvan ruhuna sahip olmak, kaba ve görgüsüz olmak, ağzı bozuk olmak, ağzından lağım akmak, kiminle konuşursa konuşsun sevgisiz ve alçak bir üslupla konuşmak bu sığırların özelliği. Dişi olanlarına inek diyoruz, erkek olanlarına da öküz diyoruz. Şimdi onların bir resimlerini gösterelim. Normal çekimlerde iki ayaklı görünüyorlar ama özel mercek sistemi kullanıldığında dört ayaklı oldukları anlaşılıyor böyle, konuşmaları da normalde düz konuşma gibi küfürbaz ve ağzı bozuk oluyorlar ama özel ses düzeneğiyle bakıldığında bu tarz sesler çıkıyor bunlardan. Ben bu sığırları adam edeceğim mi? Edeceğim, zaman alacak ama edeceğiz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bir kere görselde çok etkilenirler, konuşmayla da çok etkilenirler o beyinlerine sürekli kazınır yani görsel de unutamaz, konuşma olarak da unutamaz. Beynine o adeta çelik çivilerle yazılır ve ömrü boyunca beyninde kalır, mühim olan budur onun için acele etmek doğru olmaz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş eğitime devam edeceğiz.

BÜLENT SEZGİN: Adnan Bey, Şırnak şehitlerimizin fotoğrafı gelmişti gösterebilir miyiz?

ADNAN OKTAR: Bakayım.

BÜLENT SEZGİN: Şehit Faruk Yüksel Jandarma Uzman Çavuş.

ADNAN OKTAR: Faruk, Ömer Faruk ne güzel sana Allah ikramda bulunmuş. Allah o ikramı bize de nasip etsin.

BÜLENT SEZGİN: Mustafa Yazgan Jandarma Teğmen.

ADNAN OKTAR: Aslansın sen, kabadayım aslan. Allah senin şerefini bizlere de nasip etsin. Annene babana ne mutlu, sana ne mutlu. Güzel bir nimet içindesin, cennet kuzusu olmuşsun. Biz buradayız ama sen cennettesin, bu bizim için bir nimet senin cennette olman, senin şerefinle övünüyoruz, nurunla övünüyoruz. Annene babana Allah uzun ömür versin.

KARTAL GÖKTAN: Şehit Faruk Yüksel’in bir resmi daha vardı.

ADNAN OKTAR: Bakayım. Kabadayı, aslan, koçyiğit. Allah nuruyla sarsın, Allah çoluğuna çocuğuna sevdiklerine uzun ömür versin.

BÜLENT SEZGİN: Adnan Bey, Amerika’da Florida Eyaleti’ndeki havalimanında silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Bu saldırıda 5 ölü, en az 8 yaralı var şu anda.

ADNAN OKTAR: Florida’da.

BÜLENT SEZGİN: Bir havalimanında silahlı saldırı olduğu öğrenildi düzenlendiği, saldırı havalimanındaki bagaj alım bantlarının orada gerçekleşmiş, şu anki bilgiye göre 5 ölü var, en az 8 yaralı var.

ADNAN OKTAR: İşte ahir zamandayız her yerde bir terör var, kimi silahla, kimi bombayla, kimi ağzını bozarak küfürbazlıkla, kimi ahlaksızlıkla her yerde bir terör. Kimi vatan hainliğiyle, kimi ahlaksızlıkla, kimi alçaklıkla, kimi ağzından lağım akarak çok fazla haysiyetsiz namussuz insan var ama bir zaman içerisinde bunların süratle düzeldiğini göreceksiniz. Yani fırtınanın bir an önce dinmesi için Allah müminlere bu gücü verecek. Denizin fırtınasının teskin olması gibi, kış mevsiminin birden yaz olması gibi düzelme olacak bunu hep beraber göreceğiz.

BÜLENT SEZGİN: Şüpheli gözaltına alınmış Müslüman olduğu iddia ediliyormuş.

ADNAN OKTAR: Evet.

Evet dinliyorum.

KARTAL GÖKTAN: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sevgi üzerine çok uzun bir konuşma yaptı, şunları söyledi: “Bu toprakların harcı yüzyıllardır muhabbetle yoğrulmuştur. Bu millet aşık ve maşuk topluluğudur ama son dönemde aşkımızı sevdamızı çekemeyenler oldu, istedikleri kadar çekemesinler aşıkla maşuk ayrılmaz. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Biz tabii aşkımızı kaybettik bunu da görelim, öyle lafla aşık olunmaz, sevdiğinde yok olabiliyor musun? Gerçek manada aşık odur, diğerleri lafı güzaf. İstanbul'un fethini sağlayan, Rumeli'nin Afrika'nın kapılarını açan sır bu muhabbette aşkta gizlidir.”

ADNAN OKTAR: Tayyip Hocam ne güzel konuşmuş maşaAllah. Bu üslup bütün devlet erkanının dilinde olsun. Bütün hükümet üyelerinin dilinde olsun. Tayyip Hocam güzel bir öncülük etmiş, sevgiyi aşkı ön plana alan bu güzel üslup her yere yayılsın. Şeytanı kovuğuna çekilinceye kadar sevgiyle insanlara yaklaşacağız.

Bu insanların çok olması insanı şaşırtmasın. Kimi teröristtir, kimi ahlaksızdır, kimi vicdansızdır, kimi zalimdir ama bunların hepsi şeytanın ordusudur yani adı terörist olur, işte ahlaksız olur, züppe olur şu olur bu olur falan feşmekan tamamı şeytanın ordusudur. Kuran’da ne diyor şeytan: “Çoğunu, birçoğunu kendime bağlayacağım’ diyor. “Onlara önlerinden arkalarından sağlarından sollarından yaklaşacağım Senin yolundan onları saptıracağım ve onları bozacağım” diyor yani şeytanın esiri haline geleceklerini şeytan söylüyor. Şeytanın esiri olduğunda ne olur? Ağzından lağım akar, küfür akar, pislik çıkar, hiç kimseyi sevmez, nefret insanıdır, nefretin dışında bir şey söyleyemeyecek hale gelir artık o iblis ordusu olmuştur, vahşileşmiş hayvana dönmüştür, insan olmaktan çıkmıştır. “Şeytan sözünü doğruladı” diyor Allah ayette, “hepsini” diyor “şeytan dahil hepsini cehenneme dolduracağım” diyor. Çünkü insan fıtratı sevgi, merhamet, şefkat, dostluk, iyilik ve güzelliğe göredir ama ağzından lağım akan ahlaksız güruhun sevgisizliği sırf ağzıyla kalmıyor, namlusundan da ateş çıkıyor, elinden de ızdırap yöntemleri hiç eksik olmuyor. Ya insanları asıyor kesiyor dövüyor işte kurşunluyor veyahut ağzından çıkan pis iğrenç sözlerle kendince zarar vermeye çalışıyor, bu şeytanlığın çeşitli yöntemleri olmuş oluyor. Müslüman da bunlara karşı daima iyilik ve güzellikle, şefkatle, sevgiyle ve akılcılıkla karşılık veriyor sonunda imtihanı bitiyor Müslümanın. Sonra bu lağım takımı lağım gibi cehenneme akıyor, müminler de nur gibi cennete akıyorlar.

Evet, şimdi dinliyoruz.

BÜLENT SEZGİN: Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz kılmayana baskı yapılamayacağına dair şöyle bir açıklama yaptı Adnan Bey. “Ezana tahammül edemeyenlerin müezzinin üzerine yürümesi ne kadar yanlışsa, namaz kılmayana baskı da yanlıştır. Türkiye’nin hayat biçimi yüzünden en çok saldırıya maruz kalmış kişi bu kardeşinizdir. Hakkımda demediklerini bırakmadılar, eşime çocuklarıma saldırdılar. Benim gibi Karadeniz kökenli, Kasımpaşa’da yetişme biri bile yasal haklarımı kullanmamın dışında bir yola başvurmadım” dedi.

ADNAN OKTAR: Tayyip Hocam doğru söylüyor evet ama çok sevap alıyor. Allah’ın onu koruyup korumasının vesilesiyle sabırlı olması, tevekküllü olması, Allah’ın imtihanına güzel bir karşılıkla karşılık veriyor olması ve Türkiye’nin yüzde 50’sinden fazlası onu destekliyor. O diğer yarısı içinde de onu yine çok fazla destekleyen insan var ama tabii siyasi nedenlerden dolayı başka türlü bir tavır gösteriyorlar, mühim olan ahiretteki neticedir.

Ama küfür olmadan, deccaliyet olmadan olmaz. Şu an ağzından lağım akanlar deccalın ordusudur, ağzından pislik akanlar deccalın ordusudur yani şeytanın ordusudur. Şeytanın ordusuyla müminlerin bir mücadelesi var, şeytanın ordusunun deccalın ordusunun kalabalık olması Müslümanı şaşırtmayacak. Çünkü ahir zamanda deccal dünyaya hakim oluyor, deccal dünyaya hakim oluyor. Şimdi deccalın ordusunun özelliği ağzından lağım akar, pislik akar yani şeytanın iblisin adamı olduğu için onun ağzından normal bir şey çıkmaz yani ağzından nur çıkmaz, ağzından ateş çıkar, pislik çıkar, kükürtlü pis kokular çıkar, iğrenç kokular çıkar ağzından, bu deccalın hakimiyetini gösterir. Müslüman da buna karşı azınlık olmasına rağmen güzel sözle, güzel konuşmayla karşılık vermeye devam ediyor, sonunda Allah taraftarları galip oluyorlar. Allah ‘hizb’ul galibun’ diyor, ‘Allah hizbi galip olandır’ diyor onun için aceleci olmadan sabırla anlatmaya devam etmek lazım.

Mesela Mümtehine Suresi 2’de Cenab-ı Allah, şeytandan Allah’a Sığınırım. “Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler” yani sizinle herhangi bir şekilde muhatap olurlarsa, sizinle herhangi bir şekilde bağlantıya geçerlerse size düşman kesilirler. “Ellerini” nasıl? Silahla, kılıçla, bıçakla veyahut bombayla. “veya dillerini kötülükle size uzatırlar.” Her ikisinin de Allah deccal saldırısı olduğunu söylüyor yani dille elin saldırısını aynı tutuyor yani adam diliyle de pislik yapabilir lağım yöntemleriyle, ağzından lağımla da Müslümana zarar vermeye kalkabilir ki o pisliği Müslümana ulaşmaz, kendinden çıkan lağım kendi başına yağar. Her ahlaksızın ağzından çıkan söz kendi başına yağar, hemen ağzına geri girer yani her ahlaksızdan çıkan söz geri onun başından aşağı onun içine girer onu kaplar, Müslümana gelmez yani özelliği budur. Elinden işte görüyorsunuz polisi vuruyor, askeri vuruyor, şehit de ediyor, bomba atıyor bunlar hep iblisin yani deccalın ordusu olmaktan kaynaklanan tavırlar. Deccalın ordusu şu son zamanlarda daha büyük atağa geçti dikkat ederseniz, daha da azdı, sürekli olarak orada burada asker, polis, halktan insanları şehit ediyor. Mesela yılbaşını kutlamak isteyen gençler bir araya toplanıyorlar onlara haset ediyor, azgınlığından, kızgınlığından, öfkesinden, nefretinden o gençlerin neşesinin güzelliğine asıl haset ettiği için gidiyor onları şehit ediyor. Ne oluyor? Kendisi sonunda her bir kişi için zaten cehennem karşılığı var. Peki öbür mümin ne oluyor? Doğrudan cennete gidiyor. Sen eğlence yerinden onu alıyorsun cennetin ortasına oturtuyorsun, güya kötülük yapmış oluyor. Deccalın hayatını aldığı her insan şehit olur. Deccalın ordusunun ağzından akan lağım da hep deccala geri akar, özelliği budur yani kendi üstüne akar, şer onu kendisini kaplar. Onun için deccalın ağzından, deccalın ordusunun deccalın emrinde olan böyle aşağılık mahlukatın çirkin sözlerinden Müslüman rahatsız olmaz. Çünkü o söz Müslümana asla gelmez yani doğrudan o alçağın kafasına yağar, ağzından içeri akar geri akar. Mümin tahirdir, Allah ayette diyor, “tahir ve temizdir” o yüzden Müslümanı ilgilendiren bir şey yok.

Mümtehine Suresi 2 yeniden okuyorum.  “Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler” kin nefret dolu, sevgisiz ve haset içinde, manyaklaşmış yani. “Ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar.” Yani saldırırlar ahlaksızlık yapmaya kalkarlar. “Onlar sizin inkâr etmenizi içten arzu etmişlerdir.” Kıskandığı neymiş? İman. Neden alçaklık yapıyor? İmanından dolayı. Mesela askere polise saldırının nedeni ne? Vatana millete devlete sadık olduğu için. Niçin asker tercih edilir? Vatan savunmasında görev aldığı için. Allah’a, Kitap’a, dine, imana sadakatinden yoksa o da kendisi gibi birini bulmuş olsa dost olur çünkü deccal taraftarları birbirini koruyup kolluyorlar. Şu an İngiliz derin devletinin çatısı altında, İngiliz derin devletinin kurduğu çatının altında alçakça pis bir ilişki içindeler. IŞİD, El-Kaide, Taliban, PKK, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKPC) yüzlerce terör örgütü, yüzlerce sapkın yapılanma, FETÖ yapılanması da dahil hepsi şu an deccalın emrindeler. İşte bunlara karşı “Al-i Beyt’i Nebevi’nin silsile-i nuraniyesine bağlanan Ehl-i Beyt’ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani zuhur edecek” diyor Bediüzzaman. “Bu deccal komitesini yerle bir edecek” diyor “ilimle irfanla. Kış ayında birden bahar olması gibi, fırtınada denizin birden düzelip sakinleşmesi gibi Mehdi’yle de Cenab-ı Allah dünyayı ıslah edecektir” diyor. “Kıştan sonra baharın gelmesini beklemek gibi Cenab-ı Allah’tan bekliyoruz, beklemekte haklıyız. Hadislerin işareti de budur, bu mutlaka olacaktır” diyor Bediüzzaman inşaAllah.

Mesela Araf Suresi 16. Ayet’te: “Şeytan dedi ki:” yani deccaliyet “Madem öyle beni azdırdığından dolayı” deccalın özelliği ney? Azmış olması. Ne yapar? Gider insanları şehit etmeye kalkar. Ne yapar? Bomba atmaya kalkar. Ne yapar? Ağzından lağım akar, küfür eder, fitne çıkartmaya kalkar, bölücülük yapar, vatanı parçalamaya kalkar. Hakaretler eder. Nefret kokan üslup kullanır yani pisliğin, rezilliğin adeta kaynayan bir membaı gibidir. Araf Suresi, 16 ve 18, “Dedi ki:” şeytan, deccaliyet “Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onlar(ı insanları saptırmak) için mutlaka Senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) oturacağım.” Şimdi dosdoğru yolun üstüne pusuyu nasıl kuruyor? Darwinizm’le kuruyor, materyalizmle kuruyor. Materyalist, Darwinist eğitimle ne oluyor? İnsanların kafasında Allah sevgisi, Allah’a bağlılık kalmıyor. İnkar düşüncesi gelişiyor. Ondan sonra ne oluyor? Ruhu eğer dizginlenmemiş, terbiye edilmemiş, teskin edilmemiş bir nefisse şeytana teslim oluyor. Ondan sonra azma, saldırganlık, dehşet ve şiddet başlıyor. “Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım.” Yani “her türlü imkanı kullanacağım.” Terörle, bombalamayla, silahla, internetten, televizyondan, radyondan, telefondan, her yerden alçaklığını yapacağını söylüyor şeytan. “Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın.” Yani “insanların çoğunu bu şekilde saptıracağım ve onlar Allah’a şükretmeyecekler” diyor. “(Allah) Dedi: "Kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Yani “cennetten, cennet boyutundan çık.” Ama bak, “alçaltılmış” yani şeytana uyanlar alçak bir karaktere bürünmüş oluyor deccala uyanlar. “Ve kovulmuş olarak.” Allah onları hayırdan, nimetten, güzellikten kovmuş oluyor.

Al-i İmran Suresi, 186’da, şeytandan Allah’a sığınırım. “Andolsun” diyor Allah yemin ediyor, “mallarınızla ve canlarınızla” mal ve canla bak, terörist ne yapıyor? Mala ve cana. Bir yeri tahrip ediyor, bir yeri yakıyor, bir yeri yıkıyor yahut insanları şehit ediyor. “imtihan edileceksiniz” demek ki bu imtihan şu an devam ediyor. Çünkü mala ve cana zarar vermiş olduğunu düşünüyor şeytan ve deccal ordusu ve saldırıyor. “ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz.” Bak, “sizden önce kendilerine kitap verilenlerden” mesela şu an Hristiyan aleminden de Musevilerden de, dinin dışına çıkmış, İngiliz derin devletinin emrine girmiş, mesela FETÖ’den, şuradan buradan insanlar da görüyoruz güya “Müslüman’ım” diyor ama. Bak, “kendilerine kitap verilenlerden” yani güya inanç sahibi kişilerden. “ve şirk koşmakta olanlardan” yani gelenekçi, Ortodoks Allah’a eş koşanlardan veyahut Allah’ı ikinci planda görenlerden yani Allah’a önem vermeyen -haşa- kişilerden “elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz.” Bunlar nedir? İşte küfretmek, hakaret, saldırı. Ama kendince eziyet edeceğini düşünüyor. Yani “bu sizde eziyet olur” demiyor Cenab-ı Allah. Yani o amaçla yapılmış sözler. Yoksa deccalın kendine eziyet verir sözleri yani kötü söz onu söyleyenin kendisine döndüğü için ona ızdırap verir. Mümini etkilemez o. “Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir.” Yani “bu alçak insanların, pis insanların kötü sözlerinden etkilenmezseniz, sabrederseniz sabır makamına sabırlılardan makamına erişirsiniz.” Yani bu Allah’ın rızası, rahmeti ve cenneti demektir. “bu emirlere olan azimdendir.” “Allah’ın emrine olan titizliğinizden ve kararlılığınızdandır” diyor Allah.

Fussilet Suresi, 34’te, şeytandan Allah’a sığınırım. “İyilikle kötülük eşit olmaz.” Diyor Cenab-ı Allah. Yani deccaliyetle Mehdiyet. “Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır” Yani ilimle, irfanla, sevgiyle, ikna ederek, Darwinist, materyalist felsefenin yanlışlığını anlatarak deccaliyetin zararlarını uzaklaştır. “o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse” Yani deccala uyan, deccala kendini kaptırmış, şeytana kaptırmış kimse “sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir.” Günlerden beri söylüyorum. Yani bunlar mesela adam sığır sınıfında ama iyi eğitirsen sığırlıktan insanlığa geçer ama sabırlı olmak lazım. Bunlara kendi diliyle cevap vermek, bunları aşağılamak olmaz. Onun için genel konuşuyorum anlatırken yani fert fert söylenmez ama genel anlamda tabii bunların aşağılık olduğunu Allah, ahlaksız olduğunu Kuran’da belirtiyor. “Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar.” (Araf Suresi, 179) Onun için biz sığır demekle aslında iltifat etmiş oluyoruz, çünkü Allah “hayvandan da aşağıdırlar” diyor. Sığır hayvan, Allah bu küfür ehli için, bu ahlaksız ve alçak takımı için “hayvandan da aşağıdır” diyor ayette.

Kötü söz söyleyenin sağlığı bozulur. Bakın yüzlerine, kapkaradır yüzleri, böyle sıhhatsiz ve sağlıksızdırlar. Kötü söz söylenene bakın, elinden yüzünden nur akar, bayağı sağlıklıdır. Allah kötü söz söyleyenin ömrünü kısaltır, sağlığını bozar. Kötü söz söylenene de Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür verir. Bu bütün peygamberlerde görülmüş, bütün velilerde görülmüştür. Küfür hep ızdırap içinde yaşamıştır, hep ruhu cehennem azabı içinde kalmıştır. Bunun sebebi şu; kafirle, ahlaksızla, alçakla Müslümanlar hepsi beraber yaşıyorlar. Şimdi Allah bunların hepsine istihkak veriyor. Yani iyilik istihkakları vardır, hepsinin güzellik istihkakı vardır. Hepsinin de cennette yeri vardır. Bütün insanların cennette yeri vardır ve bütün insanların da cehennemde de yeri vardır. Ama bir insan güzel ahlaklıysa cehennemdeki yeri ona küfredenin, ona azap vermeye çalışanın yahut onu şehit edenin ilavesi oluyor. Yani kendi cehennemine geliyor artı ona ayrılan cehennem de ona ilave ediliyor. Yani çift cehennemi olmuş oluyor. Ve cennette ona ayrılan da yani o kötü insana ayrılan ama yolunu bulsaydı ona verilecek olan cennet nimeti cennet de ona ilave ediliyor, kendi cennetine ilave olarak iki cennet almış oluyor. Her kim ne yaparsa bu şekilde oluyor. Yani ona ayrılan hayır, nimet neyse olduğu gibi müminin üstüne akar, mümine gelecek olan şer de olduğu gibi onun üstüne gider, küfredenin yanlış yolda olanın üstüne gider. Yani Allah öyle bir mükafat sistemi kurmuştur. O yüzden müminler çok sağlıklı sıhhatli olurlar yani saldırıya uğrayanlar, baskıya uğrayanlar. Kötülük yapanlar da simsiyah kesilir. Bakın yüzlerine çok dehşet vericidir halleri, mutlu değillerdir. Psikolojik müthiş ızdırap içindedirler, ruh hastası gibidirler yani çok acı içinde yaşarlar.

Kötü söz söyleyene daima hastalık ve sıkıntı gelir. Hepsi sıkıntıda ve hastalıklıdır. Bakın, dikkat edin kötü söz söyleyip de sağlıklı, mutlu olan tek kişi yoktur. Kötü söz söylenip de sağlıklı sıhhatli olmayan da tek bir kişi yoktur. Hep Allah bereket verir. Ondaki bereketi alır, ona verir. Mümindeki uğursuzluk geldiyse üstüne, üstüne bir hastalık gelecekse, bir dert gelecekse onu alır o küfredenin üstüne götürür. Müminin üstünden hastalık gider ona yapışır. Ona gelecek hayır güzellik de müminin üstüne gelir. Böyle bir sistem kurmuş Cenab-ı Allah.

Cenab-ı Allah diyor ki İbrahim Suresi, 24-27’de “Kötü (murdar) söz ise” yani ahlaksız, alçak insanların ağzından çıkan söz ise kötü küfürler aşağılık ifadeler yani lağım akıyor dedik ya küfür ehlinin ağzından yahut karanlık insanların yahut deccala tabi olmuş şeytana tabi olmuş iblisun ve iblisat, münafikun ve münafikat, kafirun ve kafirat da bak, ne oluyor? “Kötü (murdar) söz ise kötü bir ağaç gibidir. Onun kökü yerin üstünden koparılmış” kökü yerden kopmuş, “kararı (yerinde durma, tutunma imkanı) kalmamıştır.” Artık her an devrilmek üzeredir. Yani “yerden beslenmesi artık onun bereketi sağlığı, sıhhati bitmiştir” diyor Allah. Yani “kökü kopmuştur. Ama mümindeki öyle değildir” diyor. Bak, “Güzel bir söz” güzel bir mümin “güzel bir ağaç gibidir ki, onun kökü sabit” yani sürekli yerden beslenen “dalı ise göktedir.” Sürekli Allah’tan nur alır. “Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir.” Hep sağlıklı sıhhatlidir. Güzel konuşur, güzel yaşar. Bereket bolluk içindedir. Sever, sevilir, nimetler içinde yaşar.

Deccal ne yaparsa yapsın bizim neşemizi kaçıramaz, şevkimizi kaçıramaz. Türkiye büyüyecek Turan olacak, deccalın ülkesi yıkılacak, viran olacak. Yani bunun ikinci bir yolu yok. Her gün eylemlerini artıracak deccal onu söyledim. Daha da artacak 2017’de hadislerin işareti bu. 2018’de de devam edecek, 2019’da da, 2020, 2021’de Allah bizi Mehdi’mize kavuşturacak. İnşaAllah İmam Mehdi’yi Allah’ın izniyle fark edeceğiz 2021’de. Yoksa bu felaketler bu olaylar devam edeceğini Resulullah (sav) bin dört yüz yıl öncesinden bildiriyor. Bol bol şehit veriyoruz fakat sonunda dünya hakimiyeti alacağız. Bak, bu şehitlerin mübarek kanı üzerine dünya hakimiyeti gelecek. Allah dünya hakimiyetini başka türlü vermiyor. Yani hep böyle olmuş mesela Anadolu’ya girişte de Malazgirt’te mesela çok fazla şehit verilmiş sonra Cenab-ı Allah Anadolu’yu nasip etti. İstanbul’un alınmasında da mesela çok fazla şehit verildi Allah İstanbul’u nasip etti. Şimdi dünya hakimiyeti geliyor. Dünya hakimiyetini Allah şehitsiz asla vermez, vermiyor. Onun için Cenab-ı Allah aslanlarımıza uzun ömür versin, fakat şehidimiz olacak onu söyleyeyim. Yani fazla da olabilir. Bu kaderin akışında, kader içinde olan olaylardır. Resulullah (sav)’in anlattığı hadisler, söylediği olaylar bu şekilde gelişeceği görülüyor. 2021’lerde Mehdi (as)’nin elini öpeceğim Allah’ın izniyle. Siz de öpeceksiniz ben de öpeceğim inşaAllah.

Deccalı kızdırmak çok önemlidir. “Deccal” diyor “ancak kızdırıldığında ortaya çıkar” diyor. Bizim eğlencemiz deccalı çok kızdırır. Deccal istiyor ki Türkiye ağlasın, üzülsün, hüzünlensin, matem içinde olsun, sokağa çıkmasın, pazara çıkmasın, hayat dursun. Gece gündüz ağlasınlar, feryat etsinler. Biz güleceğiz, eğleneceğiz, deccalı da her yerde kovalamaya devam edeceğiz ve ezmeye devam edeceğiz ilimle irfanla, kanunla hukukla. Neşemizden, sevincimizden asla bir eksilme olmayacağını deccal gördükçe daha da kuduracaktır. Ey deccal bekle geliyoruz. İnlerine gireceğiz inlerine Allah’ın izniyle.

“Allah esirgesin” diyor. “Senin ailenden birisine bir şey olsa yine eğlenecek misin?” Diyor. Benim aslanlarımı, Güneydoğu’da en yakın sevdiğim kardeşimi kabadayımı vurdular. Biz eğlendik, güldük. Vuslat gecesiydi o. Yani niçin üzülelim? Allah’a kavuşan, şehit olan bir insan için niye üzülelim? Yine benim aslanlarım Güneydoğu’da sıcak çatışmada şehit oldular iki aslanım daha en yakın kardeşlerimden. Yine eğlendik, güldük. Laf mı şu? Yedi gazim var, yedi tane kardeşim. Üstünde kurşun taşıyanlar var, şarapnel parçası taşıyanlar var vücudunda, ameliyatla çıkarılamıyor. Üzülürsen karşı tarafın istediğini yapmış olursun. Deccal senin üzülmeni istiyor, ağlamanı istiyor. Ah-u enin etmeni istiyor, çökmeni istiyor, moralinin bozulmasını istiyor, maneviyatının bozulmasını, gücünün bozulmasını, dikkatinin dağılmasını, iradenin kırılmasını ve seni teslim almayı. Sen dinç, neşeli, sevinç dolu olmaya devam edersen deccal ne diyecek? “Ben ne yaparsam yapayım bunlar yıkılmayacak” diyecek. “O zaman diz çökeceğim” diyecek. Deccala diz çöktüreceğiz yere. “Mehdi’nin” diyor “ayaklarının altında şeytan bizzat Mehdi tarafından öldürülür” diyor. Ayağının altında cin şeytan. Ayağının altında bağıra bağıra ölüyor. O yüzden deccalı sevindirecek hiçbir şey yapmam ve yapılmasını da istemem.

SEMİH MERİÇ: Allah kafirler için “Az gülsünler, çok ağlasınlar.” (Tevbe Suresi, 82) diye bildiriyor.

MEHMET YILDIRIM: Başka bir ayetinde de “Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz.” (Al-i İmran Suresi, 139) diyor Allah.

ADNAN OKTAR: Tabii.

Evet, dinliyorum.

KARTAL GÖKTAN: Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ ve IŞİD gibi örgütlere karşı uyarmak için otuz kadar cemaat ve tarikatla ön görüşme yaptı. Diyanet’in cemaat ve tarikatlardan istediği olmazsa olmaz beş ilke belirlendi. Belirlenen ilkeler arasında açıkça olmasa da Mehdiyet’e karşı gibi duran bir madde de var. Maddeler şu şekilde. Bir; Kendin gibi yaşamayanları dinden çıkmakla suçlamayacaksın, ötekileştirmeyeceksin. İki; İslam’ı kendine göre yorumlamayacaksın. Üç; şiddete karşı duracaksın. Dört; şahıscı olmayacaksın. Şahısları hakikatin yerine ikame edemezsiniz. Baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina edemezsiniz. Biz irademizi bir faniye teslim edemeyiz.

ADNAN OKTAR: Yok ya orada Mehdiyet olsa açık açık söylerler. Güzel aslında beş madde de, orada acayip bir şey yok. Oluyor hakikaten adam yani çok şuursuz olarak mesela bir tarikat şeyhine bağlanıyor. Adam akıl almaz şeyler söylüyor, ne derse kabul ediyor. Mesela Fethullah Gülen Hareketinde kim dediyse artık, mesela “gidin bombalayın” diyor ve “o insanlar eğer orada mahvolursa şehit olurlar” diyor. “Siz de mahvolursanız siz de şehit olursunuz” diyor. Şimdi manyaklık bu ifade, psikopatlık. Yani “gidip bombalayın, asıp kesin” demek, “havadan otomatik silahla tarayın” ve bu adam da bunu dinlemiş olması tam klasik ahmaklık. Yani tam tipik manyaklık. Bunları kastediyorlar. Yoksa Mehdiyet’e karşı yani Hz. Mehdi (as) çıksa zaten Diyanet İşleri Başkanı gider elini öper yani öyle bir şey olmaz. Ama burada öyle bir ifade yok yani. Ama adam kendi kendine çıkar Mehdilik iddia eder, gidip adamı otomatik silahla tarıyor, yani yargılamıyor, düşünmüyor, araştırmıyor, “harama giriyorum” demiyorum. Bu konuda uyarması normal. Beş maddenin beşi de normal gibi görünüyor.

Resulullah diyor ki; “Mehdi (as)’ın yanındaki müminler onunla buluşmayı kuşların yuvalarına dönmeye heveslendikleri gibi hevesle giderler yanına.” Yuvasına nasıl kuş heyecanla dönerse diyor Mehdi (as)’ın yanına da o şekilde kuşlar yuvasına dönmesi gibi Mehdi (as)’ın yanına giderler müminler. “Bunlar dünyada alelade yaşamlar süren kişilerdir fakat Allah’ın gözünde bu kişiler yükseltilmiş ve değerlidirler.” (Bihar’ul Envar 52. Cilt, Sayfa 449)

Peygamberimiz (sav) diyor ki; “Mehdi (as) imdada gelen ve feryadresttir. Feryat edenin yardımına koşan yardım edendir. Allah onu dünyadaki insanların imdadına yetişmesi için gönderecektir.” (El Mehdiyy-il Mev’ud Cilt 1. Sayfa 264/275)

“İnsanlar her yerde bir ıslahatçı aramaya başlarlar, ancak Mehdi (as)’dan başka kendilerine yardım edecek birini bulamadıklarından ona koşmaya başlarlar.” (Bihar’ul Envar Cilt 52)

“Mehdi (as) her an Allah korkusunu kalbinde taşır ve Allah katında sahip olduğu takarruk yakınlık makamından dolayı da gururlanmaz. O dünyaya gönül bağlamaz, bunun için taş üstüne taş yığmaz.” Hiç malı mülkü yoktur diyor. “Onun hükümetinde kimseye kötülük edilmez” yani onun varlık zamanında hiç kimseye kötülük edilmez, hükümet demek hükmettiği dönem. Yoksa bir siyasi hükümet anlamında değil. “Mehdi (as)’ın yardımcıları namaz kılarken bal arılarının vızıltısı gibi ses çıkarırlar” sessiz Allah’ı andıkları için fısır fısır ses gelir diyor.

Kardeşim dini program diyorsun. Bizim programımız dini program değil. Ama ben Müslüman olduğum için tabii dindarca konuşuyorum ama ben düğünde de Allah’tan bahsediyorum, yemek yerken de Allah’tan bahsediyorum, koşarken de Allah’tan bahsediyorum, siz onun için dini program zannediyorsunuz, benim bütün hayatım bu şekilde. Bu program normalde eğlence programı, biz kendi aramızda sohbet ediyoruz, eğleniyoruz ama dinden de bahsediyorum. Benim dinden bahsetmediğim hiçbir yer yok, hayatımın her yerinde yatarken de, kalkarken de, yemek yerken her yerde Allah’tan bahsederim ben.

BÜLENT SEZGİN: “Allah şöyle buyuruyor; şeytandan Allaha sığınırım. “De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.”

ADNAN OKTAR: Bak hayatının her safhasında insan Müslümanca yaşar. Onun için şaşırıyorlar “ya” diyorlar “şimdi nasıl Allah’tan bahsediyor?” Koşarsın, Allah’tan bahsederek koşarsın, yemek yersin, Allah’tan bahsederek, düğüne gidersin, Allah’tan bahsedersin, eğlenirsin, Allah’tan bahsedersin Allah’ın unutulacağı bir yer olmaz.

“İmam Mehdi’nin talebeleri dışarda Hazret’in etrafında pervaneler gibi dönerler. Kendi canlarıyla onu korurlar.” Bak kendi canlarıyla onu korurlar. Mehdi (as)’ın yanında onun korunmasına çok titiz olacağını belirtiyor Peygamberimiz (sav) rivayette. “Mehdi (as) ve talebeleri Allah yolunda şehit olmayı arzu ederler.” B(ihar’ul Envar Cilt 52. Sayfa 308) “Mehdi (as) ve talebeleri Allah yolunda şehit olmayı arzu eder” dua ediyorlar. “Ya Rabbi bize de şehitlik nasip et” diye. Mehdi (as) da dua ediyor, talebeleri de dua ediyor, hep talepleri şehit olmak.

Peygamber Efendimiz (sav) ferman ediyor. “Mehdi (as)’ın alameti memurlarına şiddetli davranıp dakik hesaba çekmesidir.” Çok kararlı bir üslupla onları uyarıda bulunuyor çünkü müminlerin hakkı olduğu için, ahiretlerinde zarara uğramamaları için çok titiz bir uyarma sistemi kuruyor. Bak Mehdi (as)’ın alameti memurlarına yani o konuyla ilgili görevli olan kişi kimse memur demek, “ben buna memur değilim” diyor ya yani bir şeyin üzerine vekil kılınan kişi yahut bir şeyde görevli olan kişi. “Memurlarına karşı şiddetli davranıp dakik hesaba çekmesi” sürekli sorguluyor şunu yaptınız mı? Bunu yaptınız mı? Şu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Ki Müslümanlara zarar gelmesin, İslam’a zarar gelmesin, şahsın kendine zarar gelmesin. Bak “dakik hesaba çekecek” diyor Peygamberimiz (sav). Şiddetli davranıp demek, tabii dövme, sövme anlamında değil yani atak ve coşkulu davranıyor, kararlı davranıyor.

“İmam Mehdi’nin yardımcılarını tanıtırken Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; “Mehdi (as)’ın yardımcıları İmamlarına itaat etme konusunda çok çalışkandırlar.” Çok titizler talebeleri. (Yevm’ul Halas, 223)

Hz. Ali Kerremallahu veche şöyle buyuruyor; “Annem ve babam yeryüzünde insanların göremediği azınlık gruba Mehdi (as) ve talebelerine Allah için feda olsun” diyor. Resulullah (sav)’a diyorlar ya, “anam, babam sana feda olsun” Allah rızası için. Hz. Ali (kv) da diyor ki; “annem, babam Mehdi (as) ve talebelerine Allah rızası için feda olsunlar” diyor.

İmam Ali, Mehdi talebelerini tanıtırken “Mehdi talebeleri yuvalarından çıkmış aslanlar gibidirler. İsteseler dağları yerlerinden sökerler.” Mesela derin devlet yapılanmalarını, karanlık güçleri, ona bağlı güçleri isteseler yerlerinden sökerler. (Yevm’ul Halas, 224)

“Dünyayı fitne ve düşmanlık sardığında, her yer zulüm ve fesad ve yağmayla dolduğunda” diyor Resulullah (sav) “dalalet ve inhiraf kalelerini yıkmak” işte Darwinizm, materyalizm ve işte İngiliz derin devleti gibi karanlık odaklar, deccaliyet gibi karanlık odaklar. “Karanlık ve taş kalpleri tevhit ve insaniyet ve adalet nuruyla aydınlatmak için Allah yüce ıslahatçısını Mehdi (as)’ı gönderecektir.” (El Mehdiyy-il Mev’ud. Cilt 1. Sayfa 310)

“İmam Mehdi birlikte olunan iyi bir dosttur, can kardeşidir, kardeşlerine karşı şefkatli, iyi bir baba gibidir, büyük musibetlerde insanlara sığınaktır” bak büyük musibet. Çok büyük olaylarda insanlara sığınaktır diyor Peygamberimiz (sav). (Usul-u Kafi Cilt 1. Sayfa 225)

İmam Bakır, İmam Mehdi (as) hakkında şöyle buyuruyor; “Yeryüzü Mehdi (as) için dönecektir.” (Kemalu’d-din Cilt 1. bab 32. Sayfa 603)

“Allah o gün dağınık ve perişan kalpler arasında birlik ve dostluğu Mehdi (as)’la sağlayacaktır.” (Kemalüddin Cilt 2. Sayfa 548)

Hasan Tahsin, “Hocam, bağımlınız oldum” diyor. MaşaAllah. 

Resulullah (sav) diyor ki; “Mehdi (as) ve talebelerini yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir, evleri sırtlarındadır” yani sabit evleri olmaz. “Eğer hazır olsalar tanınmazlar, eğer kaybolsalar aranmazlar, hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez, eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez, eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz, onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler ayrı şehirlerde olsalar da.” ayrı ayrı şehirlerde. Bak “cenazelerine bile kimse katılmaz” diyor. Müthiş muhalefet var Mehdi grubuna karşı ahir zamanda. “Hasta olsalar” yine “kimse ziyaretlerine gelmezler, kaybolsalar da aranmazlar” diyor. O onların değerli olmasından kaynaklanıyor Mehdi (as) ve talebelerinin. İsa Mesih’te de öyle.

“İslam’ı IŞİD yerine Adnan Hoca yaysaydı dünyanın çoğu Müslümandı şimdi” diyor. Doğru söylüyorsun çoktan dünyaya İslam hakim olurdu. Çünkü çok korkunç gösterdiler İslamiyet’i. 

Resullulah (sav) diyor ki; “Mehdi (as) insanların en hayırlısı ve yaratılmışların en sevimlisidir.” (Bihar’ul Envar Cilt 52. Hadis numarası 108)

“İmam Mehdi mutedil, mülayim ve itidallidir” yani halim, selim, sakinleştirici, mutedil ve itidalli yani heyecanlanıp fevri hareketler yapmıyor, dengeli ve tutarlı. Demek ki azgın ortamlar olacak, kontrolsüz ortamlar olacak Mehdi (as) da yatıştıracak. Mülayim olacak, mutedil olacak ve itidalli olacak bunların olması için ortamın gergin olması lazım. Şu an Türkiye’nin halini görüyorsunuz.

“İmam Mehdi kendi devrinin en iyi giysilerini giyecek” diyor Peygamberimiz (sav). “Giysileri bizimkilere benzemeyecek” yani o devrin kıyafetlerine benzemeyecek diyor. (El Kafi Cilt 6. Sayfa 444. Bihar’ul Envar Cilt 41. Sayfa 159) Bak “Kendi döneminin en iyi giysilerini giyecek fakat giysileri bizimkilere benzemeyecek” diyor. Sarık, cübbe tarzı değil.                                                  

Resulullah (sav) diyor ki, “Evladım Mehdi (as) geldiği zaman, Ehli Beyt’imden kaim Mehdi (as) ile görüşen, onun müttefikleriyle ittifak eden, onun düşmanlarına düşman olan kişiye güzel haberlerim var.” diyor Peygamberimiz (sav). “Bu kişiler benim arkadaşlarımdır. Benim sevdiğim ve kıyamet gününde benim milletimin en asil olanlarıdır.” diyor. (Kemalüddin cilt: 1 sayfa 286 bölüm 25 No:2) Bak hepsini kaynakları ile söylüyorum.

“Mehdi (as) elini yardımcılarının omzu ile göğsü arasına sürecek, böylece onlar, haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler. Hiçbir karar onlara zor gelmeyecek.” Yani haklarında ne karar verilirse verilsin, insanlar ne derse desin hiç etkilenmeyecekler. Bak, “Böylece onlar, haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler. Hiçbir karar onlara zor gelmeyecek.” İster küfretsin, ister bağırsın, ister konuşsun, ister hakaret etsin ne söylerse, isterse oyun oynamaya kalksın etkilenmeyecekler diyor. (Bihar’ul Envar cilt: 52 sayfa 345 El-Melahim vel Fiten sayfa 205 El-Mekarim cilt:1 sayfa 144-235)

“Hocam, her fırsatta Allah’ı anıyoruz ama sizin müzik dinlemeniz ve aynı anda İslam’dan bahsetmenizi anlamıyoruz.” Kardeşim müzik helal. Yemek yerken Allah’ı anarsın, müzik dinlerken Allah’ı anarsın, eğlenirken Allah’ı anarsın. Yani neden Allah’ı unutman gerekiyor müzikte? Eğlenirken niye Allah’ı unutman gerekiyor? Bu nasıl bir kafa?

SEMİH MERİÇ: Hocam, Allah Hz. Davut (as) için “Her işinde Allah’a yönelen biriydi” diye bildiriyor.

ADNAN OKTAR: Tabii ki.

İzmir’in kabadayısı, İzmir’in aslanı Fethi Sekin’in beslediği köpek var. Köpek çok şeker. Olay yerinde sürekli bekliyormuş. Acayip şeker bir şey. Fethi gönüllere taht kurdu. Kabadayının şahı, kabadayılık aleminin gerçek yiğidi, delikanlısı. Şehitlerin aslanı. Kabadayı böyle olur işte, Fethi gibi olur. Aslan böyle olur. Namı yeter, delikanlılığı yeter maşaAllah.

Mühürdar, “Hocam, eğlence ve din aynı anda olur mu? Aklımızı baştan alırsa ne olacak dünya güzellikleri?” diyor. Niye aklımızı başımızdan alsın? Hiçbir şey bize Allah’ı unutturmaz. Eğlencede de Allah’ı anarsın, koşarken de Allah’ı anarsın, uyumadan önce, kalktığında, her zaman Allah’ı anarsın. Biz Allah’la iç içeyiz. Allah diyor, “Şah damarından daha yakınım size.” diyor. Allah hiçbir yerde unutulmaz. Eğlenirken Allah’ı unutmak ne kadar korkunç bir şey. Müzik dinlerken Allah’ı unutmak ne kadar korkunç. Allah’la bağdaştırılmaması çok acayip. Müzikle, eğlenceyle, güzellikle Allah’ın bağdaştırılmaması çok garip. Allah’ın olmadığı hiçbir yer yoktur.

GÖKALP BARLAN: “Çalışırken şükrederler” diyor Yüce Rabbimiz.

ADNAN OKTAR: Daima, her yerde “Ne ticaret ne bir alışveriş onları Allah’ı anmaktan alıkoymaz diyor.” Cenab-ı Allah.

KARTAL GÖKTAN: “Rabbinin nimetini durmaksızın anlat.” diye buyuruyor Allah.

ADNAN OKTAR: Tabii. Durmaksızın nimet, durmaksızın.

BÜLENT SEZGİN: Ayaktayken.

ADNAN OKTAR: Tabii. “Ayaktayken, otururken, yan yatmışken” diyor. “Yan yatmışken sürekli Allah’ı anın.” diyor Cenab-ı Allah. Adam ‘yan yattım Allah’ı anamam’ diyor. Allah “yan yatmışken an” diyor. Allah’a ahlak mı öğretiyorsun sen?

ERDEM ERTÜZÜN: “Boş kaldığın zaman dua ve ibadetle yorulmaya devam edin.” diyor Allah.

ADNAN OKTAR: Tabii.

İzmir’in aslanı kabadayı Fethi, kabadayıların aslanı, efelerin aslanı. Şu yiğitliğe bak, şu yiğitliğe. Allah senin nurunu artırsın. Ne şereftir, ne güzelliktir, ne asalettir. Hayran olduk yiğitliğine, hayran. MaşaAllah, Allah senin makamını bizlere de nasip etsin. İftihar ediyoruz seninle, iftihar. Aslanımızsın sen bizim maşaAllah. Kürt asıllıymış Fethi. Kürt’ten işte böyle yiğit çıkar, kabadayı çıkar. Dedim, delikanlıdırlar Kürtler. Kürt dedin mi yiğit demek, aslan demektir. Bu memleketin her insanı asildir ve güzeldir. Fethi’yi, kabadayı Fethi’yi, yiğit Fethi’yi bir daha tebrik ediyoruz. Şehitler alemine de buradan selam ediyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ne mutlu onlara. Neşelerine Allah neşe katsın. Cennet soflarındaki o güzel yiyeceklere inşaAllah bizleri de ortak etsinler. Davet etsinler biz de geliriz inşaAllah.

KARTAL GÖKTAN: Cumhurbaşkanımız bugün bir şehidimizin evine ziyarette bulundu Adnan Bey, taziye ziyaretinde. 10 Aralık’ta gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Enes Çiçek’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu Cumhurbaşkanı.

ADNAN OKTAR: İyi, evleri böyle tek tek geziyor Tayyip Hocam çok iyi yapıyor. Allah razı olsun bak, yerde de oturmuş mütevazı, Anadolu delikanlısı, güzel.

KARTAL GÖKTAN: Şehidimizin babasıyla da bir görüntüsü vardı Cumhurbaşkanımız’ın.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah çok iyi olmuş. Tayyip Hocam ne çalışkan. Ben hayret ediyorum. Televizyonu ne zaman açsam canlı yayında. Ya kardeşim bu ne şevktir, bu ne çalışkanlıktır. Hiç yorulmaz mı bu mübarek? MaşaAllah. Hakikaten sabah açıyorum canlı yayında. Akşam açıyorum canlı yayında. Diyorlar şu an Fas’ta. Akşam bakıyorsun Kırşehir’de diyor. Öbür gün bakıyorum Nevşehir’de. Bu nasıl bir şeydir? MaşaAllah anne iyi baksın Tayyip Hocamız’a.

İBRAHİM AKMUGAN: Bazen bir günde iki şehirde miting yapıyor Hocam.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah.

Kabadayı Fethi, aslanların aslanı. İzmir’in aslanı. Adliyede aynı zamanda Kürtçe tercümanlık da yapıyormuş. Bak görüyor musun halbuki orada memur ama adliyeden çağırdıklarında Kürtçe tercümanlık yapıyormuş. Herkese yardım etmesiyle ünlü. Herkesi çok seviyor, herkes de onu çok seviyor. O bölgede onu sevmeyen yok. Herkesin çok sevdiği böyle gözü gibi koruduğu bir insan.

Kabadayıların sultanlarından Ömer Halisdemir. Kabadayı böyle olur, koçyiğit böyle olur. O da nur gibi eli yüzü. Elinden, yüzünden efendilik akıyor, nur akıyor. Cenab-ı Allah çok sevdiği için hemen yanına aldı. Mertliğiyle, dürüstlüğüyle, delikanlılığıyla destan yazdı. Gerçek kabadayı, gerçek efe, gerçek yiğit. İyiler, güzeller habire toplanıyorlar bir arada. Allah nurunu artırsın. Allah güzelliğini artırsın. Cennetteki kardeşlerine selam olsun. Sizi çok seviyoruz, sizinle iftihar ediyoruz, onur duyuyoruz. Afiyet şeker olsun cennet sofraları sizlere. Güzel nimet olarak Allah tarafından sunuluyor. Biz de sizlerle iftihar ediyoruz. Ahirette göreceğiz bu aslanların hayatını. Şehit olduğu an o an olay devam ediyor diye görüyor. O yüzden fark edemiyorlar. Yavaş bir geçişle Allah ahiret alemine alıyor. O cennet alemine, şehadet alemine alıyor. O mesela adamla çatışırken Allah onu galip gösteriyor orada. Fark etmiyor o yani şehit olduğunu bilmiyor. Sonradan anlıyor şehit olduğunu. Ama bir ölüm olarak anlamıyor onu. Allah nasıl yapıyor? Allah’ın sanatı o. Sadece diğer insanların neden gelmediklerini merak ediyorlar. Böyle bir imkan varken niye gelmiyorlar onun merakı içindeler, o kadar. Halbuki hak edene. O güzellik herkese nasip olmaz.

Evet, dinliyorum.

BÜLENT SEZGİN: Amerikan yönetimi, “Eğer Esad halkın üzerinde kimyasal silah kullanırsa bu kırmızı çizgimiz olur ve müdahale ederiz.” demişti. 2013 yılında Esad, Şam kırsalında sarin gazı kullandı. Buna rağmen Amerika Suriye’ye müdahalede bulunamadı ve Esad’ı engelleyemedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry, ilk defa İngiltere’yi suçlayan bir açıklama yaparak, “Suriye’ye müdahale edilememesinin sebebi İngiltere’dir. Biz ilerlemeye karar vermiştik ancak Cameron parlamentoya giderek hava saldırılarının önüne geçti.” dedi.

ADNAN OKTAR: Bu önemli. Bunlar timsah sohbeti gibi olmuş. Hepsi olayın içinde, öyle bir şey yok. Sadece, İngiliz derin devleti ne talimat verirse o olur. Yok, Cameron’mış yok kemerenmiş. Öyle bir konu yok. Kimse kaale almaz onu, öyle bir şey olmaz. İngiliz derin devleti ne derse o oluyor.

Kabadayıların aslanı Fethi, şehidimiz Fırat Çakıroğlu’nun resmi önünde resim çektirmiş daha önce. O resmi bir görelim. Bak kaderi görüyor musun? Cenab-ı Allah’ın hikmeti. Aslanlar hep bir aradalar. Bak onun yiğitliğine özenmiş, onun şehadetine özenmiş, onun resminin önünde resim çektirmiş. Cenab-ı Allah o şerefi ona da nasip etti. Tabii bu şehadetlerin arkasından büyük galibiyet gelecek. Dünya hakimiyetinin ön alametleri bunlar. Şehit, Allah vermesin ama çok artacak şehit sayısı. Sonra dünya hakimiyeti. Dünya hakimiyeti için Allah onu şart koşmuş. Kader öyle yani Cenab-ı Allah’ın kaderi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Şehidimiz Fethi Sekin’in ismini yeni açılacak parka verileceğini ve heykelinin dikileceğini açıklamış. Yakışır kabadayımıza. Çok iyi olur. Kılıçdaroğlu talimat vermiş. O da onun güzelliği. Çok iyi yapmış.

Şimdi kısa bir ara verelim, yine devam edelim.

BÜLENT SEZGİN: Yayınımıza kısa videolar ile devam ediyoruz.


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."