Sohbetler (10 Şubat 2017; 22:00)


BÜLENT SEZGİN: İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar’la Sohbetler’e başlıyoruz inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bu Darwinistlere acıyorum ya acayip çırpınıyorlar, durumları çok vahim. Yedi yüz milyon fosili nereye koyacaklar bunlar? Bir tane fosil getiremiyorlar. Yaratılışı gösteren deliller yedi yüz milyon. Evrimi ispat eden, anlatan tek bir delil getiremiyorlar. Bu kadar paleontolojik delilin içinde bir tane bir şey çıkarmaları gerekmez mi? Sıfır. O zaman teslimiyetin dışında yolları yok. Bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi imkansız. Bak şöyle kilitlenmiş proteinin olması için proteine ihtiyaç var, bitti sıfır ihtimal.

“Sevgi birliği esenliktir” diyelim.

Bir Zamanlar Darwinizm var benim kitabım göstersene kapağını müzik eşliğinde. Bir zamanlar olan Darwinizm’dir. Biz zamanlar üstüyüz, iki zamanlıyız hem an, hem gelecek inşaAllah. Kardeşim bak biz zer aleminde, zer aleminde insan olarak mükemmel yaratıldık kaş, göz, ağız, burun, kollar, vücut mükemmel. Peygamberler peygamberlik göreviyle yaratıldı. Peygamberler yani makamları verilmiş. Herkes orada Mehdi (as) da orda, İsa Mesih herkes orada Allah’ın karşısındalar, çıplak değil cennet kıyafetleri üstlerinde, kıyafet güzel düzgün kıyafet. Cenab-ı Allah Rabbimiz soruyor: “Ben sizin Rabbiniz miyim?” “Evet Ya Rabbi bele” diyorlar “bele sen bizim Rabbimizsin.” “Rabbiküm, Rabbimizsiniz” diyorlar. Mehdi (as)’a soruyor Cenab-ı Allah: “Çok çile çekeceksin, acı çekeceksin buna rağmen görevini yapacak mısın?” “Ya Rabbi severek, aşkla görevimi yapacağım” diyor. Peygamberine soruyor bak “sana” ayet Kuran ayeti bak “sana birisi gelecek” diyor. “Ama bu kitaplı peygamber olmayacak” diyor. “Bir elçi, tebliğci bu geldiğinde bu kişiye yardım edecek misin?” Diyor. Allah’a yemin ediyor yardım edeceğim diyor Peygamberimiz (sav). İsa Mesih’e soruyor bak “sana birisini getireceğim birisi ama bunun kitabı olmayacak bu kişinin, bu gelen kişinin ona yardım edecek misin?” Diyor. “Edeceğim Ya Rabbi yardım edeceğim yemin ediyorum” diyor. Musa (as)’a soruyor Cenab-ı Allah: O da yemin ediyor. Nuh (as)’a soruyor, yemin ediyor. Zer aleminde bütün insanlar yaratılmış mı? Mükemmel kusursuz Peygamber artık, Hz. Muhammet (sav) aynı görüntüsüyle, Hz. İbrahim (as) aynı görüntüsüyle, Mehdi (as) aynı görüntüsüyle kıyafetli çünkü peygamberleri Allah hiçbir zaman için çıplak tutmuyor ne cennette, ne de zer aleminde kıyafetli, hepsi yaratılmış. Herkes orada dünyada Lenin, Stalin falan onlar da orada bak Mao herkes orada, Darwin de orada. Darwin’e Allah soruyor: “Ben senin Rabbin miyim?” Diyor. “Evet Ya Rabbi Rabbimsin” diyor. Stalin’e soruyor diyor ki: “Ben senin Rabbin miyim?” “Evet Rabbimsin Ya Rabbi” diyor. Lenin’e soruyor, “Sen Benim Rab olduğumu biliyor musun?” Diyor. “Senin ilahın olduğumu kabul ediyor musun?” “Evet kabul ediyorum Ya Rabbi” diyor. Sonra yavaş yavaş Allah bunları anadan, babadan doğuyor gibi göstererek dünyaya sunmaya başlıyor. Öldürüyor önce ölüyorlar, sonra dünyaya sunmaya başlıyor yeniden öldürdükten sonra dünyaya sunuyor. Ee? Nerde burada evrim? Ne evrimi ya yaratılmış başta, sen diyorsun ki dünyada evrim geçirdi. Kardeşim bak bütün insanlar, bütün insanlar daha önce, daha kainat yokken, Bing bang dediğiniz olay daha yokken insanlar yaratıldı. Nerede burada evrim? Kuran’da evrim var diyorsun nerde? Bırak bunları, Adem (as)’le, Havva (as)’ya da Cenab-ı Allah zer alemindeyken soruyor: “Ben sizin Rabbiniz miyim?” “Rabbimizsin Ya Rabbi” diyor. Onları cennet moduna alıyor, boyutuna alıyor cennet. Cennette evrimin ne işi var? Cennet cennet bak bizim bahsettiğimiz yer cennet. Adem (as)’le, Havva (as)’yı nerden getiriyor? Cennetten dünyaya, zer aleminden cennete, cennetten dünyaya. Nerede burada evrim? Zer aleminde de evrim yok, cennette de evrim yok. Adem (as)’le, Havva (as) ne diyorsunuz? Evrimle oldu diyorsunuz.

Araf Suresi 172, “Hani Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine” bak “kendi nefislerine karşı şahidler kılmış.” Nefis ne demek? Beden, beden sahibi, beden, akıl ve iman sahibi bak görüyor, duyuyor, düşünüyor, muhakemesi var, beden sahibi. Bak “nefislerine karşı şahidler kılmıştı” şahit olunuyor insan olduğu için. "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (demişti de) Onlar: "Evet (Rabbimiz'sin), şahid olduk" demişlerdi. (Bu,) Kıyamet günü: "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir.”

Al-i İmran Suresi 81, “Hani Allah,” şeytandan Allah’a sığınırım. Peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı.” Kimden? Peygamberlerden. Peygamber olarak ordalar. “Andolsun” diyor Allah “size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini kitabı doğrulayan” tasdik eden “bir elçi” bir Mehdi “geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?" bak “ağır bir yük” diyor Allah “aldınız mı?” Peygamberler ne diyor? “İkrar ettik Ya Rabbi, Öyleyse şahid olun, Ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım" demişti” Allah. Bing bangden evvel yani ilk patlama denilen Bing bangden evvel. Daha bak zaman yok, daha mekan yok. Bak zaman, mekan yok daha, Bing bang de yok ortada. Bing bang biliyorsunuz on beş milyar yıl evvel falan. Kimler var? Hz. Muhammed (sav) var, Hz. Osman (ra), Ali (kv) herkes orada, Mehdi (as) orda, İsa Mesih orda. Peygamberimiz (sav)’e diyor ki Cenab-ı Allah: “Birisi gelecek birisi ona yardım edeceksin” diyor. Peygamberimiz (sav)’e kim geldi? Peygamberimiz (sav) kime yardımcı oldu? Bir tek Mehdi (as)’a yardımcı oluyor. Mucizeleriyle ona yardımcı oluyor. İsa Mesih kime yardımcı oluyor? Mehdi (as)’a yardımcı oluyor inşaAllah. İkisi de söz vermişler Allah’a.

Bunlar üniversite hocası falan olunca mesele hallolacak zannetti halbuki zeka ayrıdır, akıl ayrıdır, bilgi ayrıdır. Zeka, akıl ve bilgi bunlar ayrı ayrı şeylerdir yani bilgili olmak illaki akıllı olmak değildir, zeki olmak da illaki akılla olmak değildir, akıllı olmak da illaki bilgili olmak değildir, zeki olmak da illaki bilgili olmak değildir. Bunların üçünün bir arada olması gerekiyor, olmadığında ezim ezim ezilirsin ilimle irfanla, kanunla hukukla, bilimle, teknolojiyle. Biraz eksik, biraz fazla olması bile fark ettirir.

CAN DAĞTEKİN: Siz söylemiştiniz Hocam, “Peygamber Efendimiz (sav) üniversite bitirmedi, Allah ona hikmet verdi, hikmet ayrı bir şeydir” demiştiniz.

ADNAN OKTAR: Tabii.

Yaratılıştan önce daha kainat yok, zaman mekan yok bak Tevrat’ta geçiyor “Yaratılıştan önce Yüce olan, Kutsal olan Allah tarafından yedi şey belirlenmişti, yaratılmıştı. Bir; Tevrat, tövbe, cennet, cehennem, arş, kutsal mescit ve Moşiyah Mehdi.” Nerde geçiyor bu? (Babil Talmud’u 51/A) Babil Talmud’unda. “Dünya yaratılmadan önce” Tevrat’ta geçiyor yine bu, “yedi şey yaratılmıştı. Bunlar Tevrat, tövbe, Adn cenneti” Tevrat’ta geçiyor Adn cenneti Kuran’da da var Tevrat’ta da var aynen Adn cenneti. “Cehennem, Allah’ın arşı, mescit ve Moşiyah Mehdi’nin adı.” İsmi şudur diye biliniyor. Yahudi alimler biliyorlar. “Kralın adı sonsuza dek yaşasın, güneş durdukça adı var olsun.” (Nedarim 39/b) Bak dünya çapında, dünya çapında konu kapandı. Fransız gazetelerini takip ediyorum bir tane evrim teorisiyle ilgili tek bir ifade yok. Halkacı takımı eskiden halka buluyoruz falan diyordunuz ya ne oldu? Her hafta halka buluyordu bunlar, bozuk halka bulduk işte yok eksik halkayı bulduk falan değil mi? Hep derlerdi ne oldu? Halkalar patladı mı? Halkaları patlattık demek ki, darmadağın olmuşlar ilimle irfanla. 79’daki sayılarına bak 1979. 99’daki sayfalarına da bakın hep evrimle ilgili her hafta ama her hafta en az haftada bir, iki kere halka bulundu, halka bulundu hep böyle haberler vardı, ne oldu şu an? Bak iki kere deneme yaptılar, ya dedim bak bu doğru değil ayıp yapıyorsunuz, koskoca adamsınız sakallı, bıyıklı bu ara fosil diye gösterdiğiniz canlı timsaha ait dedim doğrusu bu dedim, “evet ağabey” dediler “yalan söyledik” dediler, “doğru” dediler.

OKTAR BABUNA: Dünyanın sekizinci harikası ida, lemur fosili dediniz siz.

ADNAN OKTAR: Baktım direkt lemur. “Ya” dediler “Ağabey biz bu konuda da yalan söyledik” dediler “kusura bakma” dediler.

OKTAR BABUNA: Hepsi özür diledi Hocam, hepsi özür diledi.

ADNAN OKTAR: Dünya çapında özür dilediler.

OKTAR BABUNA: BBC, New York Times hepsi özür diledi.

ADNAN OKTAR: Bütün televizyon kanalları özür diledi. Bak dedim bir daha yaparsanız yine özür diletirim dedim. “Yapmayacağız ağabey” dediler. Hakikaten sözlerinde durdular helal olsun.

OKTAR BABUNA: 2009’tan beri yok Hocam, o 2009’da oldu ida olayı bitti maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bir daha yalan yok aferin, güzel utanmayı biliyorlarmış. Evrim teorisi bitti yok öyle bir şey, putperest dinidir, eski bir pagan dinidir. Yaratılışı tesadüflerle açıklar. Firavun ne diyordu: “Nil’in bataklıkları boydan boya burada bu killerden tesadüfler sonucu bütün canlılar oluştu” diyordu. “Ve bu Nil’in de Allah’ı benim” diyordu, “bütün buraların ilahı benim” diyordu. Ne oldu? Şu an nasıl İngiliz derin devletinin başı ne diyor? “Ben Allah’ım” diyor. Firavun da aynısını söylüyor. O da diyor ki “tesadüfler sonucu oldu” diyor. Firavun da “tesadüfler sonucu oldu” diyor. Her ikisi de pagan dinidir, dolayısıyla yollar kapandı bundan sonra çırpınmanın bir alemi yok. Darwinizm’in bilimle alakası yoktur. Laiklikle falan ne alakası var, ne kadar samimiyetsiz izahlar. Laiklik Kuran’da geçer. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Sizin dininiz size, benim dinim bana” bu kadar bak ne kadar kısa laikliğin özeti var görüyor musun? “Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize.” Ben senin dinine karışmam, sen de benim dinime karışma, kimse kimsenin inancına karışmasın anlamı bu ayetin. Gelenekçi Ortodoks Müslümanlar ne diyor biliyor musun bu ayet için? “Nesh edildi” diyor “hükmü kalktı” diyor işine gelmediği için. Allah’ın hükmünü sen nasıl kaldırıyorsun ortadan? Sen istediğin kadar kalktı de duruyor ayet Kuran’da.

SEMİH MERİÇ: Çalışmalarınız vesilesiyle Hocam inşaAllah en az evrim teorisine inanan ülke Türkiye çıktı yapılan istatistikler sonucunda.

ADNAN OKTAR: Kardeşim millet keyifle gülüyor evrim teorisi dedin mi ne alakası? Kardeşim tesadüften bahsediyorsun tesadüf, proteinin yapısı anneler dantel yapıyor ya böyle büyük dantelden daha karmaşıktır. Her atomun yeri belli olması lazım biri altta, biri üstte, biri kenarda herkesin yeri belli olacak, bir tanesi yerini değiştirdi mi toksik zehirli maddeye dönüşür, hepsinin yerinde olması lazım. Bak bunun oluşması için başka proteine ihtiyaç var. Yani mümkünü yok, mümkünü yok o yüzden bize bu masalı anlatmayı bıraksınlar ayrıca demagoji de yapmasınlar yok sekülerizm, tekülerizm kardeşim bırak bilimsel görünümlü lafları etmeyi, süslü laflar işte asıl siz yapıyorsunuz, bende süslü laf nerde var? Tamam Osmanlıca konuşmayı kastediyorsan o ayrı, o bir güzelliktir arada sırada konuşuruz.

Halkı korkutmaya yönelik bir üslup, gerilim üslubu faciaya dönüşür bu çok tehlikeli olur. Genellikle konuşmalarında korkutma üslubu var. “Hayır derseniz hain olursunuz. Hayır derseniz Türkiye çöker. Hayır deseniz iç ayaklanma olur.” Nereden çıktı bu kardeşim? Daha yeni söylediniz siz “anayasayı değiştirelim” diye. Tamam, kabul değiştiririz. Ama böyle dayatma gibi bir üsluba gerek yok. İnsanları germeye gerek yok. Çok tehlikeli olur bu. Bunun hemen düzeltilmesi lazım. Hemen geriye adım atılması lazım. Korkuyla gelen bir anayasandan ne olur? Türkiye karışmasın diye adam kalben “hayır” diyecek. Ama başımıza bela gelmesin diye de “evet” diyecek. Anayasa içine sinmeyecek kabul etmeyecek. Ama korkudan dolayı, panikten dolayı da  “evet” diyecek. Başımıza iş çıkmasın diye. Böyle bir şey olur mu? Güzelce ikna edersin, anlatırsın. Severek Türkiye'nin yüzde sekseni “evet” der.  Akılcı bir üslupla anlatırsın. Millete bu paniği yaşatmanın alemi ne? Bu gerilimi yaşatmanın alemi ne? Durduk yere. Şu an bir şey olmadığına göre hayırdan sonra da bir şey olmaz. Evetten sonra da bir şey olmaz. Yani evet dendiğinde. Hayırcılardan hesap sorulacak gibi bir hal, üslup var. Türkiye'nin yarısı bu. İç savaş mı olacak? Ne yapmamız gerekiyor öyle bir şeyde. Ne kadar yakışıksız bir söz kardeşim. Hepsi bizim vatandaşımız. Adam “evet” de der “hayır” da der. Hiçbir şey olmaz. Hayır diyen de başımızın tacı. Evet diyen de başımızın tacı. Hepsi hürmet ettiğimiz insanlar. Ne hain, ne de ahlaken çökmüş insanlar. Nur gibi bu vatanın tertemiz evlatları. Bu üslubu bırakın çok tehlikeli bu üslup. Korkuyla gelen bir anayasadan ne çıkar? Milletin eli, ayağı boşalacak diyecek ki “biz buna evet demezsek battık mahvolduk. En iyisi diyelim de başımıza bela gelmesin.” Böyle bir şey olur mu? Adama güzelce konuları anlatsan, ikna etsen, kalbi rahatlasa da evet dese olmuyor mu? Ne zorunuz? Ne kaybedecek bir şey var burada?

Korkutma üslubu çok yoğun. Millet tamam Türkiye’nin başına bir şey gelmesin, bela gelmesin. Ama içine sinmeden, içten kabul etmediği halde korkudan dolayı “evet” diyecek. Bunu kimin vicdanı kabul eder? Böyle şey olur mu? Güzel bir anayasa hazırlandıysa millet severek kabul eder zaten. Korkutmaya ne gerek var yani? Güzelce anlatın. Hayır, siz anlatamıyorsanız biz anlatalım. Bana bilgi gönderin anlatayım. Fakat kaynak bulamıyorum. Kime danışacağımı bilmiyorum. Gelsin birisi anlatsın aynısını anlatayım burada. Milletin yüzde doksanı kabul eder. Etmeyecek bir şey yok. Yeter ki doğru olduğunu anlayalım. Bilmediğimiz bir şeye korku belasına evet mi diyelim yani? Şu an hayır’ın hükmü geçerli değil mi kardeşim? Şu an hayır’ın hükmü geçerli. Hayır denmiş gibi şu an Türkiye’de çünkü anayasa yok. Eski anayasayla devam ediyor. Ve Başkanlık Sistemi de yok. Normal devam ediyor. Ama hiçbir sorun çıkmıyor. Peki, referandumun sabahında niye Türkiye büyük bir belanın içine girmiş olsun? Hiçbir şey olmaz. Hayır’dan sonra bak hiçbir şey olmaz. Hiçbir sorun çıkmaz. Evetten sonra da hiçbir sorun çıkmaz. Delikanlı millet kimse yamukluk yaptırmaz. Darbe de yaptırmayız. Sıkıysa gelip çıksınlar ortaya bakalım ne oluyormuş? Öyle bir şey olmaz. Hükümeti de destekliyoruz. Öyle bir sorun da yok. MHP’ye de destek veriyoruz. AK Parti’ye destek veriyoruz. Ve büyük bir kitle olarak destek veriyoruz.  Niye sorun çıksın kardeşim? Mesela her ilde üç hatip tutulacakmış onlar dolaşıp anlatacaklarmış. Kardeşim Allah rızası için önce şuraya bir gelsinler. Bir kişi hatip. Burada bal, baklava da ikram ederiz. Ne istiyorsa yaparız. Gelsin bana bir anlatsınlar. Nedir bu olay? Hayırlıysa, güzelse nedir zorumuz niye uzatalım ki? Ve niye hayır çıksın öyle bir şeyde o zaman. Ama insanları korkutursan adam yani bizim milletimizin damarı gururlu bir damardır. Korkutmaya kalkarsan aksini yapar. Bu şekilde yaklaşılmaz. Bu şekilde olmaz. Bizim milletimiz yiğit. Hayırlı olan, güzel olan bir şeyi hemen kabul eder. Ne zoru yani?

Kardeşim ben düşünüyorum Allah vermesin hadi sabah kalktık yüzde elli beş hayır mesela. E ne yapacağız? Türkiye bitti mi diyeceğiz? Hiçbir şey olmaz. Bir gün evveli neyse bir gün sonrası da aynı. Tıkır tıkır sistem devam eder. Hayır, yine referandum yapabilirsin. Başka bir konu da sorabilirsin. Onda da belki evet çıkar. Bir hafta sonra yine bir referandum yap onda hayır çıkar. Ama hükümet gider. Çünkü büyük bir halk desteğine sahip hükümet. Niye sorun çıksın? Biz sağ iktidarı istiyoruz Türkiye’de. Sorun çıkması için sebep yok ki.

Üniter yapının riski açısından pek bir şey olacak gibi görünmüyor benim anayasan anladığım kadarıyla. Bir kişide evet, çok fazla yetki toplanıyor hakikaten bu doğru. Mesela Tayyip Hoca’ya bir şey olmuş olsa. Belki Şamil Tayyar onu demek istedi. Tayyip Hoca’ya bir şey olmuş olsa Allah esirgesin bu geniş yetkiyle biri gelecek. Adam ne yapacak biz nereden bilelim. Tayyip Hoca bizim bildiğimiz kendi evladımız, kendi insanımız, kendi kardeşimiz. Bütün Türkiye ezberden tanıyor. Ona bizim güvenimiz tam. İsterse bunun yüz misli yetki verilsin hiçbir sorun çıkmaz. Adaletli, makul, dengeli bir insan. Onda anormal bir şey çıkmaz. Ama daha önce anayasa kitapçığını başbakanın kafasına atan adamlar çıktı burada Türkiye’de. Şimdi öyle bir adamın eline geçtiğini düşün yetkinin. Ne yapacağız? Anayasa’da da var. Değiştiremezsin de.

“Hocam, hayırlı akamlar referandumdan evet çıkarsa başkanlığa aday olur musunuz? İyi yayınlar Hocam.” Ne kadar meraklılar böyle. Kardeşim ben ömrüm boyunca siyaseten uzak dururum. Ve ömrüm boyunca da siyasete girmeyeceğim asla ve kesinlikle. Benim asla kabul etmeyeceğim bir şey siyaset. Ben bütün milletimin hepsini seviyorum. Ancak katilse, zalimse onlardan uzak durum. Onun dışında herkesi severim ben.

Yok, kardeşim şempanze şempanze olarak kalmıştır. İnsan insan olarak kalmıştır. Bir kere şempanzenin zaten şuuru yok. Şuur yok hayvanlarda onu anlamıyor adamlar. İnsanda bilinç var. Hayvanda bilinç yok. Şempanzede bilinç yok. İsterse normal Avrupalı adam bir gibi olmuş olsa bile o hayvandır. Bilinç olmadığında hayvan olur. Bilinç olması lazım insan olması için. Bunu da anlamıyorlar. Tipinin yakışıklı olması… Goril cinsleri falan var insanın aynısı hatta onun kadar yakışıklı bilmiyorum böyle tipler bazen olmuyor. Geçenlerde vardı adam artist gibi yani. Renkli gözlü falan gördünüz mü? Ama bilinç yok adamda kuş gibi bakıyor. Var mı onun resmi?  Birçok delikanlıdan daha yakışıklı. Pazular falan da kas yapmış falan. Ama bilinç yok. Bilinç olduktan sonra karıncada bile olsa karınca insan olur. O hukuken de fıkhen de insandır. Eğer karıncada insan gibi bilinç olursa yani insan şeklinde konuşabilirse, şuuru açıksa o da insandır artık. Bilinç olması gerekir. Beynin içinde gören bir göz, “ben görüyorum” diyen bir göz “ben duyuyorum” diyen bir bilinç olması lazım. Budur asıl insan olan varlık.

“Allah aşkıyla sevdiğim ruhum. Allah'ın izniyle sen olduğun sürece güzel Türkiye’mize bir şey olmaz inşaAllah. Rabbim en doğruyu sana ilham ediyor maşaAllah” Reyhan Aksoy.

“Sizi çok seviyoruz” Balıkesir’den Seda ve Hilal. Çok şeker ikisi de bayağı güzeller. İkisi de çok nurlu. Aslan onlar maşaAlllah.

Tuğba’nın annesi göndermiş Viyana ekibi. Vay vay vay. Ümmeti Muhammed toplanmış ne şeker insanlar maşaAllah.

İnsanla şempanzenin ortak atası yedi milyon yıl diyor. Kardeşim yedi milyon yıl önceye ait fosillere bakıldığında net olarak şempanze ayrı gidiyor insan ayrı gidiyor. İkisini birleştiren bir sistem hiç görülmemiş. Öyle bir şey yok. Bir ara fosil yok. Öyle olması için çok patolojik, bozuk milyonlarca, yüz milyonlarca fosil olması lazım.  Tek bir tane bile yok. Bu bir putperest inancı. Sen şempanze diyorsun. Şempanzenin bambaşka vücut yapısı var. Onun oluşması için diyorsun kromozomlarında bozukluklar oldu. Üst üste üst üste. O bozukluklara ait fosil kalıntıları olması lazım bozukluklara dair. Milyonlarca. Bunlar yok. Hayvan yaşamış, soyu tükenmiş. Hayvan Piltdown Adamı diyorlar zaten o meşhur biliyorsunuz. Uydurma hurafedir. Adamlar birçok parçayı ekleyerek elde etmişler. Her kafatası insan için kullandıkları bir oyunun içerisinde. Her birinin ayrı bir oyunu var. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Zaten ellerinde üç-beş tane fosil var böyle. Ama kullandıkları fosiller de yine mükemmel varlıklara ait. Yine ara fosil değil. Ama onların da sahtesini yapmışlar. İşin acayipliği bu. Mesela tek bir dişten adam kafatası oluşturmuşlar.  Demek ki adamın tırnağı mırnağı ellerine geçse. Onu da Cüneyt Arkın gibi bir şey yapacaklar. Böyle bir kafaları var.

BÜLENT SEZGİN: Geçen gün izlediğimiz video vardı maymunla ilgili.

ADNAN OKTAR: Göreyim. Yakışıklılığa bak. Birçok delikanlı ister böyle yakışıklı olayım. Saçlar, şu tip, bakışlar. Hayvanın şuuru yoktur, şuur. Bilinç. Mesela bilinci olsa bu hayvanın bu insan olmuş olur. Kanunda hukukta insan olmuş olur. Bilinç olması lazım.

Biraz fosil göster de şu evrimcilere.

KARTAL GÖKTAN: Antilop kafatası 83 milyon yıllık.

ADNAN OKTAR: Hani evrim teorisine göre bu değişip adam olması gerekiyordu.

KARTAL GÖKTAN: Sekoya dalı fosili 50 milyon yıllık Kanada’da bulunmuş. Dünyanın en büyük ağaç türü.

ADNAN OKTAR: Kaç milyon yıllık?

KARTAL GÖKTAN: 50 milyon yıllık.

ADNAN OKTAR: Onların dediğine göre ağaç şu an bilim adamı olması gerekiyordu.

KARTAL GÖKTAN: Günümüzde ki sekoya ağacının yaprağının resmini de gösterebiliriz. Kuzey Amerika’da.

ADNAN OKTAR: Aynısının tıpkısı.

KARTAL GÖKTAN: Trilobit fosili. Trilobitler kambriyen patlamasında 540 milyon yıl önce ortaya çıktı. Tek gözünde üç bine yakın mercek var. Toplamda altı bin mercekle su altında mükemmel bir görüşe sahip. Evrimciler böylesine mükemmel gözlerin ortaya çıkışını açıklayamıyorlar. 

ADNAN OKTAR: Bir daha.

KARTAL GÖKTAN: Trilobitler bundan 540 milyon yıl önce kambriyen patlamasından ortaya çıktılar. Tek gözünde üç bine yakın mercek var. Toplamda altı bin mercekle su altında mükemmel bir görüşe sahip.

Meşhur coelacanth fosili. Evrimciler tarafından balıklarla amfibiyenler arasında güçlü bir ara form delili sayılıyordu. Ama 1938 yılında güney Afrika’da canlısı yakalandı. Hatta Evrimci J. L. B. Smith bu konuyla ilgili şöyle söylüyor? “Yolda dinozora rastlasaydım daha çok şaşırmazdım.”

ADNAN OKTAR: Bir daha.

KARTAL GÖKTAN: Meşhur coelacanth fosili. Evrimciler tarafından balıklarla amfibiyenler arasında güçlü bir ara geçiş formu olarak delil sayılıyordu. Ancak 1938 yılında güney Afrika’da canlısı yakalandı bu canlının. Hiçbir değişiklik olmadığı görüldü.

ADNAN OKTAR: Dolayısıyla şırrak diye konu açığa çıkmış oldu.

Nedir bu?

KARTAL GÖKTAN: 50 milyon yıllık yarasa fosili. Bilindiği gibi yarasanın son derece gelişmiş bir sonar sistemi var. Çok gelişmiş duyma ve gelen sesi analiz etme sistemine sahip. Sonar öylesine hassas ki yarasalarda sıfır nokta altı milimetre (0.6 mm) kalınlığındaki telleri bile uzaktan algılayabiliyor. Günümüzdeki yaşayan örneği ile hiçbir farkı yok.

ADNAN OKTAR: Aynısının tıpkısı, tıpkısının aynısı. Bir daha olayı anlat.

KARTAL GÖKTAN: 50 milyon yıllık yarasa fosili görüyoruz. Bildiğimiz gibi yarasanın çok güçlü bir sonar sistemi var. Çok gelişmiş duyma ve gelen sesi analiz etme imkanına sahip.

ADNAN OKTAR: Değişiklik var mı?

KARTAL GÖKTAN: Hiçbir değişiklik yok.

ADNAN OKTAR: İşte bak bu tarz bir çalışma bekliyoruz onlardan. Fosili getirecek cayır cayır anlatacak bize. Yoksa bilimden bahsetmesinler. Bak bizimki bilim. Paleontolojik delilleri sunuyoruz. Onlardaki bilim değil hayal.

KARTAL GÖKTAN: 33 milyon yıllık kaplumbağa fosili görüyoruz. Amerika'da bulunmuş.  Aynı günümüzdeki kaplumbağanın.

ADNAN OKTAR: Taşlaşmış hiçbir değişiklik yok. 33 milyon yıldan beri değişikliğe uğramamış. Bu kaplumbağa şu an üniversitede okuyor olması gerekiyordu onların dediğine göre. 33 milyon yıl. Evrim teorisinin anlatanlar böyle konuşsunlar benimle. Bunun dışında kabul etmem. Paleontolojik delil yoksa mikrobiyolojik delil yoksa yoktur. Ne bilimden bahsediyorsunuz? Ayıp yapıyorsunuz.

Nedir bu?

KARTAL GÖKTAN: Bu gördüğümüz de kaplumbağa fosili. 125 milyon yıllık.

ADNAN OKTAR: 125 milyon yıldan beri değişiklik yok. Delil böyle olur.

Evet, dinliyorum.

KARTAL GÖKTAN: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu temaslarda bulunmak için Londra’ya gitti. Ancak tarihte ilk defa görülen bir durum oldu ve başbakanlık konutunun kapısının önüne gelen Netanyahu, kapı açılmadığı için uzun sayılabilecek bir müddet kapıda bekletildi. Ne yapacağını şaşıran Netanyahu defalarca basını selamlayarak durumu geçiştirdi. Yapılan açıklamada İsrail Başbakanı’nın beklenilenden biraz daha önce geldiği için kapıda kaldığı söylendi. Bir video da vardı.

ADNAN OKTAR: Kendilerince oyun yapıyorlar. Çok ayıp yapıyorlar. Bir devletin başkanı geliyor, başı geliyor. Sen de onu ağırlamak için hazırlık yapmışsın. Kapıda da yardımcıların, mihmandarların içeride hazır olacak ve kapı açık olarak bekleyeceksin.  Bu nasıl bir saygı anlayışı, bu nasıl bir münasebetsizliktir, nasıl bir densizliktir? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Kendinizi mahcup ediyorsunuz, kendinizi küçük düşürüyorsunuz. Kendi ahlakınızı ortaya koyuyorsunuz. Bu oyun sizin kendi başınıza döner ve kimse de unutmaz bu yaptığınızı. Ne kadar ayıp. Devletin başını sen kapıda bekleteceksin. Mahcup ettiğini zannediyorsun. Kendini mahcup ediyorsun. Ne olduğunu gösteriyorsun, kişiliğini gösteriyorsun, ahlakını gösteriyorsun. Ayda, yılda olan bir şey. Yıllar sonra bir başbakan oraya ziyarete geliyor. Böyle bir karşılama ben ilk defa görüyorum.  Ne yapmak istiyorsunuz? Bu münasebetsizliğin kökenini dünya bir araştırsın. İngiliz derin devletinin ne olduğunu insanlar bir anlamaya çalışsın. Aylardan beri anlatıyorum anlamazdan geliyorlar.

Eksi (-) 35 derecede soğukta namaz kılan askerlerimiz Mehmetçik, yiğitler.

KARTAL GÖKTAN: Evet, görebiliriz.

ADNAN OKTAR: Bak Eksi (-) 35 derece. Bak dikkat edin eksi (-) 35 derece. Eksi (-) 10’da falan insan ne hale gelir düşünün eksi (-) 35 derece.

“Gerçek şu ki” şeytandan Allah’a sığınırım “insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip-geçti.” (İnsan Suresi, 1) Annenin karnında bekliyor dokuz ay sonra insan oluşuyor. Bu evrimle bunun ne alakası var? “Lem yekun şey’en mezkûrâ (mezkûran). Değildi bir şey zikredilen, adı geçen” doğru bir sperm önce bir zigot ve sonra insana dönüşüyor. Evrimin bununla alakası yok. “Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın” “ayetinde işaret edilen kişi Darwin’dir” dediler diyor. Tamam, gitmiş bakmış. Adam ne diyor “Eğer” diyor “bir ara fosil bulamıyorsak putperest inanç çöker” diyor. Adam arıyor, tarıyor, bakıyor. Bizler de baktık, herkes bakıyor, bütün bilim adamları bakıyor. 700 milyon fosil bulunuyor hepsi yaratılışı ispat ediyor. Allah’ın yarattığı bir sistem var sen dışarıdan gıda aldığında vücuduna o yayılıyor gıda olarak. Mesela et yiyorsun, etin içindeki magnezyumu atom olarak vücut seçiyor, vücut hücresi, atomu. İnsan gözüyle görünmüyor, mikroskopla da, elektron mikroskopta dahi görülmeyen magnezyum atomunu hücre görüyor ve alıyor onu. Demiri görüyor demir atomunu alıyor. Ve demiri alıp ilgili mesela kan hücresine gerekiyor. Getirip kan hücresine enjekte ediyor, veriyor. Magnezyumu ilgili yerlere gönderiyor kas ve kemik yapısına gönderiyor. Floru alıyor dişe gönderiyor, fosforu alıyor beyine gönderiyor ve kaslara gönderiyor. Fosforu tespit etmek mümkün değil tek olarak, atom olarak. Ama hücre bunu tespit edip gönderiyor. Yakalıyor alıp gönderiyor. Her safhası mükemmel.

KARTAL GÖKTAN: Yaratılış Atlası’nın Avrupa’ya ulaşmasından sonra halkın evrime olan inancı yıkıldı. Avrupa’da Fransız Sciences L'actualité Dergisi Fransa’da Yaratılış Atlası’nın dağıtımından sonra meydana gelen büyük etkinin ardından halka açık bir anket düzenledi. “Evrim konusundaki düşünceleriniz” başlıklı anket sonuçlarına göre halkın yüzde 92’sinin evrime inanmadığı ortaya çıktı.

ADNAN OKTAR: Yüzde 92. Kim vesile oldu? Kardeşim ilk gün ses çıkmadı. “Ya” dedim “kitapları denize döktüler herhalde bunlar” dedim. İkinci gün de ses çıkmadı, üçüncü gün abov “Ya biz ne yaptık?” dedim. “Fransız tarihinin en karanlık günü” diyor bak “bütün, bütün hayatımızın” diyor “bütün tarihimizin en karanlık günü, gökten felaket yağıyor” diyor. Akıl almaz feryat ettiler, akıl almaz feryat. Almanya’da yapılan anket sonucu ne? Danimarka’daki anket ve İsviçre’deki?

BÜLENT SEZGİN: Almanya’nın en önemli yayınlarından Die Welt Gazetesi’nin internet sitesinde “Yaratılış” konulu bir anket düzenlendi. Ankette sorulan “Size göre yaşam nasıl oluştu?” sorusuna katılımcıların yüzde 86’sı “Allah yarattı” şeklinde cevap verdi.

ADNAN OKTAR: Vay be, evet.

KARTAL GÖKTAN: Danimarka’nın yüksek tirajlı günlük yayınlarından Ekstra Bladet Gazetesi’nin internet sitesinde yer verdiği anket sonuçlarına göre Danimarkalılar artık evrime inanmıyor. Anketteki “İnsanların maymundan geldiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna Danimarka halkının yüzde 88’si “Hayır” cevabını verdi.

ADNAN OKTAR: Evet. İsviçre’yi de anlat.

KARTAL GÖKTAN: İsviçre’nin yaygın okunan gazetelerinden Blick’in internet sitesinden düzenlenen.

ADNAN OKTAR: Blick.

KARTAL GÖKTAN: Evet.

ADNAN OKTAR: Gazeteleri de gösterseniz iyi olur.

KARTAL GÖKTAN: Yaratılışa inananların oranı yüzde 85 çıktı maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Kaynaklarını da gösterin, gazeteleri de gösterin de.

OKTAR BABUNA: Allah bir ayette Hocam şöyle buyuruyor inşaAllah Firavun, Hz. Musa (as)’ya “Eski nesillerin durumu nedir?” diye soruyor Hz. Musa (as) da “bunun bilgisi benim Rabbimin Katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz” diyor inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Evet. İki tür anlam çıkıyor bir kaderdedir Allah zaten bilir. Bir de ahir zamanda onları bozacak, darmadağın edecek kitaplar olacağına işaret ediyor inşaAllah.

Evet, dinliyorum.

BÜLENT SEZGİN: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkenin insanlarına aşık olduğunu belirten şöyle bir konuşma yaptı; “Kardeşlerim bu hayırcılar var ya bunlar sadece laf üretirler. Bunlarda hizmet yok ama biz size aşığız, biz Ferhat’ız sizler de Şirin. Bu aşk olursa olur. Yan gelip yatarak bunlar olmaz. Bu aşk olursa boğazın altına Avrasya Tüneli’ni yaparsınız, Osman Gazi’yi yaparsınız. Biz dertliyiz be. Biz bu millete aşığız onun için koşacağız” dedi.

ADNAN OKTAR: AK Partili olup “Hayır” diyenler de var, MHP’li olup “Hayır” diyenler de var, CHP’li olup “evet” diyenler var, PKK’lı olup “evet” diyenler de olur. Böyle demeye gerek yok. “Hayır” çıkması ihtimaline karşı da üslubun çok ılımlı ve ortalı olması gerekiyor. Türkiye’nin yarısı neredeyse, kırka kırk. Yapılan anketler öyle görünüyor. Yüzde 20 de kararsız gibi görünüyor. Şimdi böyle bir üslup ne derece doğru olur? Halkın yüzde 40’ı neden karşıya alınsın? Onlara da sahip çıkın, onlara da sevgiyle yaklaşın ne gerek var?

BÜLENT SEZGİN: Avrupa’daki bazı anketler gelmişti Adnan Bey.

ADNAN OKTAR: Oku, göster.

BÜLENT SEZGİN: Die Welt’in anketi.

KARTAL GÖKTAN: Almanya’nın önemli yayınlarından Die Welt internet sitesinden yaptığı ankette “Size göre yaşam nasıl oluştu?” diye sordu. Katılıcıların yüzde 86’sı “Allah yarattı” diye cevap verdi.

ADNAN OKTAR: Evet.

KARTAL GÖKTAN: Süddeutsche Zeitung Almanya’nın en büyük gazetelerinden internet sitelerinde bir anket düzenledi. Evrimin gerçekleşip gerçekleşmediğiyle ilgili. İnsanın bir yaratıcının eseri olduğuna inananların oranı yüzde 87.

ADNAN OKTAR: Devam.

KARTAL GÖKTAN: İsviçre’nin yaygın okunan gazetelerinden Blick’in anketi yaratılışa inananların oranı yüzde 85 çıktı.

ADNAN OKTAR: Evet.

OKTAR BABUNA: Fransızlar “Gökten felaket yağdı” demişlerdi. “Atom bombası düştü” demişlerdi “gökten.”

ADNAN OKTAR: Bir tane, iki tane değil.

Caner “Hz. Nuh (as)’un dokuz yüz elli yaşında olması yaşın değil, getirdiği dinin süresidir” diyor. Bunu ben o zamanlar söylemiştim ona. Böyle diyenler var falan diye. Aslında böyle bir şey yok. Dokuz yüz elli yıl gerçekten yaşamış. Çünkü yakın zamana kadar yüz altmış beş yaşına kadar yaşayan insanlar vardı. O da dokuz yüz elli yıl yaşamış doğru o.

Yaratılış Atlası’nı dağıttıktan sonra ellinin üzerinde ülkede basında yağmur gibi haberler çıktı, bak ellinin üzerinde ülkede.

BÜLENT SEZGİN: Yine okuduğumuz anketlerden birisini gösterebiliriz.

KARTAL GÖKTAN: Fransız Sciences L'actualité sitesinde yapılan anket “Evrim konusundaki düşünceleriniz” başlıklı anket sonuçlarına göre halkın yüzde 92’si evrime inanmıyor.

ADNAN OKTAR: İşte bu kadar. Harun Yahya Yaratılış Atlası’nın Avrupa’da etkisini gösteren haberler var mı örnekler?

KARTAL GÖKTAN: Evet, var. Belçika’da yayınlanan A Voix Autre isimli gazetede Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası isimli eserinin Fransa’da oluşturduğu etki “Kulisler arkasında yaşanan panik ve yaratılışçı literatür hiçbir dönemde bu kadar güçlü olmamıştı” ifadeleriyle yer aldı.

ADNAN OKTAR: O zaman şimdi kısa bir ara verelim.

BÜLENT SEZGİN: Evet, kısa videolarla devam ediyoruz.

NİHAN TOKLU: Yayınımıza evrim teorisinin açmazlarını konuşarak devam ediyoruz inşaAllah. 


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."