Mehmet Zait Kotku Hazretleri'nin hayatı


20. yüzyılın en büyük İslam alimlerinden biri olan Mehmet Zahid Kotku Hazretleri İslam ahlakının yayılması için uzun yıllar hizmet etmiş, çağımıza ışık tutan mübarek şahıslardan biridir.

1897 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir.

Ailesi Şirvân'a bağlı, eski bir hanlık merkezi olan Nuha'dandır.Kafkasya'da bir dağ eteğinde bulunan bu yöreden Osmanlı-Rus Harbi sırasında Anadolu'ya göç etmişlerdir.

Mehmet Zahid Kotku Hazretleri 1917 yılında Gümüşhane Tekkesi'ne giderek Şeyh Ömer Ziyaeddin Efendi Hazretlerine bağlanmıştır. Ziyaeddin Efendinin vefatı üzerine Gümüşhânevî Dergâhı şeyhi Tekirdağlı Mustafa Fevzi Efendi'nin yanında manevi eğitimlerine devam etmiş ve önde gelen talebelerinden biri olmuştur.

Pek çok insanın hidayetine vesile olan sohbetlerinde klasik ilmihal bilgilerini değişik ve güncel kanıtlarla açıklamış, Kuran ayetlerini ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in hadislerini de aktarmıştır.

Zahid Kotku Hazretlerinin, hafızası çok güçlüydü ve konuşması çok ılımlı ve kalplere hitap eder şekildeydi. Halka hitabı çok güzeldi, karşısındakine her zaman söz fırsatı tanır, kesinlikle bildiği bir şeyi bile sanki ilk duyuyormuş gibi bir tavırla dinler, mânâlı ve nükteli cevap verirdi.

Sohbetleri hoş, hutbeleri fevkalâde celâlli olurdu. Hutbe esnasında sesini yükseltir, şevk ve heyecanla ve irticâlen konuşurdu.

Kendisi farklı sözlerinde yalnızca bilmenin değil, bildiğini uygulayarak ilmi hayata mal etmenin gerekliliğine de değinmiştir.

Mehmed Zahid Kotku Hazretleriruhun temizlenmesinin, kirlerden paslardan arınmasının, ancak fedakarlıkla, feragatle kısaca "Allah yoluna harcamak"la mümkün olduğunu anlatmıştır. Bu amaçla Hakyol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı'nın kurulmasına öncülük etmiştir.

Nasihatlerinin temelini, "Müslümanların kardeş olduğu" gerçeği oluşturmuştur. Kardeşliğin bir gereği olan yardımın, hizmetin tam olarak yerine getirilmesini istemiştir.

Müslümanlar için en önemli temennisi ise bir İslâm birliğinin kurulmasıdır. Bu temennisini Hocamız şöyle ifade etmiştir:

"İnşaAllah az bir müddet sonra ... diğer müslümanlar da hürriyetlerine kavuşur ve sonra da hep bir araya gelip elele verirler de dünyanın en muazzam ve yıkılmaz bir devleti olurlar." (Mehmet Zait Kotku Cennet Yolları, Seha N. İstanbul 1985, s. 207)

13 Kasım 1990'da Hakk'ın rahmetine kavuşan Değerli alim Mehmed Zaid Kotku Hazretleribir sohbetinde Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili olarak ise şunları ifade etmiştir:“ 'Ey Ümmetim, ben sizi bir Mehdi ile tebşir ederim (müjdelerim). Zamanlarınızın korkunç günleri olacaktır. Korkunç günlerinizden sonra sizi hayırlı bir günle tebşir ederim(müjdelerim).…"

" İyi dinleyiniz. ‘İnsanların ihtilafa düştüğü bir devirde çıkacak’ ‘Zelzelelerin, felaketlerin, tuğyanların, isyanların olduğu bir zamanda’ Bu Zat çıkacak. ‘Bu Zatın gelmesiyle yeryüzü adalete boğulacak’ Ortalık adalet dolacak, Hz. Ömer’in devri gibi herkes adalet, rahatlık, huzur içerisinde olacak". ‘Nasıl ki zulme, cevre, felaketlere düşmüştünüz onun mukabili adalet olacak’ ‘Gökteki Melekler de Ondan razı olacak. Enbiyalar da Ondan razı olacak, yerde yaşayanlar da Ondan razı olacak.’ ‘Malı “müsahat” ile adalet ile dağıtacak..". 


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler