Münafık, müslümanların bağlılığını ve şevkini arttırır

Adnan Oktar’ın 22 Kasım 2017 tarihli A9 TV sohbetinden


ADNAN OKTAR: Münafığın iyi yönü Müslümanların birbirine kenetlenmesine sebep olur. Müslümanların gafil olanlarını uyandırır, şevklerini artırır, heyecanı artırır. Mücadele azmini, cihat azmini artırır.  Cihat derken cehdetmek, gayret etmek azmini artırır. Müslümana hayat daha güzel gelir. Allah’ın nimetlerinden daha çok zevk alır, cenneti genişler, bereketi genişler. Münafık atak yaptıkça mümin gençleşir, dinçleşir, sağlık sıhhat kazanır. Münafıkta da bu tam tersi etki yapar onda da çökme, yaşlanma, hastalık, ağırlaşma, bereket bozukluğu, sıkıntılar ve belalar şeklinde kendini gösterir. Dikkat ederseniz kardeşlerimize her münafık atağında bağlılık daha artarak gelmiş, daha bir nuraniyet, daha bir şevk, daha bir heyecan olmuştur.

Münafık eğer Müslümana saldırmazsa Müslümanlarda meskenet olur, bitkinlik olur çok tehlikelidir o Allah esirgesin. İçine kapanabilir zamanla Müslümanlar, onun için münafık atakları Müslümanlarda çok muazzam canlanma, şevklenme, heyecanlanma, birlik ve beraberlik ruhunu müthiş genişletir. Bu Allah’ın hikmeti Peygamberimiz (sav) zamanında da öyle münafıklar çok şevklendirici, çok Müslümanları çok heyecanlandırıcı vesile oluyorlardı. Dolayısıyla münafık mümin için bir nimettir. Hem manevi makamı yükselmesi açısından hem şevk ve heyecanın artması hem birlik ve beraberlik ruhunun güçlenmesi hem Peygamberimiz (sav)’e karşı sevgi, sahabeye karşı sevginin artmasında da, o devirleri düşünmemizde de ve geçmiş dönemlerdeki münafıkları da görerek Peygamberleri sevmemize de mühim bir vesiledir. Çok heyecan vericidir. Allah onu bir nimet olarak müminlere yaratır. Münafıklarda da çökme vesilesidir. Azap meselesidir çok ciğeri yanar  münafıkların.

Müslümanlara münafık çok dinçlik verir. Mesela adam içine kapalı ise dışa dönük olur, hareketsizse hareketlenir. Birbirlerine sevgileri artar. İttifak artar, küfürle mücadele artar. Kendi değerlerini daha çok fark ederler, ne kadar önemli olduklarını daha çok görürler. Çünkü kıyas olduğu için daha büyük bir nimetin içerisinde olduğunu eski nimetlere göre daha büyük bir nimetin içinde olduğunu hisseder.


DEVAMINI GÖSTER