Kuran Dışı İslam'ın Dehşet Verici Dünyası -5-

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

35. Şemsettin Özaykan: Heykel haramdır, canlının resmini çizmek haramdır

Heykeltraş, insanların resmini ya da geyik diyelim ya da aslanların resmini çiziyorsa, bundan para kazanıyorsa bu haramdır. CANLININ RESMİNİ ÇİZMEK YÜZDE YÜZ HARAMDIR, KEBAİR BİR GÜNAHTIR, GELİRİ DE HARAMDIR. Heykel yapma, ağacı ovalama, taşı ovalama, ondan canlı ruh taşıyan bir varlığa benzetmek bu çok büyük günahtır. Geçen bir parka gittim, sevindim güzel bir park yapmışlar bir baktım önüme büyük bir aslan heykeli koymuşlar yüzüne tükürdüm, çıktım oradan.

Kuran’da heykelin haram olduğuna dair ayet yoktur. Tam tersine Hz. Süleyman’ın sarayında heykellerin kullanıldığı anlatılmıştır:

Sebe Suresi 13 Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. "Ey Davud ailesi, şükrederek çalışın." Kullarımdan şükredenler azdır.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

34. Cübbeli Ahmet Hoca: Kadınlarla konuşmam

Başka kadınlarla, kızlarla muhataplığım hiç olmaz benim öyle bir şey , ne fetva veririm ne telefonunu dinlerim, ne fetva soranlara cevap veririm, kadınlarla eskiden beri çocukluğumdan beri hiç konuşmam, görüşmem, telefon hiçbir şeyim yok.

Kadını potansiyel suç unsuru olarak görmek Kuran’a aykırı din anlayışının en korkunç yönlerinden biridir.

Tahrim Suresi 1- ... Allah'ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. 

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

36. İhsan Şenocak: Fotoğraf çizmek resim çizmek haram

FOTOĞRAF ÇİZMEK KESİNLİKLE HARAM ÇİZMEK Efendimiz (sav) buyuruyorlar ki KIYAMET GÜNÜ EN AĞIR AZABA UĞRAYACAKLAR O FOTOĞRAF ÇİZENLER, RESİM ÇİZENLER OLACAKLAR BUYURUYOR.

Kuran’da resmi veya fotoğrafı haram kılan bir hüküm yoktur.

Bakara Suresi, 78 Kitabı bilmezler; (bildikleri) bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir ve yalnızca zannederler.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

37. Cübbeli Ahmet Hoca: Heykel haramdır

KESİNLİKLE HARAM OLAN KISMI HEYKEL KISMIDIR yani gölgesi olan suretler, aslan heykelidir, hayvan heykelidir, kuş heykelidir bunlar hep harama girerler. İnsan heykelidir hep harama girerler. HARAM OLAN HEYKEL KISMI HANGİSİDİR, CANI OLANLARDIR onun için Hadis-i Şerifte ne buyuruyor kim bir heykel yaparsa, gölgeli bir suret yaparsa bu kişiye azap edilecek.

Kuran yeterlidir. Allah Müslümanları Kuran’dan sorguya çekecektir ve Kuran’da heykelin haram olduğuna dair bir hüküm yoktur.

Ankebut Suresi, 51 KENDİLERİNE OKUNAN BU KİTABI (KURAN’I) SANA GÖNDERMİŞ OLMAMIZ ONLARA YETMİYOR MU? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

38. İhsan Şenocak: Dövme yaptırmak kaş aldırmak haramdır

Daha güzel görünmek için müdahaleler yaparsa bu caiz değildir, haramdır. Efendimiz (sav) “ALLAH’IN LANETİ ONLARA OLSUN” kime olsun DÖVME YAPANLARA YAPTIRANLARA SONRA ONLAR Kİ KAŞLARINI ALANLAR VE KAŞLARINI ALDIRANLAR, BUNLARA DA ALLAH’IN LANETİ BUNLARIN ÜZERİNE OLSUN.

Bakara Suresi, 79 Artık vay hallerine; kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah katındandır" diyenlere. Artık vay, elleriyle yazdıklarından dolayı onlara; vay kazanmakta olduklarına.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

46. Faruk Beşer: Bunun üzerinde tartışma yapmanın bir anlamı yok. RESİM YAPMAYI YASAKLIYOR İSLAM. Canlı resmi yasaklıyor ve sahih hadislerde canlı bir insan, canlı bir şey resmi yaptığınızda kıyamet günü Allah, ‘hadi buna can ver bakayım’ diye sizi hesaba çekecek diyor. Duvarlara asılmasını yasaklıyor.

Kuran’da resim yasak değildir, haram değildir. Kuran İslamı’ndan uzak yaşayanlar ise öğrenegeldikleri hurafeye dayalı inancın devam etmesini isterler.

Araf Suresi, 70 Dediler ki: "Sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarınızı bırakmamız için mi geldin? Eğer gerçekten doğru isen, bize vadettiğin şeyi getir, bakalım."

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

52. Seyyid Muhammed Bütün: Tavla oynamak caiz midir, kesinlikle ve kesinlikle 4 mezhebe göre, bakın Şafi, Hanefi, Maliki, Hanbeli, 4 mezhebe göre de bak hiç mezhep de kabul etmiyor. 4 MEZHEBİN TAMAMINA GÖRE TAVLA OYNAMAK HARAMDIR, ZIKKIMDIR. Elini domuz kanına bulaştırmış gibi olur diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani o adam domuz yemiş ve elini domuz kanına bulaştırmış gibi o kadar günaha girmiş olur diyor. Satranç oynamak da aynı şekilde, Hanefi mezhebine göre, Maliki bir de Hanbeli mezhebine göre HARAMDIR SATRANÇ OYNAMAK. Satranç ne, putlardır. Yok bilmem at, öbürü falan. Onlar caiz olmayan şeylerdir.

Al-i İmran Suresi, 78 Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. "Bu Allah katındandır" derler. Oysa o, Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı (böyle) yalan söylerler.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

55. Cevat Akşit: Koluna mesela ejderha, timsah resmi iğnelettiriyor hiç çıkmayacak şekilde Peygamber (sav) diyor ki LANETLİDİR DİYOR, BEN ONA LANET EDİYORUM DİYOR ben de duyuruyorum İmam şafi hazretleri diyor ki O KOLU KESMEK LAZIM DİYOR KES AT ORASINI DİYOR

Kuran’a göre dövme yaptırmak haram değildir. İslam’a Kuran’da olmayan haramlar eklemek Allah’ın yasakladığı bir tutumdur.

Nahl Suresi 35- Şirk koşmakta olanlar dediler ki: "Eğer Allah dileseydi, O'nun dışında hiçbir şeye kulluk etmezdik, biz de, atalarımız da; ve O'nsuz hiçbir şeyi haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Şu halde elçilere düşen apaçık bir tebliğden başkası mı?

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

56. Kerem Önder Efendimiz (sav) saç ektirene, dişlerini inceltene kaşlarını inceltene ve dövme yaptırana Allah ve melekleri lanet etmiştir buyuruyor.

 

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

57. Cübbeli Ahmet Hoca: Kaşa form vermek şekil vermek caiz değildir. Böyle inceltmek şeklini şeyden çıkartmak uygun görülmemiştir. O kaşı almak bir uzvu kesmek gibi.

Kaş almak, diş ve dövme yaptırmak Kuran’da haram değildir. Müslümanlar sadece Allah’ın Kuran’da bildirdiği sınırları korumakla yükümlüdür.

Nisa Suresi, 105 Şüphesiz, Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana Kitabı hak olarak indirdik. (Sakın) Hainlerin savunucusu olma.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

40. Cübbeli Ahmet Hoca: Saçı siyaha boyamak haramdır

SAÇI SİYAHA BOYAMAK HARAMDIR. KADIN İÇİN DE HARAMDIR ERKEK İÇİN DE HARAMDIR SİYAHA BOYAMAK İlk siyaha boyayan Firavun’dur ve lanet vardır. Siyaha boyamayı asla müsaade etmiyoruz.

Kuran her şeyi açıklamıştır ve Kuran’da saç boyamanın haram olduğunu bildiren bir hüküm yoktur.

Yusuf Suresi, 111 (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin 'çeşitli biçimlerde açıklaması' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

47. Cübbeli Ahmet Hoca: Jilet ile traş olmak haram mı? Evet onu anlattık, izah ettik haramdır. 4 mezhebin imam müçtehitlerine göre haramdır.

İslam kolaylık dinidir, insanların üzerine hayatlarını zorlaştıran yasaklar getirmez.

Taha Suresi, 2-3 Biz sana bu Kur’an’ı güçlük çekmen için indirmedik, ‘İçi titreyerek korku duyanlara’ ancak öğütle-hatırlatma (olsun diye indirdik).

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

61. Mustafa Karataş: DÖVMEYE GELİNCE Peygamber Efendimiz (sav)’in LANETİ VAR DÖVME ÜZERİNE (Peygamberimiz) dövmeyi de hiç beğenmemiş ve LANET OLSUN DEMİŞ DÖVME YAPANA VE YAPTIRANA

Yunus Suresi 59- De ki: "Allah'ın sizin için indirdiği sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan, haber var mı? Söyler misiniz?" De ki: "Allah mı size izin verdi, yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz?"

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

62. Cübbeli Ahmet Hoca: DÖVME HARAMDIR. Allah dövme yapan yaptıran kadına erkeğe lanet etmiştir yani rahmetinden uzak etmiştir haramdır.

Enam Suresi 148- De ki: "Sizin yanınızda, bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak "zan ve tahminle yalan söylersiniz."

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

64. Cübbeli Ahmet Hoca: Kesin manen mütevatir hadis onun için SAKAL TIRAŞI HARAM DİYORUZ. DÖRT MEZHEP FIKHINDA ERKEĞİN SAKALINI KESMESİ HARAMDIR AYNI BİR ELİNİ AYAĞINI KESMESİ GİBİDİR.

Kuran’a göre sakal tıraşı haram değildir

Enam Suresi 116- Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

41. Kerem Önder: Müzik haramdır çünkü uyuşturucu etkisi vardır.

MÜZİK NEDEN HARAM KILINMIŞTIR, neden caiz değildir. Çünkü müzikte uyuşturucu kabiliyeti vardır. İslam’da bütün uyuşturucular yasaklanmıştır. MÜZİK DE UYUŞTURUCULARDAN BİR TANESİDİR. Eğer bir REP parçası dinliyorsanız şöyle yaparsınız beden ritimle beraber sallanmaya başlıyor bu sallanma fiili müzikle oluyorsa caiz değildir. Sallanmak istiyorsun metallica ile sallanma Michael Jackson ile sallanma öbür tarafta sallarlar seni

Müziğin ve dansın haram olduğuna dair hiçbir Kuran ayeti yoktur.

Maide Suresi 4 Sana, kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. De ki: "Bütün temiz şeyler size helal kılındı."

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

42. Seyh Asim: Müzik haramdır

Bize müziğin haram olduğunu bildiren Peygamberimiz (sav)'dir. Her dört mezhepte de, (ki siz bunlardan birine tabi olmak zorundasınız) hepsine göre (dört mezhebe göre)

MÜZİK HARAMDIR.

 İslam’da müzik haram değildir.

Al-i İmran Suresi, 78 Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. "Bu Allah katındandır" derler. Oysa o, Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı (böyle) yalan söylerler.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

43. Müfti İsmail Menk: Dünyada hiçbir İslam alimi yoktur ki sizin Biyons Madonna ve Maykıl Ceksın gibileri dinlemenize izin versin. Vücudunuzu hareket ettirmeniz ve sallamanız için sizi teşvik ediyorlar.

Hurafelere dayalı İslam anlayışında kişilerin şahsi görüşlerine göre farklı yorumlar yapılır. Müslüman ise sadece Allah’ın indirdiğiyle yani Kuran ile hükmetmekle yükümlüdür.

Maide Suresi, 48 Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle (Kuran ile) hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva (istek ve tutku)larına uyma...

İslam aleminin bugün içine düştüğü açmazın temelinde hurafelere dayalı zihniyet vardır ve tek kurtuluş yolu Kuran İslamı’dır. Müslümanlar unutmamalı ki Peygamberimiz’in ahirette ümmetinden tek şikayeti, “Kuran’ı terk etmeleri” olacaktır.

Furkan Suresi 30 Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar."

 DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ DURUŞMALARIN İLK HAFTASINDAKİ...
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.