Karbon Nano Tüpler

Hem esnek hem güçlü hem de küçük bir madde

KARBON NANO TÜPLER

Yaşamın devamlılığı için gerekli olan temel elementlerden biri olan karbon dünyadaki bileşiklerin %94’ünün içerisinde bulunur. Birçok karbon molekülü bir araya geldiğinde çok farklı fiziksel özelliklere sahip maddeler oluşturur. Örneğin karbondan oluşan elmas dünyanın en sert maddesiyken,  grafit ise kağıt üzerine yazı yazılacak kadar yumuşak olan  kurşun kalemlerin ana maddesidir.

Karbonlar birleşerek kafes şeklinde küçük küreler ya da tüpler oluşturabilirler. 60 karbondan oluşan 1 nanometre boyuttaki bu küreler ve tüpler bilimde pek çok alanda kullanılmaktadır. Yapıları incelendiğinde özellikle karbon nano tüplerin, aynı boyuttaki çelikten 100 kat güçlü olduğu anlaşılmıştır. Bu gücü sağlayan karbonlar arasındaki kovalent bağlardır ve diğer kristal yapılarda olduğu gibi zayıf noktaları bulunmaz. Ayrıca çok esnek oldukları için bükülüp eski hallerine dönebilirler. Elektron mikroskopları ile yapılan deneylerde, bu tüplerin çelikten 5 kat daha esnek olduğu ve bükülseler de kırılmadıkları gösterilmiştir. Bu mükemmel yapılarının yanı sıra yoğunlukları çeliğin dörtte biri kadardır. Sıcak ve soğuğu gümüşten 10 kat iyi, elektriği ise metallerden daha kolay iletirler. Metaller ısıyı elektronların hareketi ile iletirken, tüpler titreşimleri kullanır. Bu özellikleri nedeniyle antibiyotiklerin hedeflenen bakterilere ulaştırılmasında, ya da çeşitli kanser hücrelerine özel tedaviler uygulanmasında kullanılması düşünülmektedir. DEVAMINI GÖSTER