Hz. Mehdi (a.s)'ın görünmez bir varlık olarak yüzyıllardır yaşadığı iddiasında olan bazı Şii kardeşlerimize soruyoruz Bölüm 2


 

Şii kaynaklı hadislerde de Hz. Mehdi (as)’ın yanındakilerin çok az olduğu bildirilmektedir:

O’nun YANINA GELENLER KAÇINILMAZ OLARAK SEÇİLECEKLER, AYRILACAKLAR VE ELENECEKLER.Büyük çoğunluğu bu elemeden geçemeyecek. Gaybet’ül Numani, Bölüm 12, Sayfa 299

 

İmam (Hz. Mehdi (a.s.)) GÜÇLÜ OTUZ YARDIMCISIYLA,yalnız değildir.

(El-Sahife El-Mehdiye’den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, sf. 49, Al-Bihar 52:153)

 

Öyle ki sizden sadece GÖZDEKİSÜRME KADAR VEYA YEMEKTEKİTUZ KADAR KALACAKTIR.... SONUNDA İÇİNİZDE FİTNELERİN ASLA ZARAR VEREMEDİĞİÇOK AZ BİR GRUP KALACAKTIR.Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 245)

 

SORUYORUZ!

Bazı Şii kardeşlerimizin iddia ettiği gibi her an istediği her yerde istediği her kişiye görünme yeteneği olan böyle bir Mehdiye herkes hemen tabi olmaz mı? Nasıl olacaktır ki Hz. Mehdi (as)’a bu insanüstü özelliklerine rağmen sadece çok az sayıda insan tabi olacaktır? İstediği her yere hemen ulaşan, karşısında hiçbir engelin duramayacağı, silahın, topun, tüfeğin işlemeyeceği üstün yaratılışta bir varlığı karşılarında gören her insan hemen onun Hz. Mehdi (as) olduğuna kanaat getirip ona tabi olmaz mı?

Oysa başta okuduğumuz şii kaynaklı hadislerde de açıklandığı gibi; Hz. Mehdi (as)’a tabi olan kişilerin sayısının azlığı “yemekteki tuz miktarına” benzetilmiş, onun yanına gelenlerin sürekli bir elemeden geçerek çok az sayıda kalacakları özellikle belirtilmiştir. Yine birçok sahih hadiste de Hz. Mehdi (as)’a tabi olanların sayısının 313 kişi gibi çok az olacağı net bir şekilde ifade edilmiştir.

 

Muhammed b. Hanefi (ra)'dan rivayet edildi ki: Sayıları Bedir Ashabı (313) kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır.
(Meriy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si; "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

Bu 313 kişigece abid (çok ibadet eden kimse) gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar.
(Kıyamet Alametleri, s. 169)(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Ennel Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

 

Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez.
(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

 


DEVAMINI GÖSTER