Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri 6. Bölüm

ETİKETLER:


 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri

6. Bölüm

HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İSLAM AHLAKINI HAKİM EDECEKLERDİR

Banu Amin, Muhammed el-Bekir’den şöyle naklediyor:

“Bunlar DÜNYANIN DOĞUSUNU VE BATISINI FETHEDECEK OLAN ahir zamandaki Hz. Mehdi (a.s.)’ın arkadaşlarıdır.”(Şii Kuran Tefsircilerine Göre Kuran’da Mehdi, Ansariyan Yayınları, İran, sf:75)

İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (a.s.))’ın talebeleri SOYLU, BİLGİLİ OLACAKLARDIR ve DÜNYANIN YÖNETİCİLERİ OLACAKLARDIR.(Al-Malaahem wa al-Fetan, Sayfa 205)

HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİ DÜNYANIN HER YERİNDE ALLAH'IN ADININ ANILMASINA VESİLE OLACAKLARDIR

Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin etkisiyle dünya çapında tüm insanlarda, kitleler halinde büyük bir imana yöneliş hareketi olacaktır. Her yerde Allah'ın adını ve şanını yüceltecekler ve İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaklardır.

İmam Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. ONLARDAN HER BİRİSİNİN KIRK İNSAN KADAR GÜCÜ VARDIR. KALPLERİ DEMİR GİBİDİR. ÖYLE Kİ, LA İLAHE İLLALLAH VE MUHAMMEDEN RESULULLAH” HER YERDE YANKILANACAK VE DUYULACAKTIR.” (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 340)

 

Hadiste  “La İlahe İllallah ve Muhammeden Resulallah sözlerinin her yerde yankılanacağının ve duyulacağı”nın  bildirilmesi de, Hz. Mehdi (a.s.)’ın İslam ahlakını tebliğ yönündeki faaliyetlerinin basında, internette, televizyonlarda, gazetelerde kısacası hemen her yerde sürekli olarak gündem olacağına da işaret etmektedir.
 

HZ. MEHDİ (A.S.)’IN TALEBELERİ DARWİNİZME KARŞI MÜCADELE YÜRÜTECEKLERDİR

Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi (as)’ın birinci ve en önemli vazifesinin, Darwinizmi ve materyalizmi fikren tam anlamıyla etkisiz hale getirmek olduğunu bildirmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri de, Mehdi (as)’ın bu mühim görevinde onun en önemli destekçileri olacaktır. Mehdi (as)’ın talebeleri ölü hayvan ve bitki fosillerini canlılarıyla kıyaslayarak insanlara gösterecekler, bu şekilde Allah’ın izniyle Darwinizmi ve materyalizmi etkisiz hale getireceklerdir.

 “Allah’ın izniyle onlar (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) ÖLÜLERİ CANLANDIRIRLAR...” (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.)

HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİ, ALLAH’IN ONLARA LÜTFETTİĞİ GÜÇ İLE ÇOK ETKİLİ OLURLAR

Hadislerde bildirildiği üzere Allah, Hz. Mehdi (a.s.)’ı ve talebelerini tam anlamıyla üstün ve galip kılacaktır.

Hz. Ali şöyle buyurur: “... Allah Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcılarını korur, onlara nişane ve alametlerle yardımcı olur veONLARI YERYÜZÜNÜN TÜM İNSANLARINA GALİP KILAR. Böylece insanlar ister istemez hak dine gireceklerdir.”(İsbat-ul Hudat, c. 7, s. 49)

Hz. Mehdi (a.s.)eserlerini çok açık, reddedilmez Kurani ve bilimsel delillerle açıklayacak; bu deliller karşısında tüm inkarcı düşünce sistemlerini fikren mağlup edecektir.

O (HZ. MEHDİ (a.s.)), YERYÜZÜNÜ ADALET, NUR VE APAÇIK DELİLLERLE DOLDURACAKTIR. Bütün ülkeler tümüyle ona itaat edecek ve onun karşısında boyun eğecektir. Öyle ki tüm kafirler iman edecek ve tüm kötüler salih kullar (kötü insanlar düzelip hidayet bulup samimi Müslümanlar) olacaktır.

(İsbat-ul Hudat, c. 7, s. 49)

(Hz. Mehdi (a.s.)'ın) dostları yiğit, şecaatli, salih, imanlı kişilerdir, ONA İTAATTE GAYRETLİDİRLER. NEREYE VE HANGİ İŞE YÖNELSELER MUTLAKA ZAFERE ULAŞIRLAR... (Bihar'ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367)

İNŞAALLAH VE MAŞAALLAH ZİKRİ HZ. MEHDİ (A.S.)’IN TALEBELERİNİN ALAMETİDİR

 ADNAN OKTAR: Çok güzeldir inşaAllah maşaAllah. O zikri yapanlar, dünyaya hâkim olacaklar, inşaAllah, o zikri bol yapanlar dünyaya hâkim olacaklar ve Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin damgasıdır inşaAllah, maşaAllah, mührüdür onların alametidir. Biz de Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri olduğumuz için, bizim mührümüz; inşaAllah, maşaAllah.


DEVAMINI GÖSTER