Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri 5. Bölüm

ETİKETLER:


 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri

5. Bölüm

 

İnsanların Büyük Bir Kısmı Hz. Mehdi (a.s.) ve Talebelerinden Uzak Duracaklardır

Bir hadiste, insanların büyük bölümünün Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin imanlarını gereği gibi takdir edemeyeceklerine şöyle dikkat çekilmiştir.

ONLAR ALLAH YOLUNDA MÜCADELE EDERLER VE BÜYÜKLENENLER ONLARI KÜÇÜK GÖRÜR. ONLARIN KIYMETİ DÜNYADA BİLİNMEZ FAKAT AHİRETTE İYİ TANINIRLAR. (Muntakab el Ezhar, s. 474)

 

Hz. Mehdi (a.s.) cemaati pek çok iftiraya, zorluğa ve sıkıntıya maruz kalacaktır. Bu nedenle menfaatlerinin zarar görmesi korkusuyla insanların çoğunluğu Hz. Mehdi (a.s.) ve cemaatine yaklaşmayacaklardır.

Buyurdu ki: "Onları yeryüzünün kenarlarında ara. ONLARIN YAŞANTILARI SADEDİR, EVLERİ SIRTLARINDADIR, EĞER HAZIR OLSALAR TANINMAZLAR, EĞER KAYBOLSALAR ARANMAZLAR, HASTA OLSALAR KİMSE ONLARIN ZİYARETİNE GELMEZ, EĞER EVLENMEK İSTESELER KİMSE ONLARA GELMEZ. EĞER ÖLSELER CENAZELERİNE KİMSE KATILMAZ. ONLAR MALLARINI ARALARINDA EŞİT OLARAK PAYLAŞIRLAR VE BİRBİRLERİNİ KABİRLERİNDE ZİYARET EDERLER, AYRI ŞEHİRLERDE OLSALAR DAHİ İSTEKLERİ HEP AYNIDIR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 238)

ADNAN OKTAR: Peygamberimiz (s.a.v)’den rivayet. “Onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir, evleri sırtlarındadır.” Bugün orada, ertesi gün başka bir yerde, sabit durmuyorlar, dünyanın her yerine gidiyorlar. O kendi arkadaşının evine gidiyor, o onun arkadaşının evine gidiyor. “Eğer hazır olsalar tanınmazlar.” Kim bunlar, diyorlar, haşa, tanımıyor adam, bilmez. “Eğer kaybolsa da aranmazlar.” Değer verilmedikleri için aranmıyorlar, aramaya gerek yok, zaten daha iyi, diyorlar. “Hasta olsalar kimse onların ziyaret gelmez.” Muhatap dahi olmaz insanlar onlarla. “Eğer evlenmek isterlerse kimse onlara gelmez.” Aman delirdin mi kardeşim, başını belaya mı sokacaksın, olur mu, onlarla evlenilir mi? Sakın, yakarsın sakın, diyorlar. Kim söylüyor evlenmeyeceklerini, Peygamberimiz söylüyor. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri ile evlenmeye yanaşmayacaklar, tehlikeli gördükleri için. Çıkarları ile çatışacaklar çünkü, nefsani, dünyevi çıkarları ile çatışacak. Gelecek düşüncesiyle yaklaşmayacaklar. “Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler, cenazelerine kimse katılmaz.” Aman kardeşim cenazede tanınırız manınırız, sakın ismimiz onlarla çıkmasın, kenarda duralım, aman, diyorlar, öyledir. “Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar.” Evi mi var, adam satıyor. Arabası mı var, adam satıyor yahut varsa araba hep beraber kullanalım, diyor. Evi mi var, kullanın Allah yolunda, fisebilillah, benim değil diyor araba, Allah’ın, Allah için veriyorum arabamı, kullanın. Ev? Ev de Allah’ın evi, alın istediğiniz gibi kullanın, mal hırsı yok. Ki ahir zamanda deccaliyetin en körükleyeceği şey mal ve dünya hırsıdır. Mehdi (a.s.) talebelerinde bu yok. “Ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler.” Demek ki aralarında vefat edenler olacak, kabirlerini ziyaret edecekler. “Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır.” Sanki hiç ayrı değillermiş gibi, mesela kimi Bağdat’ta oluyor, kimi başka yerde oluyor, hiç ayrıymış gibi değil.


 

 


DEVAMINI GÖSTER