Dr. Anjeanette Roberts: Tabiat Allah'ın Eseridir


Bence Tanrı, kutsal kitapların olduğu kadar doğanın da yazarı ve ikisinin de yazarı O olduğuna göre, ikisi de uyum içinde bulunmalıdır. Yaratılışçılığı doğru bulan Amerikalı yüzdesinin çok olduğunu söyleyemem. Ama Yaratılışçılığı doğru bulan çok sayıda Hıristiyan var. Amerikalıların da yüksek bir oranı insanlık ve tüm yaşamın kökeninin evrimle açıklanabileceğine inanmıyor. Fakat bu kişiler için geriye kalan tek seçenek Yaratılışçılığı desteklemek olmayabilir; neyi desteklediklerinden çok emin değilim. Ben, Reasons to Believe kuruluşunun çalışmalarının, insanların, hem bilimsel bilgiye inanıp hem de Hıristiyan kutsal metinleri ve insanlığın yaratılışı ve kökeniyle ilgili anlatımını entegre edebileceğinizi görmelerini sağladığına inanıyorum. Bana göre özellikle bu mesaj Amerikan halkı, hatta Hıristiyan olmayanlar tarafından bile, memnuniyetle karşılanmalı. Dolayısıyla, Reasons to Believe'de yürüttüğüm çalışmalara içtenlikle inanıyorum ve güveniyorum. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bence bilimsel bilgilere ve dini inançlarına bakıp gerçeklerin ışığında ikisini bir araya getirmek isteyen Türk yaratılışçı kuruluşların da benzer girişimlerde bulunması çok faydalı ve değerli. Eğer yapmaya çalıştığımız buysa, gerçeği arıyorsak, bilimsel bilgileri ciddi ama aynı zamanda eleştirel bir gözle değerlendiriyoruz. Yapabileceğimiz en iyi şey bu: Gerçeği birlikte aramak. Farklı kültürlerle bir arada yaşadığımıza göre kendi görüşüyle aynı fikirde olmayan ideolojilere bile saygılı ve diyaloğa açık bir şekilde yaklaşan ve gerçeği arayan organizasyonlar bu konuda en güzel tutumu sergiliyor.

 


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler