Değerli İslam Alimi: Sultan Baba (Hacı İhsan Tamgüney Hoca Efendi) 2. Bölüm


Sultan Baba’nın dilinden Tarikatların Uyması Gereken Kurallar:

“İslâm’da milliyetçilik olsaydı, Kuran-ı Kerim Arapça indiğine göre Arapları methetmesi gerekirdi. Oysa ‘Cahil Arapların yeryüzünde fesat çıkardıklarını söylüyor Cenab-ı Allah.

İkincisi renk ayrımı yapmayın, siyah, beyaz, sarı diye.

Üçüncüsü mezhep ayrımı yapmayın, Şafi, Hanefi, Maliki. Mezhepler amelidir, herkes kendi amelinden sorumludur. Bunu bir dava haline getirmeyin.

Dördüncüsü, Nakşiymiş, Kadiriymiş... Benim şeyhim, senin şeyhin, gibi ayırımlar ümmeti parçalayan unsurlardır.

İman Yolunda Mücadele Etmek Güzel Sözle Allah’a Çağırmaktır

Sultan Baba’nın derslerinde en çok dikkat çeken konulardan biri ise iman mücadelesinin Allah yolunda çaba harcamak olduğudur. Hoca Efendi, Kuran ahlakının bütünüyle uygulanmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Daima yapıcı ve toparlayıcı olmayı tavsiye etmiş, en güzel ve en tatlı bir üslupla konuşulmasını istemiştir. Kendisi, basın yayın organlarının ümmeti parçalamak için zaman zaman birer menfi propaganda aracı olarak kullanıldığını onun için önce bu organlara Kuran ahlakının öngördüğü dürüstlük, samimiyet, sevgi, şefkat, merhamet gibi unsurların hakim olması gerektiğini söylemiştir.

Sultan Baba’nın Mehdi (as)’a olan Sevgisi

Sultan Baba’nın Oğlu Sayın Ahmet Tamgüney Allah Yolunda Mücadele Edenlerin Koruma Altında Olduğunu Anlatıyor.

“Sultan Baba Allah yolunda mücadele edenlerin koruma altında olduklarını, hiçbir zaman kimsenin onların gayretlerini, azmini kesemeyeceğini söylemiştir. Ve hakikaten de öyle, mesela bakın, o kadar hakaret gördüğü halde, işkenceler gördüğü halde, kendisine akla hayale gelmeyecek iftiralar atıldığı halde Adnan Oktar davasından bir milim bile şaşmadı, Allah yolundan ayrılmadı, ilmi mücadelesine devam etti ve hala da devam ediyor. Biz de kendisine dua ediyoruz.”


DEVAMINI GÖSTER